Pripomíname si vyhlásenie druhého veľkoplošného chráneného územia Slovenský Raj

BRATISLAVA, 21. augusta 2011 (tlacovasprava.sk) – Členité krasové územie južne od Vysokých Tatier, výnimočné svojimi tiesňavami, kaňonmi, jaskyňami a roklinami s vodopádom… Reč je o Slovenskom raji, najkrajšom národnom parku strednej Európy. Svoje pomenovanie dostal v dvadsiatych rokoch minulého storočia práve pre neopakovateľné prírodné výtvory, ktoré sa na jeho území nachádzajú. Slovenský raj oslávi už túto nedeľu (21. augusta) svoje 47. výročie od svojho prvého vyhlásenia za chránené územie (pôvodne chránená krajinná oblasť).

Slovenský raj je krasovým územím. Okrem roklín a tiesňav sa tu nachádza aj 430 jaskýň, z ktorých unikátna je najmä verejnosti prístupná Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá bola v roku 2000 zaradená do Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Vďaka členitosti a neprístupnosti územia je na území Slovenského raja relatívne pôvodné zloženie drevinového porastu. Ďalšou výnimočnosťou, tohto územia je inverzia – teda teplotný zvrat, keď sa teplomilné spoločenstvá rastlín a živočíchov vyskytujú v najvyšších polohách roklín a naopak chladnomilné spoločenstvá v najnižších polohách, teda na dne roklín.

Symbolickým druhom Slovenského raja je sokol sťahovavý. Od jeho historického výskytu sú odvodené aj názvy roklín napr. Veľký a Malý Sokol, Sokolia dolina, Sokolica. Pred niekoľkými rokmi bol symbol Slovenského raja takmer vyhubený.

Slovenský raj je turistami celoročne navštevovaný. Ročne ho navštívi takmer milión turistov, ktorý túžia po pobyte a pohybe na čerstvom vzduchu v málo narušenej prírode. Návštevníci majú k dispozícii vyše 300 km značkovaných turistických chodníkov. Na poznávanie prírody môžu návštevníci využiť  8 náučných chodníkov. Pre vyznávačov cykloturistiky sú k dispozícii cyklotrasy. Turisticky atraktívne rokliny je možné prejsť pomocou zabudovaných rebríkov, stúpačiek, mostíkov či reťazí.

Medzi najkrajšie a turisticky najpríťažlivejšie patria sprístupnené rokliny a kaňony – národné prírodné rezervácie Sokol, Piecky, Suchá Belá, Kyseľ, Zejmarská roklina, Prielom Hornádu a Stratená. Tu by sme chceli upozorniť návštevníkov týchto oblastí, že vstup do roklín a kaňonov je obcami spoplatňovaný.  Informácie o náročnosti trás, ako aj prírode Slovenského raja a jej ochrane môžu návštevníci získať počas letných mesiacov v Informačnom stredisku Správy Národného parku Slovenský raj na Podlesku.

Slovenský raj bol vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť 21. augusta 1964. Územie Slovenského raja sa tak stalo v poradí druhým vyhláseným veľkoplošným chráneným územím na Slovensku (po Tatranskom národnom parku 1949). Súčasne s vyhlásením Chránenej krajinnej oblasti Slovenský raj boli vyhlásené za chránené prírodné výtvory rokliny Suchá Belá, Piecky, Sokol, Kyseľ, kaňon Prielomu Hornádu a Stratenej. Legislatívnej ochrany sa tak dostalo najcennejším a pre turistov najatraktívnejším územiam Slovenského raja. V roku 1988 (18.1). bolo územie Slovenského raja vyhlásené v poradí za štvrtý národný park na území Slovenska. Praktickú starostlivosť o územie zabezpečuje rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR ().

Mgr. Beatrice Hudáková
Ministerstvo životného prostredia
Odbor komunikácie
Tel.: 02/59562192
Mobil: +421 905 705313
Mail: hovorca@enviro.gov.sk, beatrice.hudakova@enviro.gov.sk
Adr.: Nám. Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.