Rada začala konanie voči DIGI SLOVAKIA pre poskytovanie programových služieb NOVA a Prima family satelitom bez ich súhlasu

BRATISLAVA, 23. októbra 2012 (tlacovasprava.sk) – Tlačová správa zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 23. 10. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Púchovská televízia spoločnosti MEDIAL TV, s.r.o.;
uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s tým, že dňa 1. 6. 2012 v časovom úseku od cca 21:21 do 21:51 hod dvakrát prerušil program Horton zaradením reklamného bloku;
uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 35 ods. 3  ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s tým, že dňa 20. 5. 2012 v časovom úseku od cca 17:21 do 17:51 hod dvakrát prerušil program Účastníci zájazdu zaradením reklamného bloku;
uložila sankciu – pokutu vo výške 1 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 38 ods. 4 ZVR (zákaz priamej podpory predaja, nákupu a prenájmu tovarov a služieb sponzora), ku ktorému došlo dňa 20. 12. 2010 o cca 20:17 hod odvysielaním sponzorovaného programu Panelák obsahujúcom osobitné propagačné zmienky o službe Skylink spoločnosti Towercom, a.s., ktoré priamo podporovali jej predaj;
uložila sankciu – pokutu vo výške 500 eur vysielateľovi INTERACTIV.ME, s.r.o. (programová služba RING TV) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu zo dňa 12. 5. 2012 v čase od 0:00 do 8:00 hod;
uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej programovej služby), ku ktorému došlo odvysielaním programu Zoči-voči dňa 15. 5. 2012 o cca 21:00 hod;
začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s poskytovaním programových služieb NOVA a Prima family prostredníctvom satelitu (služba DIGI TV) bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;
začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Pacient, pre pacienta, kvôli pacientov v programe Správy STV dňa 8. 8. 2012 o cca 19:30 hod;
začala dve správne konania voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ Plus) vo veci možných porušení § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) a § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s vysielaním dňa 2. 9. 2012, keď v čase od 16:00 do 16:59 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút a v čase o cca 16:40 a cca 18:14 hod boli odvysielané upútavky na program BACHELOR Čakanie na lásku, ktoré neboli označené grafickým symbolom JSO;
začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Prispejte na faru (Vraj je to povinné…) v programe Noviny o 12 o cca 12:00 hod a príspevku Rozdelila ich rozostavaná fara (Nie všetci chcú platiť dobrovoľné milodary) v programe Noviny o cca 19:30 hod dňa 27. 7. 2012;
začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu Extrémne rodiny zo dňa 18. 6. 2012;
začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 ZVR (zvuková intenzita reklamy) v súvislosti s vysielaním reklamného bloku 18. 9. 2012 o cca 18:23 hod;
začala dve správne konania voči vysielateľovi Július Pereszlényi – Servis TV – Video (programová služba Štúrovská televízia) vo veci možných porušení § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka), § 38 ods. 4 ZVR (zákaz priamej podpory predaja, nákupu a prenájmu tovarov a služieb sponzora) a § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) v súvislosti s vysielaním dňa 6. 7. 2012 a vo veci možných porušení § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) a § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) v súvislosti s vysielaním v dňoch 22. a 25. 6. 2012 a 6. 7. 2012;
začala tri správne konania voči vysielateľovi MH-INSTINCT s.r.o. Padarovce (programová služba GTV) vo veci možných porušení § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka), § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) a § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) v súvislosti s vysielaním v dňoch 26. a 27. 6. 2012.

Všetky uznesenia prijaté dňa 23. 10. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

Mgr. Lucia Jelčová, PhD.
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Rada pre vysielanie a retransmisiu
Dobrovičova 8, P. O. BOX 155
810 00  Bratislava
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.