Súd rozhodol, že označenie Vinohradnícka oblasť Tokaj pre Slovensko v EÚ zostáva navždy

BRATISLAVA, 8. novembra 2012 (tlacovasprava.sk) – Všeobecný súd zamietol žalobu Maďarska, podanú proti zápisu označenia „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ pre Slovensko v databáze E-Bacchus. Tento zápis totiž nemožno napadnúť, pretože sa vykonával automaticky na základe ochrany, ktorú toto označenie požívalo v Únii ešte pred zavedením databázy.

Vinohradnícky región Tokaj sa nachádza v Maďarsku i na Slovensku. Na žiadosť Slovenska Komisia zapísala chránené označenie pôvodu „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ do zoznamov akostných vín vyrobených vo vymedzených regiónoch (ďalej len „akostné vína psr“), ktoré uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie 17. februára 2006 a 10. mája 2007. Dňa 31. júla 2009, t. j. deň pred zavedením elektronického registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení vín (databáza nazývaná E-Bacchus 1 ), bol uverejnený nový zoznam akostných vín psr.

Vinohradnícka oblasť Tokaj

Tento zoznam obsahoval zmenu požadovanú Slovenskom v chránenom označení pôvodu uverejnenom v predchádzajúcich zoznamoch. Do tohto nového zoznamu bolo teda zapísané chránené označenie pôvodu „Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť“. Databáza E-Bacchus bola zavedená namiesto uverejňovania zoznamov akostných vín psr. Na základe nového zoznamu bolo chránené označenie pôvodu „Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť“ zapísané v databáze E-Bacchus pre vinohradnícky región Tokaj nachádzajúci sa na Slovensku.

Dňa 30. novembra 2009 Slovensko zaslalo Komisii list, v ktorom ju žiadalo o nahradenie v databáze E-Bacchus chráneného označenia pôvodu „Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť“ chráneným označením pôvodu „Vinohradnícka oblasť Tokaj“. V tejto súvislosti daný členský štát uviedol, že označenie pôvodu „Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť“ bola zapísaná do zoznamu akostných vín psr omylom a že vo vnútroštátnej právnej úprave, na základe ktorej sa má zápis do zoznamu vykonať, sa v skutočnosti nachádza označenie „Vinohradnícka oblasť Tokaj“. Po tom, ako sa Komisia ubezpečila, že ku dňu zavedenia databázy E-Bacchus sa v predmetnej slovenskej právnej úprave skutočne uvádzalo označenie „Vinohradnícka oblasť Tokaj“, zmenila v súlade so žiadosťou Slovenska informácie uvedené v tejto databáze.

Maďarsko však túto zmenu napadlo, pričom poukazovalo na novú slovenskú právnu úpravu v oblasti vinárstva prijatú 30. júna 2009 (ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2009), v ktorej sa uvádzal výraz „Tokajská vinohradnícka oblasť“. Maďarsko sa teda obrátilo na Všeobecný súd, pričom požadovalo zrušenie zápisu vykonaného Komisiou v databáze „E-Bacchus“ chráneného označenia pôvodu „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ pre Slovensko. Všeobecný súd vo svojom rozsudku v prvom rade rozhodol, že označenia vín, ktoré sú už chránené podľa právnej úpravy Únie platnej pred zavedením databázy E-Bacchus, sú automaticky chránené podľa právnej úpravy platnej po zavedení tejto databázy.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus.
http://www.curia.europa.eu

Andrej KRÁLIK
Vedúci tlačového a politického oddelenia
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Palisády 29
811 06 Bratislava
E-mail: andrej.kralik@ec.europa.eu

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.