Grayling oznamuje výsledky prvého štvrťročného prieskumu o trendoch v komunikačnom odvetví

BRATISLAVA, 19. júna 2012 (tlacovasprava.sk) – Podľa 46% komunikačných profesionálov, ktorí sa zúčastnili prvého prieskumu PULSE, vnímaná hodnota komunikácie vo vzťahu ku komerčnému úspechu firmy údajne narastá v krajinách strednej a východnej Európy (CEE), juhovýchodnej Európy (SEE), v Rusku a v Eurázii.

Prieskum ku správe Grayling PULSE bol spustený v apríli 2012. Jeho účelom je identifikovať hodnotné informácie a získať prehľad o kľúčových globálnych a regionálnych výzvach a príležitostiach, pred ktorými stojí komunikačný priemysel. Napriek momentálnej ekonomickej nestabilite výsledky prieskumu odhaľujú, že celkové investície firiem v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe do public relations sú pomerne stabilné. 19,4% respondentov uviedlo, že rozpočty na PR vzrastajú a 20,4% ich označilo za nezmenené.

Napriek tomu 33,6% účastníkov uviedlo, že viditeľnosť komunikačných aktivít na najvyšších úrovniach riadenia organizácií a vnímaná hodnota PR vo vzťahu k obchodnému úspechu firmy sú ešte silnejšie a 45,9% respondentov uviedlo nárast. Výsledky tiež jasne poukazujú na navyšovanie rozpočtov pre komunikáciu na trhoch Ruska a Eurázie (20,3%). Ide o trend, ktorý zodpovedá širšiemu ekonomickému prostrediu.

Jan Šimůnek, Regional Director pre Grayling v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, o výsledkoch hovorí: „V poslednej dobe vidíme, že na komunikáciu sa kladie oveľa väčší dôraz ako na nástroj podpory obchodu. Toto odzrkadľujú kľúčové zistenia prvého vydania PULSE: top manažéri sa oveľa viac venujú a sú priamo zapojení do aktívnej komunikácie, pretože vidia priamy dopad na ich podnikanie. Toto je čiastočne o budovaní značky a manažmente reputácie, ale aj o formovaní regulačného prostredia, v ktorom pôsobia a o zlepšovaní vzťahov s kľúčovými stakeholdermi. Najmä toto bol dôvodu, prečo zmenil Grayling svoju regionálnu stratégiu a ponúka integrované služby public affairs a public relations (ako aj služby digitálnych médií) na všetkých trhoch a osobitne sa zameriava na strategické konzultácie.“

Peter Fecko, Country Manager, Grayling Slovakia, hovorí: „Na Slovensku vzrastá tlak na honoráre pre konzultačné firmy, ktoré pôsobia v public relations. Organizácie sú konzervatívnejšie, ak uvádzajú nové projekty, ktoré nie sú plne prepojené s podporou ich obchodných aktivít, ako napríklad kampane zamerané na profiláciu spoločnosti. Keď ale agentúra príde s dobrým konceptom, ktorý zabezpečí klientovi dobrú návratnosť investícií, stále dokáže vyhrať nové projekty alebo dlhodobé kontrakty.“

Na základe odpovedí 45% respondentov, firmy v regióne (CEE, SEE, Rusko, Eurázia) kopírujú celosvetový trend v oblasti zvyšovania výdavkov do sociálnych médií a digitálnej komunikácie, zatiaľ čo takmer polovica účastníkov uviedla, že objem výdavkov na korporátnu komunikáciu, manažment reputácie a krízovú komunikáciu zostáva konštantný.

Vyzerá to tak, že segment technológií, médií a telekomunikácií sa pokúša zvyšovaním investícií vymaniť z recesie – 15,1% respondentov uviedlo  nárast vo výdavkoch v regióne CEE a SEE, 11,6% v Rusku a v Eurázii. Nasleduje spotrebiteľský a retailový sektor, ktorý vykazuje 12% nárast investícií do PR v CEE a SEE a 20% v Rusku a Eurázii.

„Za posledných 20 rokov sa komunikačné odvetvie v regióne CEE a SEE výrazne zmenilo. Očakávania našich klientov sú tiež náročnejšie. Vyžadujú skôr poradenstvo, než len poskytovanie služieb. Chcú, aby sme boli pre nich výzvou, aby sme nepretržite prichádzali s kreatívnymi nápadmi, vytvárali obsah. Pre nás je okrem toho dôležité proaktívne poskytovať strategické poradenstvo. Klienti toto vyžadujú, aby si chránili svoje obchodné záujmy, “ dopĺňa Šimůnek

Nižšie uvádzame ďalšie kľúčové zistenia z regiónov CEE, SEE, Ruska a Eurázie:

Integrácia public affairs alebo vzťahov s vládou do komunikačných aktivít:

29,4% – vzrastajúca
51,4% – nemenná
4,6% – klesajúca

Investície do dlhodobého kontraktu vs. projektová spolupráca s PR agentúrou
Spolupráca na báze dlhodobého kontraktu (11,8% nárast; 36,4% rovnaké; 20% klesajúce)
Projektová spolupráca (16,4% nárast; 40% rovnaká úroveň; 14% klesajúca)

Počet zamestnancov v komunikačných tímoch:

18,2% – rastúci
54,5% – rovnaký
14,5% – klesajúci

Poznámka: Všetky odpovede sú konvertované na vážené skóre, pričom 1 predstavuje najpozitívnejšie odpovede (alebo nárast) a 5 najnegatívnejšie (alebo pokles); podiel negatívnych odpovedí (alebo poklesov) má preto dopad na celkové skóre.

Podiel štatistických údajov prieskumu PULSE: júnové vydanie 2012

Celá správa tu.

Zloženie respondentov:
Globálni účastníci: 1 252
Podľa geografickej polohy: 56,4% – západná Európa; 12,5% – CEE, SEE a Eurázia; 11,2% – Severná Amerika; 8,4% – ázijsko-pacifický región; 1,9% – Afrika; 0,8% – Stredný východ; 0,2% – Latinská Amerika; 8,6% – iné
Podľa segmentu: 24,9% – vláda, verejný sektor a sektor neziskových organizácií; 16,5% – technológie, médiá a telekomunikácie; 11,8% – finančné a profesionálne služby; 11,5% – energetika, priemysel a životné prostredie; 7,2% – spotrebiteľský a retailový segment; 5,6% – zdravotníctvo a farmácia;  4,2% – doprava, automobilový priemysel a logistika; 18,3% – iné
Podľa veľkosti organizácie: 41% – 1000+; 39,7% – <250; 17,9% – 250-1000; 1,4% – N/A / neviem
Podľa pracovného zaradenia: 43,9% – manažér; 36,7% – riaditeľ; 10,9% – Account Executive / asistent/ka; 8,5% – N/A / neviem

O správe Grayling PULSE
Grayling PULSE je bezplatná správa, ktorá bude vychádzať raz za štvrťrok vo formáte HTML. Príprava prvého vydania bola zahájená v apríli 2012. Správa poskytuje globálny prehľad o súčasných a novovznikajúcich trendoch komunikačného odvetvia a je užitočným zdrojom informácií pre každého, kto riadi alebo pracuje v komunikačnom alebo PR tíme firmy.
Správa sleduje dôležité zmeny vo výdavkoch na public relations pomocou kľúčových ukazovateľov, akými sú geografická poloha a segment, investície do digitálnych médií a CSR projektov a meniaci sa postoj predstavenstiev celosvetovo vedúcich firiem k viditeľnosti a vnímanej hodnote PR a komunikácie.
Výsledky sú zobrazené prostredníctvom číselníka a infografiky. Vyjadrujú sa k nim aj vedúci odborníci odvetvia. Pre viac informácií alebo registráciu pre zasielanie správy Grayling PULSE navštívte: http://www.graylingpulse.com.

O spoločnosti Grayling:
Grayling je vedúcou globálnou komunikačnou sieťou, ktorá poskytuje konzultačné služby v oblastiach public relations, government affairs, investor relations a organizácie podujatí. Má 70 pobočiek vo viac ako 40 krajinách Európy, Spojených štátov amerických, Stredného východu a ázijsko-pacifického regiónu.
Kľúčovými sektormi, v rámci ktorých Grayling poskytuje svoje služby, sú: energetika, životné prostredie, priemysel, zdravotníctvo a farmácia, finančné a profesionálne služby, technológie, médiá, telekomunikácie, spotrebiteľské značky, verejný a vládny sektor. Viac informácií nájdete na http://www.grayling.com.

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte prosím:
Michaela Rezníčková
Grayling Slovakia
Palisády 36, 811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 5920 1410
E-mail: michaela.reznickova@grayling.co

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.