Predsedom predstavenstva Asset Managementu Slovenskej sporiteľne je Dušan Svitek (FOTO)

BRATISLAVA, 4. januára 2012 (tlacovasprava.sk) – Dušan Svitek sa stal 1. januára 2013 predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne. Zmeny nastali aj v zložení členov predstavenstva. Dušan Svitek pôsobil počas celej svojej kariéry v Slovenskej sporiteľni. Spočiatku, od roku 1996, pracoval ako obchodník na devízovom trhu a neskôr ako šéfdíler. Od 1. mája 2001 viedol Trading & Sales divízie Treasury. V tomto období zastával tiež pozíciu predsedu Predstavenstva ACI Slovakia – asociácie obchodníkov finančných trhov. Od 1. júla 2009 manažoval investičné produkty banky. Od polovice septembra 2009 do 31. mája 2010 vyslala skupina Erste Group Dušana Sviteka do Banca Commerciala Romana v Bukurešti, aby tam využila jeho skúsenosti pri budovaní divízie Financial Markets.

dusan-svitek.jpg

“Mojím cieľom je pokračovať v práci, ktorú odvádza tím vynikajúcich odborníkov. V najbližšom období sa chceme ešte viac sústrediť na zlepšenie kvality ponuky produktov kolektívneho investovania, v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou zvýšiť informovanosť klientskej verejnosti o výhodách našich produktov a predovšetkým upriamiť pozornosť na dlhodobé investičné sporenie, kde vidím veľký potenciál,“ konštatoval Dušan Svitek.

Predstavenstvo Asset Managementu Slovenskej sporiteľne od 1. januára 2013 pôsobí v tomto zložení:

Dušan Svitek, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Roman Vlček, podpredseda predstavenstva a zástupca generálneho riaditeľa
Adrianus J. A. Janmaat, člen predstavenstva
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., vznikla v roku 2001, a je 100-percentná dcérska spoločnosť Erste Asset Management, GmbH.  Spravuje peňažné prostriedky sústredené v podielových fondoch a individuálnych portfóliách s cieľom ich investovania a zhodnocovania. V súčasnosti ponúka možnosť investovať do podielových fondov s rôznym investičným zameraním – fondy krátkodobých investícií, fondy peňažného trhu, dlhopisové fondy, zmiešané fondy, akciové fondy, fondy fondov, špeciálny fond nehnuteľností, ako aj do produktov ako sú sporiace programy. K záveru novembra 2012 hodnota spoločnosťou spravovaného majetku v 17 podielových fondoch a individuálnych portfóliách klientov prekročila sumu 646 miliónov eur, čo na Slovensku predstavuje trhový podiel 15,28 %. Prostredníctvom obchodných miest Slovenskej sporiteľne distribuuje Asset Management Slovenskej sporiteľne aj podielové fondy rakúskej správcovskej spoločnosti Erste Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Štefan FRIMMER
hovorca
odbor komunikácie a sponzoringu

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
TEL: +421 2 4862 4354
FAX: +421 2 4862 7097
MOB: +421 910 880 687
press@slsp.sk
frimmer.stefan@slsp.sk

Slovenská sporiteľňa je s 2,5 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku. Jediným akcionárom Slovenskej sporiteľne je rakúska Erste Group Bank. Slovenská sporiteľňa má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov pre obyvateľstvo, vkladov klientov, v počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné bankové služby poskytuje v 296 obchodných miestach a 18 firemných centrách na celom Slovensku.

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.