Európsky investičný fond vykonal prostredníctvom agentúry Planet Rating hodnotenie Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania

BRATISLAVA, 6. augusta 2012 (tlacovasprava.sk) – V Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len „NARMSP“) bolo vykonané hodnotenie (assessment) Európskym investičným fondom (ďalej len „EIF“) prostredníctvom renomovanej, celosvetovo pôsobiacej súkromnej ratingovej agentúry Planet Rating.

Hodnotenie sa uskutočnilo v rámci iniciatívy JASMINE  po prvý krát v Slovenskej republike. JASMINE je spoločnou iniciatívou Európskej Komisie, Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu s cieľom zvýšiť kapacitu poskytovateľov mikroúverov a mikrofinančných inštitúcií, pomôcť im, aby sa stali udržateľnými a silnými subjektmi v oblasti trhu s mikroúvermi.

Zámerom hodnotenia bolo prehodnotiť kvalitu procesov poskytovania mikroúverov prostredníctvom NARMSP. Toto nezávislé hodnotenie činnosti NARMSP ako aj Mikropôžičkového programu identifikovalo množstvo silných stránok NARMSP a rizík spojených s realizáciou Mikropôžičkového programu.
„Som veľmi rád, že zo záverov hodnotiacej správy vyplýva, že systém poskytovania mikroúverov je v NARMSP nastavený správne. Dúfam, že sa nám v čo najbližšom čase podarí spustiť nový Mikropôžičkový program a napomôcť tak malým a stredným podnikateľom k rozvoju ich trhových možností“ uviedol generálny riaditeľ NARMSP Ing. Arpád Gonda.

Vo výslednej správe v rámci hodnotiacej škály NARMSP získala tri body z piatich (z anglického slova GIRAFE – G – governance (riadenie), I- information (informácie), R – risk management (riadenie rizík) (, A – activities (činnosti), F – funding and liquidity (financovanie a likvidita) E – efficiency and profitability (efektívnosť a ziskovosť) „Toto hodnotenie nám zabezpečilo významné miesto na finančnej mape sveta a dostávame sa tak do povedomia EIF a ďalších potenciálnych investorov či zahraničných partnerov.“ konštatoval Ing. Arpád Gonda. NARMSP dostala vysoké hodnotenie predovšetkým za manažment rizík a tiež financovanie a likviditu.

V záveroch hodnotiacej správy bolo vyzdvihnuté najmä komplexné poskytovanie služieb, ich kvalita ako aj  odbornosť vypracovaných materiálov a  nastavených procesov. Prínosom tohto hodnotenia je možnosť zapojenia sa do finančných schém pripravovaných EIF a tým zabezpečiť participáciu na podporných zdrojoch aj pre slovenských malých a stredných podnikateľov.

O NARMSP

NARMSP bola založená v roku 1993 za účelom podpory sektora malého a stredného podnikania, zvýšenia jeho konkurencieschopnosti a uľahčenie prístupu ku kapitálovým zdrojom. Podieľala sa na implementácii predvstupových programov PHARE a od mája 2004 i na implementácii štrukturálnych fondov a štátnych programov. Poskytuje tiež poradenstvo v jednotlivých regiónoch SR prostredníctvom spolupracujúcich organizácií (13 regionálnych poradenských a informačných centier, 5 podnikateľských inovačných centier, 9 centier prvého kontaktu, 16 podnikateľských/technologických inkubátorov a dcérskej spoločnosti Fond fondov, s.r.o.).

KONTAKT
Mgr. Katarína Schmidtová
vedúca oddelenia komunikácie
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Miletièova 23, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 502 44 511, fax: +421 2 502 44 501
mobil: +421 918 948 880
e-mail: schmidtova@nadsme.sk
http://www.nadsme.sk, http://www.msponline.sk, http://www.obchodnypartner.sk
http://www.enterprise-europe-network.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.