Novela zákona navrhuje úplný zákaz fajčenia v nákupných centrách a sprísňuje aj pokuty. Čo ešte prináša?

BRATISLAVA, 15. novembra 2012 (tlacovasprava.sk) – Na ministerstve zdravotníctva  bola 15. novembra  2012 tlačová beseda, na ktorej  ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská, hlavný hygienik SR Ivan Rovný a hlavná odborníčka  MZ SR pre pneumológiu a ftizeológiu  Marta Hájková informovali o novele zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov,  ktorá vo svojom návrhu striktne vymedzuje priestory pre fajčiarov a zvyšuje pokuty za porušenie zákona.

Vo svete zomiera na následky fajčenia každých osem sekúnd jeden človek,  tabakový dym obsahuje 43 druhov rakovinotvorných látok, látky obsahujúce genetické mutácie a toxické zlúčeniny. Práve fajčenie vyvoláva chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (CHOCHP), ktorá je  štvrtou najčastejšou príčinou úmrtí  spomedzi chorôb v celosvetovom meradle a má  stúpajúcu tendenciu. Ročne na ňu umierajú približne tri milióny ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia  varuje, že v roku 2020 by sa spomedzi všetkých chorôb mohla CHOCHP dostať až na tretie miesto.

Na Slovensku týmto ochorením trpí  takmer 15 % ľudí vo veku nad 40 rokov a na jeho následky ročne umiera približne tisíc pacientov. Dôvodom nárastu chorých a ich následných úmrtí je narastajúci  počet fajčiarov.  Znepokojujúce sú najmä čísla týkajúce sa mladistvých. Kým v roku 2001 fajčili denne v základných školách necelé 3 percentá žiakov, o osem rokov neskôr to bolo takmer 8 percent,  čo predstavuje takmer 40-tisíc žiakov.

„Som šokovaná, že na Slovensku denne fajčí takmer 40-tisíc žiakov v základných školách. Veď ide o deti vo veku môjho syna. Tieto čísla sú viac než alarmujúce a všetkým nám musí byť jasné, že ak sa pravidlá nesprísnia, bude to mať omnoho fatálnejšie následky ako doteraz,“ povedala ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.

Práve z vyššie uvedených dôvodov sa ministerstvo zdravotníctva po novele zákona z roku 2009 opäť rozhodlo sprísniť legislatívu na ochranu nefajčiarov. Najväčšou novinkou je úplný zákaz fajčenia v obchodných domoch, čo platí aj pre  kaviarne a reštaurácie v daných zariadeniach. Novela zákona okrem iného zvyšuje pokuty za správne delikty týkajúce sa porušenia tohto zákona, ktoré by sa po novom mohli vyšplhať až na 15-tisíc eur.

Najvýraznejšie  zmeny v návrhu novely zákona o ochrane nefajčiarov:

1. Úplný zákaz fajčenia v obchodnom dome, to platí aj pre  kaviarne, reštaurácie a  všetky iné prevádzky v obchodnom dome.

2. Nová definícia zariadenia spoločného stravovania, t. j. za zariadenia spoločného stravovania sa v definícii upravenej v návrhu novely považujú aj také zariadenia, v ktorých sa pokrmy nevyrábajú a nepripravujú. Oproti súčasnému stavu sa za zariadenia spoločného stravovania budú pokladať aj také zariadenia, do ktorých sa pokrmy dovezú z iného zariadenia ako je zariadenie, v ktorom sa pokrm vyrobil a pripravil.

3. Upresňuje sa definícia výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak z dôvodu, že aj tieto výrobky sa nesmú fajčiť na verejných miestach uvedených v § 7 zákona č. 377/2004 Z. z. Týka sa to napríklad niekoľkých druhov elektronických cigariet či iných výrobkov s obsahom sušených rastlín, ktoré tvarovo pripomínajú vzhľad cigarety a užívajú sa fajčením.

4. Rozširuje sa okruh látok, ktoré sú podľa zákona č. 377/2004 Z. z. škodlivými látkami, pričom za škodlivé látky sa považujú aj látky so škodlivým účinkom na ľudský organizmus nachádzajúce sa vo výrobkoch, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak.

5. Navrhujú sa nové dodatočné varovania na spotrebiteľskom balení tabakových výrobkov, ktoré nahrádzajú pôvodné varovania a to na základe aproximácie Smernice 2012/9/EÚ zo 7. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I. k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov.

6. Zvyšujú sa pokuty za správne delikty, t. j. orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva budú môcť uložiť pokutu v minimálnej výške 500 eur namiesto 331 eur a v maximálnej výške 15 000 eur namiesto 3 319 eur.

PhDr. Eva Slováková
komunikačný odbor MZ SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava
02 59 373 361
eva.slovakova@health.gov.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.