Čo by bolo, keby neboli Vianoce? Témou sa zaoberajú odborníci SLSP (GRAF, TABUĽKA)

BRATISLAVA, 14. decembra 2012 (tlacovasprava.sk) – V decembri rastú tržby maloobchodu približne o 20 %, v rovnakom období klesá priemyselná výroba približne o 8 %. Viac ako v bežných mesiacoch produkujú výrobcovia potravín, alkoholu a tabaku.

Nákupné košíky sa plnia aj vďaka vianočným odmenám a „trinástym“ platom. V roku 2011 bola novembrová mzda vyššia o 90 eur a decembrová o 56 eur oproti priemernej. Ku koncu roka nemíňajú viac iba ľudia, ale aj štát.

Martin Baláž, analytik SLSP
Martin Baláž, analytik SLSP

Tradičný kresťanský sviatok už stáročia výrazným spôsobom ovplyvňuje našu kultúru. V posledných desaťročiach sa však tento sviatok čoraz viac dotýka aj ekonomiky.

Viac o vplyve Vianoc na naše hospodárstvo sa dozviete v špeciálnej analýze Slovenskej sporiteľne.

Najvýraznejší vplyv je na maloobchod

Vianoce najvýraznejšie vplývajú na maloobchod. Ľudia okrem darčekov kupujú aj to, čo si v bežnom roku nedopriali.

„V priemere tak decembrové tržby maloobchodníkov narastú o približne 20 % v porovnaní s bežnými mesiacmi. Na druhej strane, na december sa zrejme presúva aj časť nákupov z januára, v ktorom sú tržby napriek pravidelným výpredajom v priemere o 11 % nižšie než počas ostatných mesiacov v roku,“ povedal Martin Baláž, analytik Slovenskej sporiteľne. Ak by Vianoce neboli, je pravdepodobné, že celkový objem maloobchodných tržieb za rok by bol podobný, nakoľko ľudia by peniaze, ktoré minú na vianočné prípravy, míňali priebežne počas celého roku.

Priemyselná výroba klesá, vybrané odvetvia si však polepšia

Naopak, vianočné sviatky negatívne vplývajú na priemysel, keďže práve v tomto čase veľké firmy mávajú štandardne celozávodné dovolenky. Priemyselná výroba tak v decembri oproti bežnému mesiacu klesá o približne 8 percent.

Sektormi, ktoré v decembri vyrábajú viac než v bežných mesiacoch, sú výrobcovia potravín, alkoholu a tabaku. Okrem nich sú počas vianočných sviatkov aktívnejšie aj  opravovne strojov a zariadení. Súvisí to pravdepodobne s tým, že údržba a plánované opravy strojov sa robia najčastejšie práve počas celozávodných dovoleniek.

Vyššie tržby dosahujú aj výrobcovia energií – čo však súvisí skôr s chladným počasím než s Vianocami.

Sezónny vývoj vybraných častí hospodárstva v porovnaní s priemerným mesiacom (v %)Sezónny vývoj vybraných častí hospodárstva v porovnaní s priemerným mesiacom (v percentách)

Zdroj: Štatistický úrad, SLSP

Trináste platy a vianočné odmeny plnia vianočné košíky

Nákupné košíky sa plnia aj vďaka vianočným odmenám a „trinástym“ platom, ktoré firmy vyplácajú svojim zamestnancom. „Vianočné platy“ sa najčastejšie vyplácajú už v rámci novembrovej výplaty, časť zamestnávateľov ich vypláca až v decembrovej výplate. Vďaka tomu je november mesiacom, kedy sú mzdy v ekonomike najvyššie. Minulý rok bola novembrová mzda vyššia o 90 eur a decembrová o 56 eur oproti priemernej mzde za daný rok*.

Okrem zamestnancov v posledných rokoch dostávajú peniaze navyše aj dôchodcovia vo forme „vianočných dôchodkov“. Ak by neboli Vianoce, odmeny by boli pravdepodobne vyplácané v inom termíne, alebo by sa rozložili do miezd počas roka.

Priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v roku 2011

Priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v roku 2011
Zdroj: Štatistický úrad, SLSP

Ľudia vedia viac usporiť, berú si však aj viac úverov

Vyššie príjmy sa okrem nárastu spotreby prejavujú aj vyššími úsporami, keďže nie všetky peniaze na Vianoce minieme. Objem vkladov v komerčných bankách tak v decembri zaznamenáva výraznejší rast počas celého roka. Posledné tri roky rástol objem vkladov v decembri v priemere o 425 mil. eur. V ostatných mesiacoch roku bol priemerný nárast vkladov 6-krát nižší, okolo 70 mil. eur.

V decembri si ľudia berú aj viac nových spotrebných úverov, nejde však o najsilnejší mesiac v roku. Čísla sú odlišné pred a po Vianociach, keďže vyšší dopyt po úveroch pred Vianocami tlmí posledný decembrový týždeň, keď je úverov poskytnutých menej. V týždňoch pred Vianocami sa poskytuje približne 2,5-krát viac spotrebných úverov ako po Vianociach.

Viac míňa aj štát

Ku koncu roka nemíňajú viac iba ľudia, ale aj štát, v priemere takmer dvojnásobne ako počas ostatných mesiacov roka. Štát má v decembri spravidla najvyššie nielen výdavky, ale aj deficit. To však bezprostredne nesúvisí s Vianocami, ale skôr so záverom roka a čerpaním ešte nevyužitých prostriedkov alokovaných na daný rok.

Čo by bolo, keby…?

Spotreba závisí najmä od príjmov a tie zasa od produktivity práce. Ak by sme teda nemali Vianoce, s nimi súvisiace príjmy ako aj spotreba v maloobchode by sa tak zrejme rozložili do ostatných mesiacov. „Ľudia by namiesto koncentrovanejších nákupov pred Vianocami míňali rovnomernejšie počas roka. Naopak, priemysel by zrejme nemal také výpadky vo výrobe koncom roka, ale zasa ani výraznejší rast výroby v jesenných mesiacoch, pred Vianocami,“ dopĺňa Martin Baláž, analytik Slovenskej sporiteľne. V horizonte celého roka by sa z pohľadu ekonomiky až tak veľa nezmenilo. Avšak nielen deti by prišli o radosť z darčekov a najkrajších sviatkov roka, aj dospelí by strávili menej času v kruhu svojich rodín.

Keďže Vianoce sú predo dvermi, aj v mene analytického tímu Slovenskej sporiteľne Vám prajeme veľa oddychu a pohody počas vianočných sviatkov a veľa úspechov do nového roka!

* Priemerná mzda vypočítaná zo štatistiky vývoja miezd vo vybraných odvetviach zverejňovanej Štatistickým úradom – tá pokrýva zhruba tri pätiny všetkých zamestnancov.

Štefan FRIMMER
hovorca
odbor komunikácie a sponzoringu

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
TEL: +421 2 4862 4354
FAX: +421 2 4862 7097
MOB: +421 910 880 687
press@slsp.sk
frimmer.stefan@slsp.sk

Slovenská sporiteľňa je s 2,5 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku. Jediným akcionárom Slovenskej sporiteľne je rakúska Erste Group Bank. Slovenská sporiteľňa má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov pre obyvateľstvo, vkladov klientov, v počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné bankové služby poskytuje v 291 obchodných miestach a 18 firemných centrách na celom Slovensku.

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.