Slovenská pošta vydala známky z emisie Ochrany prírody, je na nich Skalienka ležatá a Lomikameň pozmenený (FOTO)

BANSKÁ BYSTRICA,  13. októbra 2012 (tlacovasprava.sk) – Slovenská pošta, a. s., vydala 12. októbra dve nové poštové známky z emisie Ochrany prírody. Na známke „Národný park Nízke Tatry – Lomikameň pozmenený“ v nominálnej hodnote 0,70 € je zobrazená zákonom chránená rastlina Lomikameň pozmenený. Na druhej známke „Národný park Nízke Tatry – Skalienka ležatá“ v nominálnej hodnote 0,70 € je zobrazená zákonom chránená rastlina Skalienka ležatá.

Autorom výtvarných návrhov známok, hárčeka, FDC a FDC pečiatok je akad. mal. Kamila Štanclová. Autorom oceľorytiny hárčeka je František Horniak a oceľorytiny FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.

Poštové známky vyšli vo forme hárčeka, ktorý vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.

Na hárčeku je vyobrazená časť národného parku Nízke Tatry, flóra a fauna tohto územia.

Autorom výtvarných návrhov známok, hárčeka, FDC a FDC pečiatok je akad. mal. Kamila Štanclová. Autorom oceľorytiny hárčeka je František Horniak a oceľorytiny FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.
Súčasne s  poštovou známkou vyšla aj obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC, dátumom 12. 10. 2012 a domicilom mesta Ružomberok. Hlavným motívom prítlače na FDC je kresba rastliny. Námetom FDC pečiatky je zobrazenie rastliny v linkách.

FDC vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne.

Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry – Lomikameň pozmenený

Rod lomikameň zahŕňa okolo 440 druhov, ktoré sú rozšírené v pohoriach severnej pologule. Latinské meno Saxifraga je odvodené z latinských slov saxum, čo znamená  skala a fragus znamená lámať, a to sa prenieslo i do slovenského mena rodu lomikameň. Druh lomikameň pozmenený Saxifraga mutata L. je rozšírený na území Álp a Západných Karpát. V Karpatoch sa vyskytuje iba v jedinej lokalite, ktorá leží na území Slovenska v NAPANTe. Táto lokalita predstavuje najsevernejší izolovaný výskyt druhu. Tu sa nachádza na vápencových skalách a sutiach v pásme od 1 250 do 1 630 m n. m. Do pohoria Nízkych Tatier sa pravdepodobne dostal počas ľadových dôb. Rastlinka vytvára ružice lopatkovito čiarkovitých, do 8 cm dlhých listov, ktoré sú na okraji chrupkaté, vrúbkované alebo pílkovité. V júli až auguste sa vytvára olistená, až 40 cm vysoká kvetná stonka.

Súkvetie je úzka pyramidálna metlina, zložená z početných do dvoch cm veľkých kvetov. Korunné lupienky sú čiarkovito kopijovité, žltkastočervenkasté až pomarančové. Plodom je guľovitá tobolka, ktorá obsahuje drobné, tmavohnedé semená. Listová ružica sa vyvíja niekoľko rokov, no po odkvitnutí odumiera. Pred kvitnutím vytvára poplazy, na ktorých sa vytvárajú nové dcérske ružice, ktoré po odumretí materskej rastliny rastú samostatne ďalej. Vzhľadom na to, že tento druh je na území Slovenska veľmi vzácny, je zákonom chránený a zaradený do Červeného zoznamu rastlín v kategórii kriticky ohrozených druhov. Navyše počet jedincov v jedinej lokalite v Západných Karpatoch klesá. Určitá časť rastlinstva je kvôli okrasnej hodnote (druh pestovaný v skalkách) ohrozená priamym zberom vykopávaním, pretože ňou prechádza turistický chodník. Najväčším problémom je však vplyv imisií pochádzajúcich z industriálnych oblastí Slovenska, ktoré sem prináša vietor.

Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry – Skalienka ležatá

Do rodu skalienka sa zaraďuje len jeden druh, a to skalienka ležatá Loiseleuria procumbens (L.) Desv. Latinské pomenovanie rodu Loiseleuria je podľa mena francúzskeho botanika J. L. A. Loiseleur-Deslongchampsa. Skalienka je arkticko-alpínsky druh, ktorý sa vyskytuje v chladných oblastiach Severnej Ameriky, severnej Ázie a Európy. Počas ľadových dôb sa tento druh dostal do južnejších oblastí Európy (Pyreneje, Alpy, Karpaty, severná časť Balkánskeho polostrova), kde si dokázal nájsť vhodné podmienky a prežiť do dnešných čias. Na území Slovenska sa v súčasnosti vyskytuje iba v troch lokalitách. Dve z lokalít ležia na území Národného parku Nízke Tatry, preto sa táto rastlinka stala námetom emisie známok týkajúcej sa tejto oblasti. Vyskytuje sa na kamenistých kyslých pôdach, na sutiach či na skalách. Je to nízky, vždyzelený, poliehavý kríček, ktorý tvorí kobercovité porasty. Do 1 cm dlhé, protistojné lístky sú tuhé, kožovité a na okraji podvinuté, čo umožňuje rastlinke prežiť i extrémne podmienky. Je odolná proti mrazu i vetru, dokáže prežiť i na miestach, kde cez zimu teplota klesá na –30° C.

Nové rastové púčiky sa zakladajú už na jeseň, ktoré sa hneď po oteplení začnú vyvíjať. Kvety vyrastajú na koncoch konárikov po dvoch až piatich kusoch. Kalich je červený a päťzárezová, lievikovito zvončekovitá koruna je ružová, veľmi vzácne i biela. Kvitne v období od júna do júla. Kvety opeľuje hmyz, no za nepriaznivých podmienok je rastlinka schopná aj samoopelenia. Plodom je červenkastá tobolka. Semená prezimujú uzavreté v tobolkách. Tie sa potom roznášajú vetrom až v ďalšom roku na jar. Rozmnožuje sa i vegetatívne, a to zakoreňovaním koncových výhonkov. Rastlinka sa dožíva i veľmi vysokého veku, v Alpách sa našli jedince, ktoré boli až 75-ročné. Kvôli svojej vzácnosti a veľmi izolovanému výskytu na území Slovenska (najbližšie lokality sú vzdialené viac ako 300 km) je druh chránený zákonom a zaradený i do Červeného zoznamu rastlín, kde patrí medzi kriticky ohrozené druhy.

Viac správ o Slovenskej pošte tu.

Kontaktné údaje:
Andrea Pivarčiová
Odbor komunikácie, Slovenská pošta, a. s.
Tel.: +421  903 632 321
E-mail: pivarciova.andrea@slposta.sk
Web: http://www.posta.sk

O spoločnosti:
Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a začiatkom októbra 2004 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. Od svojho vzniku hospodári samostatne a nedostáva dotácie zo štátneho rozpočtu. Ratingová agentúra Moody’s udelila Slovenskej pošte už tretí rok za sebou rating úverového rizika na úrovni Aaa.sk, čo je najvyššia možná úroveň. V roku 2008 spoločnosť získala aj certifikáty, ktoré potvrdzujú zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva, zodpovedajúce požiadavkám normy STN EN ISO 9001: 2001a STN EN ISO 14001:2005. Spoločnosť je taktiež držiteľom prestížnej ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike.
Pre viac informácií kontaktujte Odbor komunikácie.

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.