Rada pre vysielanie udelila sankcie 10 000 eur Markíze a TA3

BRATISLAVA, 27. júna 2012 (tlacovasprava.sk) – Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 26. 6. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na zasadnutí 26. júna Rada pre vysielanie a retransmisiu:

– uložila sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur vysielateľovi C.E.N s.r.o. (programová služba TA3) za porušenie § 16 ods. 2 písm. c) ZVR (vysielanie programov počas volebnej kampane), ku ktorému došlo dňa 18. 2. 2012 o cca 11:00 hod odvysielaním priameho prenosu zasadnutia Ústrednej rady SDKÚ-DS v rámci programu Správy, ktorý mohol ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech kandidujúcej politickej strany SKDÚ-DS;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej reklamy), ku ktorému došlo dňa 17. 1. 2012 o cca 19:00 hod odvysielaním príspevku Nová spevácka šou v programe Televízne noviny, ktorý obsahoval informácie o programe Hlas Česko Slovensko;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 4 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo odvysielaním programu Farmár hľadá ženu dňa 31. 10. 2011 o cca 21:22 hod;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) – komunikáty propagujúce traktor Zetor Forterra 135 a § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) – sponzor ZETOR TRACTORS a.s., ku ktorým došlo odvysielaním programu Farmár hľadá ženu v dňoch 28. a 31. 10. 2011;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 1 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo odvysielaním upútaviek na programy Mafstory a Črepiny* dňa 28. 11. 2011 o cca 17:45;

– uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi BENET, s.r.o., Nováky (programová služba Televízia Nováky) za porušenie § 16 ods. 3 písm. g) ZVR (povinnosť trvalo na obrazovke označiť televíznu programovú službu logom), ku ktorej došlo dňa 3. a 10. 2. 2012 od 16:00 do 21:00 hod;

– uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Novocentrum Nové Zámky a.s. (programová služba TV Nové Zámky) za porušenie § 34 ods. 4 ZVR (zákaz účinkovania hlásateľov, moderátorov a redaktorov spravodajských a spravodajsko-publicistických programov v reklame a telenákupe v obraze ani vo zvuku), ku ktorej došlo vysielaním reklamného spotu propagujúceho predajňu MOTOR-CAR Nové Zámky dňa 4. 12. 2012;

– uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Carisma tv, s.r.o. (programová služba Carisma TV) za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (povinnosť vysielať v súlade s licenciou), v súvislosti s tým, že počas dní 2., 4. a 11. 12. 2011 nevysielal v súlade s časovým rozsahom vysielania uvedeným v licencii;

– začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programu Dámsky magazín dňa 12. 4. 2012 o cca 12:11 hod, ktorý obsahoval informácie o tovare – prístroji na cvičenie SLIM BELLY;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov) v súvislosti s vysielaním príspevku Prenasledovaná žena sa bojí o život v programe KRIMI dňa 26. 3. 2012 o cca 19:00 hod;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním príspevkov v programe Noviny o 17:00 – HAU DU JU DU? – Video žiačky strednej školy dňa 3. 4. 2012 o cca 17:00 hod a KAM ZMIZLI KVALITNÍ ANGLIČTINÁRI? – Školy ich nemajú ako zaplatiť dňa 4. 4. 2012 o cca 17:00 hod;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za možné porušenie § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programu Farma dňa 27. 4. 2012 o cca 20:22 hod, ktorý obsahoval vizuálnu informáciu o tovare – traktore značky John Deere;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Hotel paradise dňa 23. 4. 2012 o cca 15:55 hod.

Všetky uznesenia prijaté dňa 26. 6. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

Mgr. Lucia Jelčová
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Rada pre vysielanie a retransmisiu
Dobrovičova 8, P. O. BOX 155, 810 00  Bratislava
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rada-rtv.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.