Kandidáti 99%: Spišiak porušuje naše základné práva!

BRATISLAVA, 5. marca 2012 (tlacovasprava.sk) – Takmer sto kandidátov hnutia 99% – občiansky hlas sa v pondelok osobne obrátilo na predsedníčku Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivettu Macejkovú so žiadosťou, aby Ústavný súd bezodkladne zaujal stanovisko k bezprecedentnému porušovaniu práv občanov zo strany PZ SR, najmä prezidenta PZ SR Jaroslava Spišiaka, a vyzval ho na zastavenie všetkých politicky motivovaných aktivít PZ SR voči hnutiu 99%.

Minulý týždeň bola na priamy pokyn prezidenta Policajného zboru Jaroslava Spišiaka spustená masívna preverovacia policajná akcia, do ktorej bolo nasadených až tisíc policajtov. Deklarovaný záujem J. Spišiaka vyšetrovať pravosť podpisov potrebných na registráciu politickej strany spochybnili viacerí právnici a odborníci. Poukazujú na nezákonnosť rozhodnutia J. Spišiaka o spustení tejto akcie ako aj nezákonnosť postupu polície pri získavaní informácií.

1. Spišiak nie je orgánom činným v trestnom konaní, a preto nemá právo verejnosť informovať o prebiehajúcom vyšetrovaní podpisových hárkov 99%.

2. Spišiak nie orgánom činným v trestnom konaní, preto nemal právo osobne vydať pokyn podriadeným policajtom, aby vykonávali previerky u občanov Slovenskej republiky.

3. Spišiak verejne a bez dôkazov naznačil prepojenie medzi predstaviteľmi 99% a osobami, ktoré sa mali dopustiť falšovania podpisov, čím zámerne poškodil našu stranu. Žiadne prepojenie 99% s podvodníkmi neexistuje.

4. Hnutiu 99% nebola podpismi spôsobená žiadna ujma. Spišiak napriek tomu tvrdí, že polícia začala trestné stíhanie vo veci podvodu, v ktorom je údajne poškodené hnutie 99%. Poškodil ho len Spišiak svojimi nekompetentnými a politicky motivovanými rozhodnutiami a vyhláseniami.

5. Spišiak svoje tvrdenia zakladá na výsledkoch preverovacej akcie, ktorá nezodpovedá zákonným požiadavkám na získavanie dôkazov. Dôkazy môžu orgány činné v trestnom konaní zabezpečovať iba podľa ustanovení Trestného poriadku. Spišiak vyhlásil, že polícia získava takzvané dôkazy podľa Zákona o Policajnom zbore. Polícia môže získavať dôkazy iba v súlade s Trestným poriadkom, a preto žiadny so zhromaždených poznatkov v rámci tejto šikanóznej a nákladnej policajnej akcie nemôžu byť použitý ako dôkaz. Ak prezentuje pofidérne zistenia ako takzvané dôkazy, môže sa tým dopúšťať trestných činov ohovárania a poškodzovania dobrého mena hnutia 99% a kandidátov 99% – občiansky hlas.

6. Preverovanie podpisov u ľudí doma aj po 22.00 h je porušením zákona. Podľa paragrafu 55 odsek 2 Trestného poriadku majú orgány činné v trestnom konaní robiť procesné úkony „zásadne v čase medzi 7.00 hod a 20.00 hod a v úradných miestnostiach“.

Nezákonné konanie policajného prezidenta považujeme za neprípustné ovplyvňovanie verejnej mienky s negatívnym dopadom na výsledky parlamentných volieb.
Svojím nezákonným konaním Spišiak výrazne zasiahol do práva kandidátov hnutia na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok, ktoré zaručuje Ústava SR v článku 30 ods. 4 a práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, ktoré zaručuje Ústava SR v článku 19 ods. 1.

Tlačové oddelenie
99% – občiansky hlas
press@99percent.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.