Slovenská sporiteľňa za rok 2011 zvýšila čistý zisk na 195 miliónov eur

BRATISLAVA, 29. februára 2012 (tlacovasprava.sk) – Konsolidované, auditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. decembru 2011 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS). Porovnanie s výsledkami k 31. decembru 2010.

„Dlhodobo robíme to, čo vieme najlepšie – tradičné bankovníctvo. V roku 2011 sme zvýšili objem obchodov, boli sme nákladovo disciplinovaní a vďaka efektívnemu riadeniu úverovej politiky sme znížili tvorbu opravných položiek. Máme nadštandardnú kapitálovú vybavenosť a dostatočnú likviditu, čo sú kľúčové faktory pre ďalší rast, “ povedal Jozef Síkela, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

HLAVNÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI SLOVENSKEJ SPORITEĽNE k 31. DECEMBRU 2011

Čistý úrokový výnos sa zvýšil o 5,1 % zo 443 mil. EUR na 466 mil. EUR. K pozitívnemu trendu prispela najmä konzistentná cenová politika, rastúci objem poskytnutých úverov a efektívne riadenie likvidity. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim vývoj čistých úrokových výnosov bolo dôsledné riadenie úrokových nákladov, čo však malo za následok miernejší rast vkladov od obyvateľstva.

Čistý príjem z poplatkov a provízií sa medziročne zvýšil o 5,2 % zo 115 mil. EUR na 121 mil. EUR. Tento nárast bol dosiahnutý väčším počtom transakcií našich klientov na svojich účtoch, ako aj ďalším zvyšovaním objemu poskytovaných úverov obyvateľom. Taktiež významnou mierou prispeli poplatky z predaja poistenia.

Čistý zisk z obchodných operácií zaznamenal klesajúci trend o 78,2 % z 9 mil. EUR na 2 mil. EUR. Celkový pokles bol prevažne spôsobený negatívnym vývojom v kreditných prirážkach, čo malo za následok negatívne precenenie do výsledku hospodárenia.

Všeobecné prevádzkové náklady mierne vzrástli o 1,3 % z 231 mil. EUR na 234 mil. EUR.   Počas minulého roka banka otvorila 16 nových obchodných miest a ďalších 19 obchodných miest bolo kompletne zrekonštruovaných. Rok 2011 bol pre Slovenskú sporiteľňu prelomový aj oblasti informačných technológií najmä z dôvodu úspešnej implementácie Nového informačného systému (NIS), ktorý vytvoril predpoklady pre skvalitnenie poskytovaných služieb našim klientom.

Banke sa podarilo zlepšiť pomer prevádzkových nákladov a výnosov na hodnotu 39,6 % (koncom roka 2010 dosiahol hodnotu 40,5 %). „Pomer prevádzkových nákladov a výnosov pod 40 % je pre nás ako retailovú banku vynikajúci výsledok. Slovenská  sporiteľňa je tak jednou z najefektívnejších bánk na Slovensku. Tento stav sme dosiahli pri súčasnom raste prevádzkových výnosov (medziročne o 3,7 %), vďaka stále pokračujúcemu rastu obchodov a dôvere klientov. Zároveň sme si počas celého roka udržali primeranú dynamiku prevádzkového zisku,” povedal Štefan Máj, podpredseda predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Rizikové náklady dosiahli približne 72 mil. EUR, čo je o 58 mil. EUR menej ako v roku 2010. Hlavnú zásluhu na tom malo efektívne riadenie úverovej politiky a stanovenie akceptovateľnej miery rizika. K lepším rizikovým parametrom prispela zlepšujúca sa situácia v ekonomike v  1. polroku. To sa odrazilo aj v poklese miery zlyhaných úverov na úroveň 7,6 % pri ich veľmi komfortnom krytí opravnými položkami na 80,4 %.

Situácia na finančných trhoch v závere minulého roka mala negatívny dopad na ostatný prevádzkový výsledok, prevažne v portfóliu cenných papierov preceňovaných na reálnu hodnotu a pri cenných papieroch určených na predaj. Odvody do Fondu ochrany vkladov na konci roka 2011 tvorili 13,2 mil. EUR, čo je porovnateľná hodnota ako v roku 2010.

Zisk po zdanení zaznamenal v medziročnom porovnaní nárast zo 150 mil. EUR na 195 mil. EUR. Hlavnými zdrojmi tohto výsledku sú nižšie opravné položky, nárast čistých úrokových výnosov a zodpovedný manažment nákladov.

Objem úverov klientom vzrástol na 6,6 mld. EUR. Z toho úvery obyvateľstvu  tvorili 4,3 mld. EUR a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zaznamenali nárast o 11,0 %. Úvery na bývanie opäť zaznamenali vysokú dynamiku rastu, keď v roku 2011 banka poskytla nové úvery v objeme 928 mil. EUR. Banka sa stáva silným hráčom v poskytovaní úverov verejnému sektoru s medziročným rastom 203 mil. EUR.

Záväzky voči klientom sa medziročne mierne znížili o 1,5 % z 8,1 mld. na 8,0 mld. EUR. Vklady obyvateľstva sa zvýšili o 2,0 % zo  6,1 mld. EUR na  6,2 mld. EUR napriek aktuálnemu vývoju na retailovom trhu.

Ku koncu roka 2011 vykazuje Slovenská sporiteľňa pomer úverov k depozitám na úrovni 83,4 % a kapitálová primeranosť banky stúpla medziročne z 13,3 % na 15,2 %, čo vytvára priestor na ďalší obchodný rast formou poskytovania financovania našim klientom s pozitívnym dopadom na celkový ekonomický rozvoj na Slovensku.

Slovenská sporiteľňa už na základe hodnôt dosiahnutých na konci roka 2011 spĺňala Odporúčania Národnej banky Slovenska na podporu stability bankového sektora, pričom pomer základného kapitálu stanovený na minimálnu úroveň 9 % dosahovala na úrovni 11.3 %.

Celá správa tu.

Slovenská sporiteľňa:
Kontakt pre médiá:
Štefan Frimmer
tel.: +421 2 4862 4354
frimmer.stefan@slsp.sk

Erste Bank Group
Public Relations
Hana Cygonková
tel.: +43.501.00.11675
hana.cygonkova@erstegroup.com

Investor Relations
Thomas Sommerauer
tel.: +43.501.00.17326
thomas.sommerauer@erstegroup.com

Slovenská sporiteľňa je s takmer 2,5 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku. Jediným akcionárom Slovenskej sporiteľne je rakúska Erste Group Bank. Slovenská sporiteľňa má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov pre obyvateľstvo, vkladov klientov, v počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné bankové služby poskytuje v 292 obchodných miestach a 18 firemných centrách na celom Slovensku.

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.