Minister životného prostredia varuje pred podvodným zoznamom pridelených a zamietnutých dotácií Envirofondu, zriaďuje linku Envirošpión

BRATISLAVA, 16. augusta 2011 (tlacovasprava.sk) – V posledných týždňoch sa objavili rôzne zaručené zoznamy schválených a dokonca neschválených projektov z Environmentálneho fondu. Pochybné osoby údajne za províziu ponúkajú sprostredkovanie dotácii z Environmentálneho fondu. “Nič nie je ťažšie, ako obrániť sa pred premysleným klamstvom a intrigami,“ povedal minister životného prostredia J. Nagy a zdôraznil: „Preto vyzývam všetkých podnikateľov a starostov, aby nepodľahli falošným ponukám vybavovačov a nech takéto ponuky okamžite oznámia polícii, prokuratúre alebo anonymne prostredníctvom protikorupčnej linky ministerstva životného prostredia ENVIROŠPIÓN.” Čistota a poriadok v Environmentálnom fonde je hlavným cieľom ministra Józsefa Nagya.
Sťažnosť alebo podozrenie je možné anonymne nahlásiť ministrovi životného prostredia J. Nagyovi. Kliknutím na odkaz http://www.minzp.sk/sluzby/spristupnovanie-informacii/ekospion/, ktorý je na úvodnej internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR môže verejnosť písomne nahlásiť ministrovi konanie takýchto podvodníkov alebo zavolať na záznamník ministra Józsefa Nagya s číslom 02/5956 8888.
Je to podvodné obchodovanie s informáciami a nie protekcionizmus. Aby som šírenie informácií minimalizoval, schválený zoznam bol do pondelka utajovaný. Dnes boli všetci zastihnuteľní úspešní prijímatelia telefonicky kontaktovaní pracovníkmi Environmentálneho fondu a súčasne e-mailom alebo faxom dostali moje rozhodnutie,“ povedal minister J. Nagy a dodal: „Viac už pre čistotu a poriadok v dotáciách urobiť neviem.”
Schválených bolo vyše 240 dotácii pre obce do 2000 obyvateľov v celkovej hodnote 30 miliónov eur s tým, že v zmysle platného uznesenia vlády závisí financovanie z dvoch tretín od predaja emisií. Z dôvodu zníženého financovania ministerstvo prepočítalo zoznam odporúčaný Radou Environmentálneho fondu a určilo strop podpory na výšku 200.000 €. Pre uspokojenie čo najväčšieho počtu žiadateľov boli projekty rozdelené do viacerých etáp.
Aby sa vyhlo podvodom typu „vybavené prijímačky na vysokú školu“, rozhodnutia budú zverejnené na internetovej stránke http://www.envirofond.sk/sk/uvod.html až po ich doručení všetkým prijímateľom.
Environmentálny fond je jediným nástrojom na podporu plnenia environmentálnych cieľov malých obcí akými sú napr. vodovody a kanalizácie či odpadové hospodárstvo. Minister J. Nagy preto žiadal Ministerstvo financií SR o navýšenie návrhu rozpočtu pre rok 2012 z navrhovaných 5 miliónov na 44 miliónov. To je suma, ktorú Environmentálny fond ročne inkasuje za poplatky a pokuty za znečisťovanie životného prostredia. Tieto prostriedky by sa mali vrátiť najmä do obcí na zabezpečenie plnenia ich environmentálnych cieľov. Okrem príjmov za poplatky a pokuty, má Environmentálny fond príjmy aj z predaja emisií, ktoré musia byt použité na zníženie skleníkových plynov.
Environmentálny fond začal svoju činnosť v roku 2005 a jeho správu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Hlavnou úlohou fondu je uskutočňovanie podpory starostlivosti o životné prostredie vo forme dotácií a úverov. Na čele Environfondu je riaditeľ Juraj Morvay, ktorého vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky. V minulom roku Environfond prerozdelil viac ako 38 mil. eur na projekty zamerané na ochranu ovzdušia, prírody, budovanie vodovodov a kanalizácií, protipovodňové opatrenia, rozvoj odpadového hospodárstva ako aj na environmentálnu výchovu a vzdelávanie. Podrobnejšie informácie o príjmoch, výdavkoch, dotáciách a úveroch sú uvedené na stránke http://www.envirofond.sk/sk/archiv.html.

Mgr. Beatrice Hudáková
Ministerstvo životného prostredia
Odbor komunikácie
Tel.: 02/59562192
Mobil: +421 905 705313
Mail: hovorca@enviro.gov.sk, beatrice.hudakova@enviro.gov.sk
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.