Nový program na zlepšenie života komunít SPPoločne rozdelí sumu 320 000 eur

BRATISLAVA, 15. mája 2012 (tlacovasprava.sk) – SPP, Nadácia SPP a EkoFond sa rozhodli spojiť svoje sily v programe SPPoločne a finančne podporiť kvalitné projekty, ktoré vyberie široká verejnosť. Celkovo na projekty vyčlenili sumu 320 000 eur. Nepodnikateľské právnické osoby zo všetkých regiónov  Slovenska sa oddnes až do 10. júna 2012 môžu uchádzať o finančný príspevok na podporu projektov, ktoré zlepšia kvalitu života ľudí a miestnych komunít. Prihlasovanie projektov, komplexné informovanie o priebehu programu ako aj finále – verejné online hlasovanie – bude prebiehať na špeciálnej webovej stránke www.sppolocne.sk.

Nový program na zlepšenie života komunít SPPoločne

SPP, Nadácia SPP a EkoFond vyhlasujú partnerský, regionálne zameraný verejnoprospešný program s názvom SPPoločne, v ktorom chcú pomáhať adresne, konkrétnym ľuďom a komunitám zo všetkých kútov Slovenska. Hlasovanie a rozhodovanie o podporených projektoch bude preto v rukách širokej verejnosti – ľudí, ktorým nie je ľahostajný ich región a dané prostredie a jeho potreby poznajú najlepšie.

„Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti podporuje SPP dlhodobo, či už prostredníctvom vlastných projektov alebo programov Nadácie SPP a  EkoFondu. Tento rok sa tieto tri subjekty rozhodli spustiť program SPPoločne, vďaka ktorému môžu ľudia sami vybrať najlepšie projekty a pomôcť tak skvalitniť život vo svojom najbližšom okolí,“ zdôraznil predseda predstavenstva SPP, Jean-Jacques Ciazynski.

Od 15. mája až do 10. júna 2012 môžu nepodnikateľské právnické osoby s nápadmi, ako pomôcť svojmu regiónu, prihlasovať svoje projekty. Každá nepodnikateľská právnická osoba môže prihlásiť maximálne 1 projekt. Projekt je potrebné predložiť elektronicky, zaslaním vyplneného prihlasovacieho formulára s presne špecifikovanými podmienkami programu, ktorý je uverejnený priamo na webovej stránke http://www.sppolocne.sk. Projekty môžu získať finančný príspevok vo výške od 3 000 eur do 10 000 eur.

O finančný príspevok môžu požiadať tieto subjekty:

Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
Školské zariadenia: školy (materské, základné a stredné), univerzity, vysoké školy, vzdelávacie a výchovné zariadenia
Kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.
Športové zariadenia: rôzne športové organizácie (združenia, spolky a kluby) zaoberajúce sa podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže
Obce a mestá

Projekty je možné prihlásiť v dvoch kategóriách. V kategórii SPPoločne pre ľudí môžu záujemcovia prihlasovať projekty z oblasti podpory kultúry a kultúrno-spoločenských aktivít a projekty z oblasti športu a rozvoja pohybových aktivít. V druhej kategórii SPPoločne pre domovinu je možné prihlásiť projekty z oblasti vzdelávania na tému ekológia, či trvalo udržateľný rozvoj a tiež projekty zamerané na skvalitnenie a zveľaďovanie životného prostredia.

Z prihlásených projektov odborné komisie v každom z troch regiónov (západ, stred, východ) vyberú 20 projektov z každej kategórie (spolu 120), ktoré budú zverejnené na webovej stránke http://www.sppolocne.sk. Následne v júli 2012 bude spustené verejné on-line hlasovanie o najprínosnejší projekt pre daný región. Samotná široká verejnosť rozhodne najvyšším počtom zaslaných hlasov, ktorý zo 120 projektov získa finančný príspevok na svoju realizáciu. Uspieť bude mať šancu minimálne 10 projektov v každom regióne (spolu najmenej 30 projektov).

Účastníci verejného hlasovania okrem toho, že svojím hlasom prispejú k rozvoju a zveľadeniu miesta, v ktorom žijú, sa automaticky zaradia aj do súťaže „Zlepšime SPPoločne Slovensko“ o atraktívne ceny, napr. wellness pobyt na hrade a kaštieli Grand Castle v Liptovskom Hrádku. Na záchranu a zveľadenie tejto národnej kultúrnej pamiatky prispeli SPP aj Nadácia SPP v rámci ďalšieho zo svojich  verejnoprospešných programov.

„Cieľom programu SPPoločne je zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme a preto je na ľuďoch, aby šírili medzi svojimi známymi, že je tu možnosť ako pomôcť komunite a prostrediu, v ktorom žijú. Samotnú realizáciu víťazných projektov bude možné sledovať na webovej stránke http://www.spplocne.sk, prostredníctvom fotografií a krátkych videí. Tí, čo jednotlivé projekty podporili, tak budú môcť vidieť, ako ich hlas pomohol zvýšiť životnú úroveň v ich regióne,“ zdôraznila Martina Nehézová, vedúca útvaru korporátneho imidžu, CSR a sponzoringu, SPP.

Po skončení verejného hlasovania,  SPP, Nadácia SPP a EkoFond udelia navyše bonusové ceny za 3 mimoriadne zaujímavé projekty.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (www.spp.sk) je nadnárodná energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby  na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku SR (51 %)  a spoločnosť  Slovak Gas Holding B.V. (49 %), konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas AG a GDF SUEZ.

Neinvestičný fond EkoFond (www.ekofond.sk) zriadil SPP v roku 2007 za účelom napĺňania politiky Európskej únie v oblasti energetickej efektívnosti. Podpora fondu je určená pre všetky nepodnikateľské subjekty, pričom primárnou cieľovou skupinou sú najmä subjekty financované z verejných zdrojov a subjekty zaoberajúce sa verejnoprospešnými aktivitami, ako školy, nemocnice, sociálne a humanitárne organizácie či občianske združenia. EkoFond je zameraný na grantovú podporu projektov zameraných na zlepšenie parametrov energetickej efektívnosti a životného prostredia. Ďalšou oblasťou činnosti je spolupráca na partnerských projektoch, ktoré sú v súlade s účelom EkoFondu, a realizácia vlastných projektov fondu, ktoré sú zamerané na podporu vzdelávacieho procesu najmä na základných a stredných školách, formou súťaže pre  základné školy, multimediálnej platformy o energii 3. tisícročia, web hry, iniciovania vzniku a etablovania nového študijného odboru Technik energetických zariadení budov a pod.

Nadácia SPP (www.nadaciaspp.sk) je neziskovou organizáciou, ktorú v roku 2002 založil SPP na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytovanie pomoci ľuďom v ťažkých životných situáciách. Nadácia SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosť meniť život okolo seba, ale aj o ľudí, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú pomoc. Činnosť Nadácie SPP odráža úsilie o skvalitnenie spoločenskej zodpovednosti v podnikaní. Svoju Víziu nadácie napĺňa poskytovaním darov na charitatívne a filantropické aktivity, zahraničné štipendiá a dlhodobé inovatívne projekty. Pre nadáciu je dôležitá otvorenosť, transparentnosť a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľuje prostredníctvom grantov s jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia. Výsledky našej podpory sú verejne dostupné.

Kontakt:

Peter Bednár, hovorca SPP, tel.: + 421 2 6262 4161, e-mail: press@spp.sk
Monika Lacková, Nadácia SPP, tel.: + 421 908 766 833, e-mail: projekty@sppolocne.sk
Eva Guliková, správkyňa EkoFondu, tel.: + 421 2 6262 2032, e-mail: eva.gulikova@spp.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.