Pozrite si rozdiely medzi novým a starým energetickým štítkom. Ktoré výrobky ešte majú výnimku?

BRATISLAVA, 10. augusta 2011 (tlacovasprava.sk) – Dňa 20. 7. 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon pripravil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo v spolupráci s ostatnými zainteresovanými rezortmi.

Upravuje tieto oblasti:
– nový prepracovaný právny rámec požiadaviek na štítkovanie energeticky významných výrobkov,
– povinnosti pre výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov alebo predajcov energeticky významných výrobkov,
– požiadavky na reklamu a verejné obstarávanie,
– postup orgánov dohľadu nad trhom
– sankcie pri porušení ustanovení zákona.

Ďalšie podrobnosti o tom, ktorý výrobok má byť označený novým štítkom, kde má byť štítok umiestnený a čo má obsahovať určujú delegované nariadenia Európskej komisie. V súčasnosti boli publikované štyri delegované nariadenia Komisie:
delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami,
delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami,
delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami,
delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami.
Tieto delegované nariadenia začnú platiť až na konci roka 2011, dovtedy sa na slovenskom trhu môžu vyrábať, distrubuovať a predávať umývačky, chladiace spotrebiče (vinotéky – spotrebiče na uskladnenie vína) a práčky aj so starými štítkami. V minulosti nemuseli byť televízory označené energetickým štítkom, povinnosti podľa tohto zákona začnú platiť od 30. novembra 2011, kedy sa začne uplatňovať delegované nariadenie Komisie č. 1062/2010.

Nový a starý energetický štítok.

Ako rozoznať starý a nový štítok?
1. nový štítok má ďalšie tri triedy A+, A++ a A+++
2. nový štítok neobsahuje text, ktorý nahradili piktogramy
3. uvádza hlučnosť daného energeticky významného výrobku
4. je vytlačený ako celok

Na slovenskom trhu sa môžu nachádzať aj výrobky so starými štítkami, ktoré sú ešte pod starým režimom a teda nespadajú pod nový zákon, pokiaľ k nim nebude prijaté delegované nariadenie Komisie, ide o tieto spotrebiče:
– bubnové sušičky (NV č. 193/2002 Z. z.)
– elektrické chladničky a elektrické mrazničky (NV č. 199/2002 Z. z.)
– elektrické rúry na pečenie (NV č. 229/2003 Z. z.)
– klimatizačné jednotky (NV č. 231/2003 Z. z.)
– svetelné zdroje (NV č. 62/2009 Z. z.)

Kontakt pre média

Jasmína Matúšová
partner
JAMELSON GROUP, s.r.o.
Opletalova 70, 841 07  Bratislava
matusova@jamelson.sk
tel.: 0918 900 494
http://www.jamelson.sk

Úrad pre  normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)
Poslaním ÚNMS SR  je vytváranie a udržiavanie nástrojov uľahčovania obchodu, rozširovanie trhového priestoru pre slovenské výrobky a služby, zabezpečovanie transparentného a spravodlivého prostredia pre podnikateľov, v rámci ktorého sa kontrolujú a definujú parametre kvality a bezpečnosti a pomocou nich sa dohliada na to, aby slovenský trh nezaplavovali lacné, nekvalitné a mnohokrát aj nebezpečné výrobky. Dôležitá je v tomto ponímaní pri uľahčovaní obchodu hlavne zásada „jeden výrobok, jeden štandard bezpečnosti, jedna skúška a výrobok akceptovateľný na celom svete“.  Či už ide o spotrebiče v domácnostiach, hračky alebo strojové zariadenia, ktoré musia spĺňať  potrebné požiadavky podľa príslušných predpisov a noriem a byť bezpečné pre všetkých užívateľov, a v prípade hračiek aj pre deti.
Tento proces môžeme nazvať aj odbornejšie –  tvorba a udržiavanie dôveryhodných nástrojov infraštruktúry kvality pre konkurencieschopné podnikateľské prostredie. Nástrojmi infraštruktúry kvality v európskom ponímaní sú normalizácia, metrológia, posudzovanie zhody, akreditácia a najnovšie aj trhový dozor v rozsahu, v ktorom vykonáva činnosti zamerané na vymožiteľnosť smerníc, najmä nového prístupu. Nástroje infraštruktúry kvality sú prierezové a neslúžia len podnikateľským subjektom, ale aj vládnemu a verejnému sektoru. Partnerské ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy sa pri tvorbe svojich právnych úprav a pri realizácii vlastných strategických zámerov často opierajú o infraštruktúru kvality. Tak získavajú dôveru v ich reálnosť a transparentnosť. ÚNMS SR je medzinárodne uznávanou inštitúciou, ústredným orgánom štátnej správy s horizontálnou pôsobnosťou a na jeho čele stojí predsedníčka Ing. Lucia Gocníková.

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.