Nový miniatúrny senzor na meranie glykémie preplácajú poistovne ženám a deťom do 15 rokov

BRATISLAVA, 16. januára 2012 (tlacovasprava.sk) – Pacientom s diabetom 1. typu svitlo na lepšie časy.  Bolestivé odbery krvi z prsta, potrebné pre meranie glykémie (hladiny glukózy v krvi), nahrádza nový miniatúrny glukózový senzor, ktorý sa zavádza  pod kožu pacienta. Senzor, ktorý monitoruje glykémiu nepretržite 24 hodín  denne a chráni tak pacienta pred vážnymi rizikami hypoglykémie (hyperglykémie), prepláca poisťovňa od začiatku roka tehotným ženám diabetičkám a deťom s diabetom do 15 rokov veku.

Koniec bolestivým vpichom a väčšia bezpečnosť

Nový miniatúrny senzor na meranie glykémie Enlite

Senzor Enlite je najmenším a najmodernejším glukózovým senzorom na nepretržité (kontinuálne) monitorovanie glykémie (cukru v krvi pacienta), ktorý je dostupný už aj na Slovensku. Pacientom s diabetom 1. typu je implantovaný pod kožu v oblasti brucha alebo na sedacom svale a môže sa používať až 6 dní. Senzor Enlite vďaka väčšej presnosti merania umožňuje pacientom s diabetom dosiahnuť lepšiu kontrolu glukózy (1) a zistiť hypoglykémiu (2). Zdravotná poisťovňa ho od začiatku roka 2012 prepláca tehotným ženám a deťom do 15 rokov.

„Glukózový senzor generuje elektrický signál, ktorého intenzita je úmerná množstvu glukózy (cukru) obsiahnutej v krvi a tento signál bezdrôtovo prenáša do inzulínovej pumpy alebo na monitor,“ vysvetľuje doc. Emil Martinka, prezident Slovenskej diabetologickej spoločnosti a dodáva „Vďaka nepretržitému monitoringu aj počas spánku dokážeme predchádzať vážnym komplikáciám diabetických pacientov už v predstihu.“

Vďaka miniatúrnej veľkosti je senzor Enlite ľahký a jednoduchá je aj jeho samotná aplikácia a nosenie. Diabetickí pacienti sa nemusia obávať častých bolestivých vpichov do prsta potrebných na získanie vzorky krvi. „Zavádzanie senzora je úplne bezbolestné, nedá sa to vôbec porovnať s nepríjemnými pocitmi a bolesťou pri odberoch krvi z prsta. Je to úplne nová kvalita života,“ hovorí Helena Jurdáková, tehotná pacientka s diabetom.

Pokojnejšia myseľ aj v spánku

Štandardné meranie glykémie odobratím vzorky krvi z prsta je nielen bolestivé, ale často ani neposkytuje kompletnú informáciu: „Vďaka senzoru a jeho 24 hodinovému nepretržitému monitoringu dokážeme zistiť aj výkyvy hladiny cukru v krvi, ktoré by sa pri štandardnom meraní glukomerom nezachytili. U mnohých pacientov sú práve tieto informácie pridanou hodnotou a podmienkou správne nasmerovanej liečby,“ hovorí docent Martinka a dodáva „Keď pacient vidí priebežné údaje a grafy vývoja, môže zareagovať na vysokú alebo nízku hladinu glukózy skôr, než ho ohrozí a to mu pomáha chrániť sa pred možnou závažnou hypoglykémiou.“

Pre mnohých diabetikov môže byť častý výskyt hypoglykemických stavov (nízka hladina cukru v krvi) jedným z najnepríjemnejších aspektov života s diabetom 1. Typu.„Ak je hladina cukru dlhodobo príliš nízka alebo príliš vysoká, môže to spôsobiť rad veľmi vážnych následkov, ako je napríklad slepota, zlyhanie obličiek, kardiovaskulárne ochorenia, amputácia končatín. Nízka hladinu cukru môže spôsobiť stratu vedomia, viesť k poraneniam ale aj úmrtiu pacienta, ak mu nie je poskytnutá včasná a adekvátna pomoc“, vysvetľuje doc. Martinka.

Senzor Enlite dodáva pocit istoty, čo prospieva najmä tehotným ženám, ktoré potrebujú maximálny pokoj pre správny vývin plodu a taktiež deťom, ktoré sa s diabetom ešte len učia žiť a učia sa ako predchádzať komplikáciám.„Viem, že ma senzor upozorní na možnú hypoglykémiu v predstihu. To mi dáva priestor a čas myslieť aj na iné veci, ako len diabetes,“ hovorí pani Jurdáková.

„Skvalitňovanie života pacientov s diabetom a podpora ich aktívneho života je hlavnou misiou našej spoločnosti. Tým, že sa senzor Enlite vďaka svojej miniatúrnej veľkosti ľahko zavádza a nosí, očakávame, že viac ľudí s diabetom bude môcť túto technológiu využívať k úprave svojho stavu a tým skutočne zlepšiť kvalitu života,“ hovorí Ing. Pavol Lepey, vedúci slovenskej pobočky svetového lídra vo výrobe zdravotníckych technológií spoločnosti Medtronic, z ktorej dielne senzor vzišiel.

O Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD pôsobí od júna 2010 vo funkcii prezidenta Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Súčasne pracuje ako  prednosta Národného diabetologického centra v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni, ako lektor a člen atestačnej komisie v oblasti diabetologie, externý docent a člen vedeckej rady na lekárskej fakulte UK v Martine.
Napísal alebo sa spoluautorsky podieľal na siedmych odborných knižných publikáciách a na viac ako 100 odborných článkoch v domácej aj zahraničnej literatúre. Aktívne prednáša doma aj v zahraničí. Je členom viacerých odborných lekárskych spoločností a redaktorom viacerých odborných a populárnych časopisov.

1 Zatiaľ čo sa presnosť merania vylepšuje so všetkými systémami Medtronicu, presné údaje sa líšia v závislosti na systéme použitého senzoru. V štúdiách dospelých pacientov vykazoval Enlite Senzor hodnotu MARD na úrovni 15,3% oproti 18,4% SofSensoru. Čím je hodnota MARD nižšia, tým je senzor presnejší.
2  Zistenie hypoglykémie predstavuje percentu času, za ktoré CGM zariadenie Medtronic správne upozorní pacienta na to, že úroveň glukózy v krvi je nižšia ako 3,89 mmol/L v rozmedzí ±30 minút vyskytujúcej sa nízkej glukózy (keď je prediktívne varovanie nastavené na 30 minút).

Celá správa tu.

O spoločnosti Medtronic

Spoločnosť Medtronic, Inc. (www.medtronic.com) so sídlom v americkom Minneapolise je svetovým lídrom v oblasti medicínskych technológií, ktoré poskytujú celoživotné riešenia ľuďom, ktorí sú postihnutí chronickými chorobami – zmierňuje bolesť, obnovuje zdravie a predlžuje život miliónom ľudí na celom svete. Medtronic, ako medzinárodná spoločnosť, zamestnáva  takmer 40 000 ľudí po celom svete.

Kontakt pre médiá:
MEDTRONIC
Michal Holčík
Námestie 1. Mája 6, 811 00 Bratislava
M: +421 904 132 165
E: holcik@ewing.sk

One comment

 1. Autor článku by si mal niektoré fakty najskôr overiť a až potom ich publikovať!

  NIE JE PRAVDA, že “Senzor, ktorý monitoruje glykémiu nepretržite 24 hodín denne a chráni tak pacienta pred vážnymi rizikami hypoglykémie (hyperglykémie), prepláca poisťovňa od začiatku roka tehotným ženám diabetičkám a deťom s diabetom do 15 rokov veku.”

  Podľa kategorizácie zdravotníckych pomôcok uverejnenej na webovskej stránke slovenského Ministerstva zdravotníctva: http://www.health.gov.sk/Clanok?zoznam-kategorizovanych-zdravotnickych-pomocok-od-1-1-2012
  zdravotné poisťovne preplácajú glukózový senzor diabetikom s nasledujúcimi obmedzeniami – viď. stranu č. 17 súboru s množstevnými limitmi a preskripčnými obmedzeniami “cast_2_limity_k_01_01_2012.rtf”:

  “Množstvový limit Indikačné obmedzenie

  4 kusy počas gravidity diabetičky s DM 1. typu

  4 kusy za rok deti do 15 rokov veku na inzulínovej pumpe s DM 1. typu,
  ktorý je nedostatočne kompenzovaný s HbA1c viac ako 8% alebo s opakovanými
  závažnými hypoglykémiami”

  Takže aj deti nad 15 rokov a aj dospelí diabetici pokiaľ ich diabetes je nedostatočne kompenzovaný a hodnota dlhodobého ukazovateľa kompenzácie diabetu HbA1c (glykovaný hemoglobín) bude u nich väčšia ako 8% majú nárok na preplatenie glukózového senzora.

  NIE JE PRAVDA, že “Senzor,… prepláca poisťovňa…”

  Pravdou je, že ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE PREPLÁCAJÚ IBA ČASŤ CENY GLUKÓZOVÝCH SENZOROV, zvyšok si diabetik musí doplatiť – viď. stĺpec DOP na riadkoch č. 1453 a 1454 tabuľky so zoznamom kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, ktorá je uverejnená na vyššie uvedenej internetovej adrese v súbore “Zoznam_ZP_k_01_01_2012.xls”.

  Tieto doplatky sú pomerne vysoké 7,43€ a 22,16€ za 1 kus glukózového senzora, ktorý vydrží iba 6, alebo 7 dní, takže množstvo senzorov, ktoré preplatí poisťovňa nedokáže pokryť ani potrebu merania hladiny cukru (glykémie) počasj jedného celého mesiaca a diabetický pacient pritom na doplatkoch zaplatí sumu 29,72€, resp. až 88,64€ podľa typu glukózového senzoru.

  Pritom diabetik musí navyše investovať nemalú sumu do vysielača (okolo 520€) údajov zo senzora a tiež aj do prijímacej a vyhodnocovacej jednotky vysielaných údajov (okolo 480€) z ktorej poisťovne diabetikovi neuhradia ani cent.

  Iba v prípade že diabetik používa inzulínovú pumpu, schopnú spracovať signály z vysielača nemusí investovať do prijímača, pretože pumpa je plne hradená zo zdravotného poistenia. Na Slovensku však iba jeden typ senzoru dokáže spolupracovať s inzulínovou pumpou toho istého výrobcu a tak diabetici ktorí teraz už používajú inzulínové pumpy od dvoch ďalších výrobcov, registrovaných v ŠÚKL SR, musia investovať aj do samostatného prijímača údajov zo senzora, pretože na novú pumpu majú nárok až po uplynutí životnosti pumpy, ktorá je 4 roky.

  NIE JE PRAVDA, že “Pacientom s diabetom 1. typu je (senzor) implantovaný pod kožu v oblasti brucha alebo na sedacom svale”.

  Pravdou je, že senzor je vpichnutý pod kožu na uvedených miestach malou ihlou, resp. kanylou. “Implantovať” by podľa všeobecne zaužívaného vysvetlenia tohto pojmu znamenalo že glukózový senzor je celý voperovaný do tela diabetika, podobne ako je voperovaný kardiostimulátor.

  Ovšem implementácia by znamenala podstúpiť nejaký operačný zákrok a keď má senzor životnosť iba 6 dní ako je správne v článku napísané, asi by sa ťažko našiel diabetik, tehotná diabetička či rodič diaťaťa s diabetom, ktorí by boli ochotní raz za 6 dní podstupovať operačný zákrok pri vyberaní nefunkčného a vkladaní nového senzora. A určite by sa nenašla žiadna poisťovňa, ktorá by takúto implantáciu bola ochotná preplatiť.

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.