Desať najčastejších chýb firiem pri podávaní daňového priznania podľa Accace

BRATISLAVA, 7. februára 2012 (tlacovasprava.sk) – Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti outsourcingu účtovníctva, spracovania miezd a daňového poradenstva prináša
desať najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťajú firmy pri podávaní daňového priznania.
„Daňovníci často opakujú tie isté chyby pri zostavení daňového priznania alebo si dostatočne neuplatňujú svoje práva,“ uvádza Peter Pašek, Head of Advisory spoločnosti Accace, ktorý upozorňuje na najčastejšie chyby pri podávaní daňového priznania.

1. Posunutie lehoty na podanie DP
Opomenutie možnosti oznámenia posunutia lehoty na podanie daňového priznania správcovi o maximálne ďalšie tri respektíve až šesť mesiacov.

2. Poukázanie 2 % dane
Opomenutie, že možnosť poukázania podielu zaplatenej dane do výšky 2 % je obmedzená na povinnosť poskytnutia finančného daru firmou v zdaňovacom období, za ktoré sa priznanie podáva, resp. najneskôr v lehote na podanie daňového priznania  vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie a vykonávajú zákonom obmedzený rozsah činnosti.

3. Zrážková daň z úrokov
Opomenutie, že zrážková daň z úrokov na bankových účtoch sa už nepovažuje za preddavok na daň z príjmu.

4. Umorenie daňových strát
Opomenutie možnosti umorenia daňových strát z minulosti počas piatich resp. siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.

5. Daňové odpisy
Nesprávna kalkulácia daňových odpisov pri dlhodobom  hmotnom majetku so vstupnou cenou do 1700 EUR, o ktorom firma účtuje ako o dlhodobom hmotnom majetku.

6. Zmluvné pokuty
Uznanie zmluvných pokút za daňový výdavok aj pri absencii ich úhrady do konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa priznanie podáva.

7. Rezervy na odmeny
Uznanie rezerv na odmeny zamestnancov za daňový výdavok.

8. Zvýšenie základu dane o záväzky
Nezvýšenie základu dane o sumu zákonom upravenej skupiny záväzkov, u ktorých uplynulo  v zdaňovacom období 36 mesiacov od ich splatnosti.

9. Rizikové pohľadávky
Neuplatňovanie si nároku na tvorbu daňovej opravnej položky k „rizikovým“ pohľadávkam po splatnosti.

10. Nájomné
Uznanie nákladov na nájomné priestorov patriacich fyzickým osobám aj pri absencii úhrady do konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa priznanie podáva.

O spoločnosti Accace

Accace je významná poradenská spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti outsourcingu účtovníctva, spracovania miezd a daňového poradenstva. Pridanú hodnotu komplexného portfólia služieb, inovatívne a efektívne riešenia poskytované spoločnosťou Accace oceňujú slovenské a zahraničné spoločnosti, ktoré sa chcú etablovať na slovenskom i zahraničnom trhu, ale i subjekty, ktoré sa snažia zefektívniť fungovanie svojej firmy využívaním outsourcingu. Vďaka svojmu dynamickému, zodpovednému a odbornému prístupu pri plnení potrieb svojich klientov je spoločnosť Accace vhodným partnerom pre dlhodobú spoluprácu. Na medzinárodnej úrovni je Accace členom Economist Corporate Network a KS International.

Spoločnosť Accace („Accounting ace“, čo môžeme preložiť ako „eso v účtovníctve“) bola na Slovensku založená v roku 2006 a dnes úspešne pôsobí v desiatich krajinách CEE – v Slovenskej Republike, Poľsku, Rumunsku, Českej Republike, Maďarsku, Ukrajine, Chorvátsku, Bulharsku, Slovinsku a Srbsku. Spoločnosť Accace zamestnáva viac ako 250 kvalifikovaných pracovníkov. Accace má významné postavenie v krajinách strednej a východnej Európy a vďaka svojmu know how rozširuje svoje klientské portfólio o významné spoločnosti, čím urýchľuje svoj rast na medzinárodnej úrovni.

Tlačové kontakty:
Accace
Tamara Ondrušková
Marketing Manager
+421 2 3255 3038
+421 917 882 324
tamara.ondruskova@accace.com

Media In – public relations agentúra
Jana Budáčová
Senior PR Manager
+421 911 704 111
+421 2 321 51 202
jana.budacova@cohnwolfe.sk

Desať najčastejších chýb firiem
pri podávaní daňového priznania

Bratislava, 07.02.2012 – Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti outsourcingu účtovníctva, spracovania miezd a daňového poradenstva prináša
desať najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťajú firmy pri podávaní daňového priznania.

„Daňovníci často opakujú tie isté chyby pri zostavení daňového priznania alebo si dostatočne neuplatňujú svoje práva,“ uvádza Peter Pašek, Head of Advisory spoločnosti Accace, ktorý upozorňuje na najčastejšie chyby pri podávaní daňového priznania.

1.    Posunutie lehoty na podanie DP
Opomenutie možnosti oznámenia posunutia lehoty na podanie daňového priznania správcovi o maximálne ďalšie tri respektíve až šesť mesiacov.

2.    Poukázanie 2 % dane
Opomenutie, že možnosť poukázania podielu zaplatenej dane do výšky 2 % je obmedzená na povinnosť poskytnutia finančného daru firmou v zdaňovacom období, za ktoré sa priznanie podáva, resp. najneskôr v lehote na podanie daňového priznania  vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie a vykonávajú zákonom obmedzený rozsah činnosti.

3.    Zrážková daň z úrokov
Opomenutie, že zrážková daň z úrokov na bankových účtoch sa už nepovažuje za preddavok na daň z príjmu.

4.    Umorenie daňových strát
Opomenutie možnosti umorenia daňových strát z minulosti počas piatich resp. siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.

5.    Daňové odpisy
Nesprávna kalkulácia daňových odpisov pri dlhodobom  hmotnom majetku so vstupnou cenou do 1700 EUR, o ktorom firma účtuje ako o dlhodobom hmotnom majetku.

6.    Zmluvné pokuty
Uznanie zmluvných pokút za daňový výdavok aj pri absencii ich úhrady do konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa priznanie podáva.

7.    Rezervy na odmeny
Uznanie rezerv na odmeny zamestnancov za daňový výdavok.

8.    Zvýšenie základu dane o záväzky
Nezvýšenie základu dane o sumu zákonom upravenej skupiny záväzkov, u ktorých uplynulo  v zdaňovacom období 36 mesiacov od ich splatnosti.

9.    Rizikové pohľadávky
Neuplatňovanie si nároku na tvorbu daňovej opravnej položky k „rizikovým“ pohľadávkam po splatnosti.

10.    Nájomné
Uznanie nákladov na nájomné priestorov patriacich fyzickým osobám aj pri absencii úhrady do konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa priznanie podáva.

O spoločnosti Accace
Accace je významná poradenská spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti outsourcingu účtovníctva, spracovania miezd a daňového poradenstva. Pridanú hodnotu komplexného portfólia služieb, inovatívne a efektívne riešenia poskytované spoločnosťou Accace oceňujú slovenské a zahraničné spoločnosti, ktoré sa chcú etablovať na slovenskom i zahraničnom trhu, ale i subjekty, ktoré sa snažia zefektívniť fungovanie svojej firmy využívaním outsourcingu. Vďaka svojmu dynamickému, zodpovednému a odbornému prístupu pri plnení potrieb svojich klientov je spoločnosť Accace vhodným partnerom pre dlhodobú spoluprácu. Na medzinárodnej úrovni je Accace členom Economist Corporate Network a KS International.
Spoločnosť Accace („Accounting ace“, čo môžeme preložiť ako „eso v účtovníctve“) bola na Slovensku založená v roku 2006 a dnes úspešne pôsobí v desiatich krajinách CEE – v Slovenskej Republike, Poľsku, Rumunsku, Českej Republike, Maďarsku, Ukrajine, Chorvátsku, Bulharsku, Slovinsku a Srbsku. Spoločnosť Accace zamestnáva viac ako 250 kvalifikovaných pracovníkov. Accace má významné postavenie v krajinách strednej a východnej Európy a vďaka svojmu know how rozširuje svoje klientské portfólio o významné spoločnosti, čím urýchľuje svoj rast na medzinárodnej úrovni.

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.