Rada udelila Markíze pokutu 10 000 eur za Let’s Dance a začala správne konanie pre príspevky týkajúce sa ankety OTO 2011

BRATISLAVA, 20. marca 2012 (tlacovasprava.sk) – Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 20. 3. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej mediálnej komunikácie), ku ktorému došlo tým, že dňa 5. 9. 2011 o cca 19:00 hod. odvysielal v programe Televízne noviny príspevok s názvom Prípravy na tanečný sviatok, ktorý propagoval program Let´s Dance;
  • uložila pokutu – pokutu vo výške 170 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu Luther vysielaného dňa 8. 11. 2011 o cca 21:05 hod.;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Futbalový Víkend šampiónov? Kdeže!!!! Víkend babrákov!!! dňa 6. 1. 2012 o cca 20:00 hod. v programe Šport;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej mediálnej komunikácie) v súvislosti s tým, že dňa 17. 1. 2012 o cca 19:00 hod. odvysielal v programe Televízne noviny príspevok Nová spevácka šou, ktorý obsahoval informácie o programe Hlas Česko Slovenska;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním dvoch príspevkov programu Televízne noviny, a to Markíza podáva žalobu odvysielaného dňa 29. 1. 2012 a  Prečo nepôjdeme na OTO 2011 odvysielaného dňa 30. 1. 2012;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi TV Levoča vo veci možných porušení § 16 ods. 3 písm. g) ZVR (povinnosť trvalo na obrazovke označiť televíznu programovú službu logom) a § 16 ods. 3 písm. l) ZVR (poskytnutie súvislého záznamu z vysielania na vyžiadanie Rady) v súvislosti s vysielaním dňa 23. 1. 2012 v čase od 17:30 do 19:00 hod.;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Turist servis, s.r.o., Poprad (programová služba TOUR RADIO) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti   s nevyužívaním frekvencie 93,2 MHz Poprad na účely, na ktoré bola vysielateľovi pridelená;
  • schválila výsledky monitoringu vysielania vybraných programov v období kampane a volieb do NRSR, v rámci ktorého nebolo zistené žiadne porušenie právnych predpisov;
  • schválila Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2011.

Všetky uznesenia prijaté dňa 20. 3. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

Mgr. Lucia Jelčová
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Rada pre vysielanie a retransmisiu
Dobrovičova 8, P. O. BOX 155
810 00  Bratislava
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rada-rtv.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.