Väčšina strán pred voľbami na list Zväzu hotelov a reštaurácií o problémoch cestovného ruchu neodpovedala

BRATISLAVA, 4. marca 2012 (tlacovasprava.sk) – Turizmus sa zvyčajne stáva jednou z priorít väčšiny štátov preto, že na sto percent využíva domáce zdroje – prírodu, ľudí, doma vypestované plodiny a vyrobené potraviny i ďalšie produkty a služby. Práve pre túto prepojenosť sa odhaduje, že na Slovensku dáva zárobok približne 450 000 ľuďom a je aj dôležitým tvorcom pridanej hodnoty. Aj napriek tomu, že sa na tvorbe hrubého domáceho produktu nezúčastňuje takými vysokými číslami ako niektoré výrobné odvetvia.. V službách cestovného ruchu je vysoký podiel ľudskej práce. To prináša nielen zamestnanosť, ale cez veľmi vysoké odvody aj peniaze pre štát.

Či si to vôbec vedenia politických strán uvedomujú, chcel vedieť Zväz hotelov a reštaurácií SR, člen celoeurópskej organizácie, združujúcej národné hotelové asociácie HOTREC so sídlom v Bruseli. Začiatkom februára sa preto prezident zväzu Ing. Jozef Bendžala obrátil listom na 15 politických strán – Hnutie 99 % – občiansky hlas, KDH, ĽS – HZDS, Most – Híd, Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti, Národ a spravodlivosť, SaS, SDKÚ, SDĽ, Smer, SMK, SNS, Stranu zelených, Stranu živnostníkov Slovenska a Zmenu zdola – DÚ SR.

„Podľa oficiálnych štatistík nie je cestovný ruch odvetvím národného hospodárstva. Preto o ňom neexistujú hodnoverné údaje a vykazovaný podiel na hrubom domácom produkte je veľmi nízky – za rok 2010 necelých 2,7 %. Je to totiž údaj, ktorý je saldom medzi priamymi príjmami z ubytovacích a pohostinských zariadení a priamymi výdajmi, ktoré zaplatili slovenskí turisti pri výjazdoch do zahraničia.“ – píše sa v liste.

Prezident zväzu ďalej  vysvetľuje, že do tohto údaju sa ale nezapočítavajú ostatné príjmy – peniaze, ktoré tu vďaka turizmu hosť necháva za ostatné služby. Za kúpu v obchode, za dopravu, kultúru, šport…  Svetové štatistiky na to využívajú tzv. satelitný účet a ten je vlastne východiskom pre skutočné posúdenie podielu cestovného ruchu na HDP. Neexistuje hádam iba v Albánsku a na Slovensku.

Ako vidia riešenia akútnych problémov turizmu na Slovensku (stále ďalšie a ďalšie elektronické registračné pokladnice, zdravotnú službu, ochranu autorských práv, vysokú administratívnu zaťaženosť…) sa však prostredníctvom odpovede posnažili formulovať len štyri politické strany.
O priestor pre úľavy pri zamestnávaní nových ľudí, investovaní do skvalitňovaní prevádzok, investovaní do rozširovania služieb pre návštevníkov hovorí v odpovedi predseda Strany živnostníkov Slovenska Ing. Vladimír Krivjaník. V pláne majú zmeniť aj daňovú a odvodovú politiku štátu, ktorá je viac … „likvidačná ako prínosná“… odstrániť znevýhodňovanie domácich a stimuly pre zahraničných podnikateľov, neadekvátne úkony a neprimerané výdavky.

Predseda Republikovej rady ĽS – HZDS PhDr. Marián Klenko píše v liste predovšetkým o všeobecných opatreniach pre podporu živnostníkov. V súvislosti s cestovným ruchom deklaruje prijatie účinnejšieho zákona o turizme a zavedenie rekreačných poukážok tak, aby sa nedotkli financovania samospráv.

Cestovný ruch považuje KDH za kľúčovú oblasť v regionálnom rozvoji Slovenska. Má k nemu blízko už aj s ohľadom na personálne obsadenie riadenia cez Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Slovenskú agentúru pre cestovný ruch. Konkrétne čiastkové kroky pozná ZHR SR aj z prednášok Ing. Petra Belinského, riaditeľa SACR a Ing, Stanislava Rusinku, sekčného šéfa, na minuloročnej jarnej a jesennej konferencii zväzu.

Priamu podporu zo štátneho rozpočtu domácich poskytovateľov a domácich investorov v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom programu rozvoja cestovného ruchu, (ktorý je potrebné novelizovať), pomoc pri udržaní, resp. vytváraní nových pracovných miest, vybudovanie  kvalitnej siete infraštruktúry pre ľahšiu dostupnosť všetkých regiónov, koordináciu vyšších územných celkov, ktoré majú svoje aparáty pre rozvoj cestovného ruchu, spustenie propagačných aktivít v zahraničí o možnostiach Slovenska – podporu firemnej a konferenčnej turistiky spomína v odpovedi Peter  Mikletič, tajomník programového tímu 99% – občiansky hlas.

Odozva politických strán je prekvapivo nízka. A to aj napriek tomu , že potenciál cestovného ruchu je pre Slovensko významný a v budúcnosti veľmi dôležitý; veď hádam ako jediný bude vytvárať pracovné miesta,” hodnotí reakciu politických strán generálna sekretárka ZHR SR Ing. Zuzana Šedivá.

Ing. Soňa Hudecová
mediálna konzultantka ZHR SR
0903 / 467 373
sonja.hudecova@mail.t-com.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.