Pozvánka na TK 16.8.: KOZ o návrhu zákona o úprave príjmov zo ZČ a otvorenom liste premiérke

KOZ SR pozýva na tlačovú konferenciu ktorá sa uskutoční v utorok 16. augusta 2011 o 13.00 hod. na Odborárskom nám. č. 3, Bratislava, v malej zasadačke na II. poschodí. Na programe tlačovej konferencie bude prezentácia názorov Konfederácie v súvislosti s návrhom zákona o úprave príjmov zo závislej činnosti a ďalšie aktuálne otázky aj v súvislosti s otvoreným listom premiérke SR I. Radičovej.
Informovať budú prezident KOZ SR Miroslav Gazdík a viceprezident pre hospodársku politiku a sociálne partnerstvo Vladimír Mojš.

Otto Ewiak
hovorca KOZ SR

Otvorený list predsedníčke vlády Slovenskej republiky Ivete Radičovej
„Za ekonomicky stabilné a sociálne spravodlivé Slovensko“

Vážená pani predsedníčka vlády SR,
našu spoločnosť v poslednom čase stále viac ťažia problémy vyplývajúce z dopadov globalizačných procesov spojených s uprednostňovaním bohatstva a moci pred všestrannou harmonizáciou  života väčšiny občanov Slovenska.
Nie je to tak dávno, čo Vás v prezidentských voľbách podporilo viac ako milión občanov Slovenskej republiky. Iste Vás to ako političku potešilo. Ako odborníčke v sociológií nie je potrebné zdôrazňovať, že medzi nimi boli aj ľudia práce, vrátane členov odborov, dôchodcovia, ktorí spojili s Vaším menom vieru v lepšiu kvalitu života.
Realita každodenného života však nepotvrdzuje proklamované ciele vlády SR. Verte, že väčšina občanov Slovenska sa netvári nadšene pri pohľade na svoje dôchodky, alebo mzdy na výplatných páskach, ktoré patria medzi  najnižšie v Európskej únii a to nielen v tzv. starých krajinách, ale aj v krajinách tzv. nových, či transformujúcich sa. Rovnako sa občania nemôžu tváriť spokojne pri nákupoch v obchodnej sieti, spotreba domácností už vyše roka klesá a slovenské ceny sa šplhajú v rebríčku porovnateľných komodít väčšinou k tým najvyšším v krajinách EÚ.

Vážená pani predsedníčka,
určite ste si všimli, že sa z  nášho života postupne vytráca názor nezávislej apolitickej odbornej verejnosti, že všetky názory prezentujú len ľudia v straníckych tričkách, čo vedie zatiaľ k postupnej apatii a rezignácii väčšiny občanov na situáciu v spoločnosti.
Na rokovanie vlády SR v týchto dňoch prichádza návrh zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti, hit roka 2011 – takzvaná „super hrubá mzda“, ktorá vychádza z „Koncepcie reformy daňovo – odvodového systému“ a zastiera podstatu problémov, s ktorými sa Slovensko borí. Platenie poistného zamestnávateľmi aj zamestnancami má svoj význam a tradíciu a vychádza z príslušných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce. Nie je žiaden logický dôvod, aby odvody neplatili aj zamestnávatelia. Ak zamestnávatelia nebudú platcami poistného, stráca význam tripartitné zastúpenie v orgánoch poisťovní a úloha sociálnych partnerov pri transparentnom riadení správy týchto finančných prostriedkov.
Podľa nášho názoru je štát povinný hľadať finančné prostriedky na sociálne transfery, zdravotníctvo, školstvo, vedu a výskum predovšetkým tam, kde ich premrhal. Vláda SR pod Vaším vedením sa však vydala inou cestou. Hospodárska politika vlády SR založená na dominancii kapitálu a súkromného vlastníctva nad akýmkoľvek iným vlastníctvom prináša svoje trpké ovocie. Úzka skupina politických reprezentantov v službách kapitálu si prostredníctvom radikálnych reforiem v roku 2004 privlastnila právo rozhodovať aj o majetku štátu, ktorý bol do tej doby vo vlastníctve verejnosti. Zle nastavená privatizácia dôchodkového systému a s tým spojená neudržateľná stabilita verejných financií vyvoláva neúmerný tlak na reformné opatrenia súčasnej vlády. Sme presvedčení, vážená pani premiérka, že systémom pokus – omyl nedosiahneme stabilitu vo verejných financiách, ani zlepšenie situácie v sociálnej sfére a o kvalite života sa občanom môže len snívať.
Inštitút superhrubej mzdy má byť súčasne nástrojom pre experiment megareformy sociálneho systému, aký svet nevidel, pod názvom „Odvodový bonus“.  Zavádzanie rôznych nástrojov, ktoré civilizovaná Európa nepozná, alebo od nich ako nevhodných pokusov odchádza, zlepšeniu životnej úrovne ľudí práce nepomôže, naopak ešte viac našich občanov priblíži k nežiaducemu prívlastku žobrákov EÚ.

Pani premiérka, skončite túto nevyhlásenú vojnu niektorých členov Vašej vlády proti občanom Slovenska. Zastavte práce na pripravovanom odvodovom bonuse, najväčšom sociálnom zločine na obyvateľoch, základy ktorého má postaviť nezmyselná a už aj v Českej republike odmietnutá superhrubá mzda. Že odvodový bonus je experimentom, to uvádza aj jeho samotný  autor Richard Sulík vo svojej knihe, citujem: „V rozsahu, v akom je odvodový bonus navrhnutý v tejto knihe, neexistuje nikde … vo všetkom musí byť niekto prvý a občas aj slepé kura nájde zrno. Alebo, s trochu sebavedomím, medzi slepými je jednooký kráľ.“
Domnievame sa, že nevyhnutné zmeny v daňovo odvodovom systéme  superhrubú mzdu nevyžadujú a v kombinácii s reformou v oblasti pracovno – právnych vzťahov (Zákonník práce) narušia celý systém kolektívneho vyjednávania a oslabia postavenie zamestnanca.
Sme presvedčení, že Vám nie je ľahostajný dopad reformy, v ktorom sa skryte znížia odvody na sociálne poistenie a zdravotné poistenie – občania stratia aj tie malé sociálne istoty, ktoré dnes majú. Najmenšia sociálna udalosť ako i choroba, úraz, alebo strata zamestnania ich priblížia k hranici totálnej chudoby.
Je nevyhnutné prehodnotiť dôsledky zavedenia kapitalizačného piliera v rozsahu akom sa to udialo. Vychádzajúc z doterajšieho vývoja príjmov a výdavkov v oblasti sociálneho poistenia a  starobného dôchodkového sporenia v krátkej budúcnosti je potrebné prehodnotiť bezbrehé uplatnenie podmienky zníženia potrebných odpracovaných rokov pre odchod do dôchodku.

Vážená pani predsedníčka vlády,
akoby sme počuli námietku, čo vlastne navrhujeme? Náš návrh znie:
zasaďte sa, aby sa zastavili procesy, ktoré znevýhodňujú postavenie občanov a znižujú kvalitu ich života
zabezpečte, aby návrhy KOZ SR, ale aj odbornej verejnosti boli predmetom širších odborných diskusií
pracujme spoločne na systéme, v ktorom každý, kto celý život statočne pracoval, bude mať zabezpečenú dôstojnú starobu.

S pozdravom
PhDr. Miroslav  G a z d í k
prezident KOZ SR

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.