V 2. ročníku grantového programu Pomáhame vyrásť získa 10 školských projektov celkovo 5 000 eur

BRATISLAVA, 12. decembra 2012 (tlacovasprava.sk) – Už len týždeň majú školy zapojené do programu Zelená škola, šancu uchádzať sa o podporu 500 eur pre svoj projekt. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a IKEA v rámci druhého ročníka grantového programu „Pomáhame vyrásť“ podporia 10 školských projektov v celkovej výške 5 000 eur.

Cieľom je podporiť praktické aktivity škôl na ochranu životného prostredia s priamym vplyvom na zníženie ekologickej stopy školy a jej okolia. Malo by ísť o najúčinnejšie a finančne dostupné riešenia, ktoré budú slúžiť aj ako demonštračné a motivačné príklady pre ostatné školy, obce, či jednotlivcov. Škála projektových nápadov môže byť široká, vždy by však mala zahŕňať praktickú činnosť žiakov/študentov v škole, jej areáli alebo blízkom okolí, prípadne aj v prospech komunity, kde žijú.

Výzva je určená všetkým materským, základným a stredným školám, zapojeným do programu Zelená škola, ktorý CEEV Živica koordinuje. Ten je najväčším environmentálnym vzdelávacím programom na svete. Jeho účastníci, študenti i pedagógovia, každoročne realizujú konkrétne kroky vedúce k zníženiu ekologickej stopy školy.

Grantový program „Pomáhame vyrásť“ sa realizuje vďaka spolupráci Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica a spoločnosti IKEA Bratislava, ktorá je generálnym partnerom programu Zelená škola.

Uzávierka prijímania žiadostí je 19.decembra 2012. O podpore konkrétnych projektov rozhodnú zákazníci spoločnosti IKEA Bratislava hlasovaním, ktoré prebehne začiatkom roka 2013 na stránke http://www.spolusvami.sk. Viac informácií zatiaľ nájdete na http://www.zelenaskola.sk.

Program podporí projekty, ktoré sa zamerajú na:

• aktivity na ochranu existujúcej zelene / lesov v škole a jej blízkom okolí (územia chránené školou, terénne ekohliadky…)
•  zavedenie systému zeleného obstarávania alebo zavedenie systému environmentálneho čistenia na škole
• vytvorenie/obnovenie ekoučebne (z prírodných, obnoviteľných materiálov) alebo náučného chodníka, zelenej trasy do školy (greenway) – ich súčasťou môže byť napr. pocitový chodník, bezzásahová plocha na školskom pozemku slúžiaca na pozorovanie prírodných procesov…
• realizáciu prírodnej školskej záhrady
• zavedenie trvalých opatrení pre minimalizáciu odpadu, jeho triedenia a kompostovania na škole
• výsadbu pôvodných (aj úžitkových) drevín a kríkov
• vytvorenie kompostoviska so zavedením zberu bioodpadu v škole (nie len záhradný bioodpad)
• zavedenie trvalých úsporných opatrení na škole (elektrická energia, vykurovanie, voda a pod.)
• podpora cyklistickej dopravy do školy
• inovatívne formy vzdelávania – rovesnícke vzdelávanie, zážitkové kurzy a exkurzie…

Časť výsledkov podporených projektov v minulom kole grantového programu si môžete pozrieť na http://www.spolusvami.sk (v časti Školské projekty).

Viac informácií:
Radoslav Plánička (manažér programu Zelená škola), tel.: 0915 331 949, e-mail: planicka@zivica.sk.
Katarína Cesnaková (administrátorka grantového programu), tel.: 0917 35 35 32, e-mail: cesnakova@zivica.sk

Viac informácií o programe Zelená škola

Zelená škola je najväčší vzdelávací ekoprogram na svete.
Zapojených je doňho viac ako 40 000 škôl zo 53 krajín sveta.
Získal uznanie Environmentálneho programu OSN.
Realizuje sa pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Program je výnimočný medzinárodnou metodikou „7 krokov“. Tá vedie pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu problémov školy i prostredia, v ktorom žijú. Jednou z priorít programu je aktívne zapojenie žiakov. Tí sa z pasívnych účastníkov aktivít menia na súčasť pracovného tímu. Spolu s pedagógmi navrhujú a postupne na škole realizujú nielen environmentálne zlepšenia so zapojením celej školskej komunity.

Školy zapojené do programu majú k dispozícii metodické materiály, poradenský servis, vzdelávacie a zážitkové workshopy pre pedagógov a študentov, akreditované kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov, ale aj možnosť výmeny skúseností s inými školami doma aj v zahraničí.
Školám, ktoré úspešne zrealizujú „7 krokov k Zelenej škole“, je udelený medzinárodný certifikát a vlajka siete Eco-Schools. Ten prispieva k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a zviditeľneniu v komunite. Pri rozhodovaní o udelení certifikátu na konci školského roka sa zohľadňujú kvalitatívne aj kvantitatívne ukazovatele, pričom je kladený dôraz na participáciu žiakov, rozvoj ich samostatnosti a občianskej zodpovednosti.

Na Slovensku je v programe aktuálne registrovaných 250 škôl. Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica (www.zivica.sk). Narodným garantom certifikácie programu Zelená škola je sieť organizácií ŠPIRÁLA (www.spirala.sk). Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education (www.fee-international.org). Generálnym partnerom programu je spoločnosť IKEA Bratislava (www.ikea.sk)
Ďalšie informácie nájdete na http://www.zelenaskola.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.