Slovakia Steel Mills prevzala od S&T Slovakia informačný systém na riadenie výroby ocele v Strážskom (FOTOGALÉRIA)

BRATISLAVA, 18. apríla 2012 (tlacovasprava.sk) – Spoločnosť Slovakia Steel Mills (SSM) prevzala od spoločnosti S&T Slovakia komplexný podnikový informačný systém na riadenie a vyhodnocovanie nepretržitej, plne automatizovanej výrobnej prevádzky minioceliarne v Strážskom. Projekt, ktorého realizácia trvala 30 mesiacov, pokrýva všetky výrobné procesy oceliarne potrebnou IT infraštruktúrou a na mieru vyvinutými aplikáciami, je najväčším projektom systémovej integrácie v oblasti priemyselnej výroby na Slovensku za posledných päť rokov. Hodnota kontraktu, vrátane poskytovania outsourcingu služieb na ďalšie tri roky, predstavuje sumu 6,6 milióna eur.

Informačné technológie sú nevyhnutnou podporou modernej výroby ocele

Spoločnosť SSM mala od začiatku plánovania výstavby oceliarne v Strážskom ambiciózny cieľ – na „zelenej lúke“ vybudovať modernú, bezpečnú a k životnému prostrediu šetrnú oceliareň 21. storočia.

Víziou oceliarne SSM je byť úspešným a konkurencieschopným výrobcom stavebnej ocele na európskom trhu,“ hovorí Ing. Marián Cicman, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SSM. „Trendy modernej výroby ocele sú založené na minimalizácii nákladov a energetickej náročnosti výroby, ako aj na znižovaní záťaže výroby na životné prostredie,“ hovorí Ing. Marián Siegfried, člen predstavenstva a technický riaditeľ SSM. „Rozhodli sme sa postaviť fabriku, ktorá patrí do kategórie minioceliarní. To znamená, že oceľ vyrábame výlučne z druhotnej suroviny – zo železného šrotu. Tým sme vypustili celú jednu časť prvovýroby. V porovnaní nákladov je naša výroba efektívnejšia a k životnému prostrediu oveľa šetrnejšia.“

Ďalším aspektom úspešného pôsobenia minioceliarne SSM v Strážskom je zákazkový charakter výroby a jej schopnosť pružne reagovať na požiadavky zákazníkov. „Naša fabrika nevyrába produkty na sklad, ale vybudovali sme ju tak, že sme schopní pružne prispôsobiť parametre výroby potrebám zákazníkov a vyrábať im produkty presne na mieru, podľa ich zadaní,“ vysvetľuje Marián Siegfried. „Oceliareň SSM v Strážskom je zároveň vybavená najlepšími dostupnými technológiami, pričom všetky výrobné procesy sú plne automatizované a integrované. Výrobu riadi komplexný podnikový informačný systém, ktorý celý proces riadenia výroby a jej kvality spoľahlivo zastrešuje,“ dodáva technický riaditeľ. Minioceliareň v Strážskom sa tak radí k technologicky najmodernejším oceliarňam v Európe. Najbližšia oceliareň, disponujúca porovnateľnými modernými technológiami, sa nachádza na Taiwane.

Informačné technológie, schopné riadiť takúto pružnú výrobu, sú tak pre oceliareň na východe Slovenska životne dôležitou súčasťou závodu. „Informačné technológie sú pre SSM centrálnym mozgom jej výroby. Preto na realizáciu informačného systému SSM hľadala nielen dodávateľa informačných technológií, ale predovšetkým partnera, ktorý víziu a podnikateľský zámer SSM bude v oblasti dodávky informačného systému a technológií podporovať a rozvíjať tak, aby technológie boli pre SSM konkurenčnou výhodou, založenou na integrovanom vertikálnom prepojení jednotlivých riadiacich úrovní ,“ uvádza splnomocnenec Predstavenstva SSM pre IT Ing. Vladimír Jančuška.

Megaprojekt na zelenej lúke

Spoločnosť SSM si na realizáciu dodávky komplexného informačného systému vybrala S&T Slovakia, ktorá patrí k popredným poskytovateľom IT služieb a riešení na Slovensku. O výbere IT partnera rozhodli najrozsiahlejšie skúsenosti S&T Slovakia v realizácii projektov v priemyselnej výrobe, ako aj flexibilita spoločnosti v oblasti financovania celého projektu.

Realizácia tohto náročného projektu zahŕňala postupnú implementáciu podnikového informačného systému ERP na báze SAP, upraveného podľa potrieb oceliarne; vývoj a nasadenie špecifických výrobných prevádzkových systémov (Manufacturing Execution Systems – MES); vybudovanie centrálneho dispečingu s množstvom integrovaných subsystémov (napríklad bezpečnostný, kamerový i dochádzkový systém, hlasový komunikačný systém na báze IP, monitoring spotrieb energií) vrátane správy dokumentov a vybudovanie vysoko dostupného dátového centra s využitím virtualizačných technológií. Súčasťou partnerskej spolupráce SSM s S&T Slovakia je outsourcing služieb v trvaní 36 mesiacov, počas ktorého S&T Slovakia nesie zodpovednosť za prevádzku všetkých IT systémov v SSM.

Úlohou S&T Slovakia bolo koordinovať celý rad subdodávateľov – tak pre oblasť aplikačnú, ako aj pre oblasť technologickú a všetky riešenia ešte v priebehu výstavby samotnej oceliarne systémovo integrovať do jedného komplexného informačného a riadiaceho systému. Výsledkom spolupráce je informačný systém, ktorý riadi výrobu v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke 7 dní v týždni a zároveň manažérom SSM poskytuje detailný prehľad o dianí v oceliarni, ako aj informácie potrebné pre rozhodovanie a riadenie podniku – všetko v reálnom čase.

Máloktorá slovenská IT firma má príležitosť hneď od začiatku, ešte v procese plánovania výstavby samotnej novej fabriky, podieľať sa na plánovaní, príprave a realizácii komplexnej IT infraštruktúry  a procesov na riadenie výroby a celej prevádzky. Najväčšou výzvou, ktorej odborníci z S&T Slovakia čelili, bolo vytvorenie rozhrania, ktoré zbiera informácie zo špeciálneho, na mieru naprogramovaného výrobného systému MES a transformuje ich do údajov, s ktorými je schopný ďalej pracovať podnikový informačný systém ERP, poskytujúci informačné výstupy manažérom oceliarne.

„Spoluprácu so spoločnosťou Slovakia Steel Mills sme od začiatku vnímali ako výnimočný projekt a výzvu zároveň. Rovnako ako pre SSM, aj pre nás to bol projekt na zelenej lúke, ktorý bol veľmi náročný nielen z pohľadu komplexnosti riešenia, ale aj z pohľadu projektového manažmentu a systémovej integrácie,“ hovorí Peter Dovhun, generálny riaditeľ spoločnosti S&T Slovakia. „Sme radi, že úspešnou realizáciou tohto náročného projektu sme mohli podporiť napĺňanie vízie manažmentu SSM vybudovať a úspešne prevádzkovať modernú oceliareň. Verím, že aj vďaka našim riešeniam a službám, ktoré riadia celú prevádzku továrne, si oceľové výrobky z SSM Strážske rýchlo nájdu svojich odberateľov. Zároveň si ceníme príležitosť, ktorou sme potvrdili svoju pozíciu medzi lídrami v oblasti systémovej integrácie na Slovensku a získali cenné skúsenosti pre partnerskú spoluprácu s ďalšími zákazníkmi,“ dopĺňa Peter Dovhun.

O spoločnosti Slovakia Steel Mills – http://www.ssmst.sk/  
Spoločnosť SLOVAKIA STEEL MILLS bola založená v roku 2007 ako dcérska spoločnosť holandskej spoločnosti Steel Assets Management B.V. s cieľom naprojektovať, postaviť, uviesť do prevádzky a prevádzkovať oceliareň v obci Strážske na východnom Slovensku. Výstavba minioceliarne SSM v Strážskom, ktorá bude v nepretržitej  24-hodinovej prevádzke vyrábať stavebnú betonársku oceľ v tyčiach a zvitkoch na základe individuálnych požiadaviek odberateľov, sa začala v septembri 2008. Skúšobnú prevádzku oceliareň spustila v marci 2011 a prvú tavbu v elektrickej oblúkovej peci uskutočnila v júni 2011. K 31. marcu 2012 SSM, a.s. zamestnáva celkovo 438 ľudí, prevažne z regiónu východného Slovenska.

O spoločnosti S&T Slovakia – http://www.snt.sk  
Spoločnosť S&T Slovakia s.r.o. patrí k popredným poskytovateľom IT služieb a riešení na Slovensku. Zákazníkom poskytuje komplexné riešenia, zahŕňajúce analýzu potrieb, tvorbu stratégie, dodávku a implementáciu riešení a technológií, konzultačné a poradenské služby, školenia, servis a financovanie projektov. Spoločnosť zamestnáva 135 odborníkov. Okrem poskytovania služieb v oblasti IT, S&T Slovakia ponúka služby aj v oblasti predaja a servisu lekárskych prístrojov. Je výhradným partnerom lekárskej skupiny Philips. Spoločnosť S&T Slovakia vznikla v roku 1993.

S&T Slovakia patrí do nadnárodnej spoločnosti S&T System Integration & Technology Distribution Aktiengesellschaft so sídlom vo Viedni, ktorá má zastúpenie v 17 krajinách strednej a východnej Európy a v Rakúsku. S&T AG v súčasnosti zamestnáva viac ako 1400 zamestnancov. Spoločnosť dosiahla v roku 2011 obrat v hodnote 265,9 mil. eur. Skupina S&T patrí medzi najväčších dodávateľov IT riešení a služieb v regióne strednej a východnej Európy. Viac o skupine S&T na http://www.snt.at.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:
Ludmila Hodásová
Marketing Manager
S&T Slovakia s.r.o.
T: +421 2 58273 111, M: +421 918 542 537
ludmila.hodasova@snt-world.com
http://www.snt.sk

Marián Sedílek
senior account manager
Neopublic Porter Novelli
M: +421 905 292 419
marian.sedilek@neo.sk
http://neopublic.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.