Ministerstvo hospodárstva zaskočila kritika politiky vytvárania pracovných miest zo strany Klubu 500

BRATISLAVA, 25. novembra 2011 (tlacovasprava.sk) – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) je zaskočené reakciou predstaviteľov Klubu 500, ktorí kritizujú vytváranie nových pracovných miest v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti s podporou štátu. MH SR nikdy nezvýhodňovalo a ani v súčasnosti nezvýhodňuje žiadneho z investorov, bez ohľadu na krajinu pôvodu. Akákoľvek, či už pozitívna, alebo negatívna diskriminácia investorov je neprípustná a zakázaná aj samotnými pravidlami EÚ. Od 1.8.2011 platí na Slovensku novelizovaný zákon o investičnej pomoci, ktorý zlepšuje postavenie žiadateľov o investičnú pomoc a celý proces podpory zo strany štátu výrazne stransparentňuje.

MH SR sa snaží získavať a podporovať všetky investície, bez ohľadu na to, či pochádzajú zo Slovenska, alebo zo zahraničia. Priamo podporované investície zo strany štátu sú však iba tie, ktoré smerujú do regiónov s najvyššou mierou nezamestnanosti. MH SR sa týmto snaží zotrieť najmä priepastné regionálne rozdiely v rámci Slovenska. Investície, ktoré nespĺňajú kritéria zákona, nie sú zo strany štátu podporované.

Kritizované investičné stimuly zo strany Klubu 500, boli verejne dostupným materiálom v procese Medzirezortného pripomienkového konania (MPK), kde s nimi súhlasili všetky dotknuté orgány a o ktorých napokon rozhodla vláda SR. Cieľom tejto podpory je získať nové pracovné miesta v regiónoch s najvyššou nezamestnanosťou.

Minister Miškov už dlhodobo otvorene deklaruje svoju snahu odstrániť akúkoľvek podporu zo strany štátu a preto sa snaží navrhovať také riešenia, ktoré by zlepšili tvorbu nových pracovných miest aj bez priamej podpory zo strany štátu. MH SR tak chce postupne do budúcna podporovať investície iba formou nepeňažnej daňovej úľavy a to až do dovtedy, dokým nebude možné aj túto štátnu podporu definitívne zrušiť.

MH SR je zaskočené aj tou skutočnosťou, že Klub 500 nikdy v minulosti nekritizoval takto priamo investičnú pomoc a tvorbu nových pracovných miest na Slovensku a to ani v období, kedy bolo podporených celkom 86 investícií a z toho až 83 výhradne zahraničných.

„Mám pocit, že Klub 500 sa aktívne zapojil do predvolebného boja a kritizujú účelovo, kedy sa im to hodí. Aj oni môžu rovnako investovať a rovnako vytvárať nové pracovné miesta v zaostalých regiónoch a zákon im dáva rovnakú možnosť požiadať o štátnu podporu. Osobne by som najradšej videl v Klenovci slovenskú a prosperujúcu firmu. Žiadna sa tam však nehrnie a skôr sa tomuto regiónu vyhýba. Som preto presvedčený, že aj ľudia v okrese Rimavská Sobota si zaslúžia nájsť vo svojom okolí stabilnú prácu“, povedal v tejto súvislosti minister J. Miškov.

Charakteristika štátnej pomoci u investície spoločnosti  Gallai&Wolff s.r.o., Banská Štiavnica

Zámer: Výstavba závodu na výrobu mostných ložísk a mostných dilatačných záverov v obci Klenovec, okres Rimavská Sobota.
Nezamestnanosť v regióne: 31,88 % za rok 2009 (október 2011 – 34,39 %) Realizácia zámeru: 6 740 000, – Eur rozložená na obdobie rokov 2011 – 2013 Pracovné miesta: 253 – do konca roka 2016
Export: 96 %
Investičná pomoc: 3 370 000 Eur formou:
– dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo výške 3 000 000 Eur,
– úľavy na dani z príjmu vo výške 370 000 Eur.
Intenzita (GGE): 48,48 % – maximum pre Banskobystrický kraj – 50%

Komunikačné oddelenie
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
E-mail: tlacove@mhsr.sk
Webstránka: http://www.mhsr.sk

One comment

  1. Myslim si,že Slovensko “je ostrihané” o smyslu plnú výrobu. Slovenská opravnutá ekonomická a technická inteligencia sa dala na politikárčenie.Nie sú pripravené ozdravujúce projekty,ktoré by ponukli realizovateľnú strategiu (vzorom by mohla na pr.mohla byť BAVORSKÁ STRATÉGiA z r.2000, pravda konkurencie schopná v europskej sieti ).Pravda Sulíkové a Fígeľové ponuky su len reči, lebo ani v Bruseli si ich nevšimajú.Musela by to byť komplexita povahy výroba-priroda

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.