*
článok
Doprava & Motorizmus, TLAČOVÉ SPRÁVY

Trenčín dostane v roku 2014 nový most cez Váh, základný kameň stavby projektovanej Dopravoprojektom poklepal minister

TRENČÍN, 9. septembra 2011 (tlacovasprava.sk) – Za účasti prvého podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, pána Jána Figeľa sa v piatok 09. septembra 2011 začali práce na stavbe I/61 Trenčín – most. Základný kameň slávnostne poklepali v Trenčíne za účasti predstaviteľov Národnej rady SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, investora Slovenskej správy ciest, a. s., Trenčianskeho samosprávneho kraja, projektovej spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a. s., ako aj zhotoviteľa stavby Združenia ZIPP-Strabag.

Druhý cestný most cez rieku Váh v Trenčíne je výsledkom Memoranda o spolupráci, ktoré 08. apríla 2011 podpísal minister Figeľ so zástupcami Trenčianského samosprávneho kraja a investora. „Spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a. s. vypracovala v roku 2006 dokumentáciu pre stavebné povolenie a následne v roku 2008 dokumentáciu na ponuku. Stavba odľahčí existujúci most cez Váh a centrum mesta Trenčín, čím sa zlepší dopravná situácia“, informoval Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ.

Dĺžka stavby „I/61 Trenčín – most“ je 2,450 km. Cestu I/61 tvorí samotná komunikácia, 4 mosty, pričom najdlhší cez Biskupický kanál a Váh má 540 m.

Stavba „I/61 Trenčín – most“ je I. etapa plánovaného juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín. Miesto realizácie stavby je vymedzené zo severnej strany križovatkou s diaľničným privádzačom (začiatok stavby je navrhovaný cca 200 m juhozápadným smerom od križovatky s diaľničným privádzačom a cestou I/61), pokračuje premostením cez Biskupický kanál a rieku Váh, ktorú križuje pod haťou Trenčianske Biskupice. Za riekou Váh trasa obchvatu križuje Biskupickú ulicu (cesta III/50721), vedie za záhradami domov na Záhumenskej a Legionárskej ulici, pozdĺž Leteckých opravovní Trenčín a križuje Legionársku ul. (cesta III/50762), železničnú trať Trenčín – Chynorany a cestu II/507. Úpravy na ceste II/507 majú charakter rekonštrukcie križovatiek a trasy v zastavanom území.

Po vybudovaní stavby „I/61 Trenčín – most“ bude cesta I/61 preložená do novej polohy čo umožní jej napojenie na cestu II/507. Po vybudovaní II. etapy (II. etapa výhľadovo pokračuje priestorom medzi sídliskom „Juh“ a Soblahovom, ďalej prekonaním kopcovitého výbežku východne od Breziny s napojením na cestu I/61 v priestore „Pred poľom“) bude možné viesť cestu I/61 mimo centrum mesta a úplne odkloniť z centra tranzitnú dopravu. Zároveň sa vytvorí komunikácia pre privedenie zdrojovej dopravy do časti mesta (sídlisko Juh a  priemyselná zóna) bez potreby prechádzať centrom a najviac zaťaženým uzlom (križovatkou pri existujúcom moste cez Váh v centre mesta).

Celková dĺžka stavby „I/61 Trenčín – most“ je 2,450 km. Cesta I/61 pozostáva zo samotnej komunikácie, 4 mostov, pričom najdlhší z mostov, ktorý vedie cez Biskupický kanál a rieku Váh má dĺžku 540 metrov, 2 mimoúrovňových, 2 úrovňových križovatiek, preložiek dotknutých komunikácií, oporných múrov, odvodňovacích komunikácií, preložiek dotknutých nadzemných a podzemných inžinierskych sietí, protihlukových opatrení.

Stavba je zaradená v Operačnom programe Doprava na roky 2007-2013 / Prioritná os 5 – Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy). Stavba je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Predpokladané celkové náklady na stavbu sú približne 90 miliónov eur. Termín predpokladaného ukončenia stavby je na jeseň 2014.

Celá správa tu.

O spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a. s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s. poskytuje multidisciplinárne projektové a inžiniersko-konzultačné služby, so zameraním na dopravnú infraštruktúru, pozemné, ekologické a vodohospodárske stavby.

Hlavná činnosť spoločnosti, projektovanie, zahŕňa vypracovanie predinvestičných a investičných štúdií (technických, ekonomických, dopravno-inžinierskych a environmentálnych), zámerov a správ o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie, dokumentácií k stavebnému zámeru, na územné rozhodnutie a stavebné povolenie, na ponuku a na realizáciu stavby, dokumentácií skutočného realizovania stavby, ako aj vypracovanie projektov opráv, sanácií a rekonštrukcií.

Ďalšou činnosťou spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s. je inžinierska a konzultačná činnosť.
Predmetom projektových dokumentácií sú predovšetkým diaľničné a cestné stavby, mestské komunikácie, mosty a rôzne pozemné stavby. Súčasne spoločnosť rieši aj všetky systémy hromadnej dopravy, vrátane koľajovej dopravy, objekty pre riečnu dopravu a prístavy, preložky vodných tokov a inžinierskych sietí ako aj rôzne prieskumné práce.

Kontakt:
Ing. Petra Gergelyová
asistentka generálneho riaditeľa
DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3
Tel: +421/2/5023 43 66
Mobil: +421/915 834 035
e- mail: gergelyovap@dopravoprojekt.sk
www.dopravoprojekt.sk

Komentáre

Momentálne neexistujú žiadne komentáre.

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: