BSK opraví v roku 2013 viaceré cesty, začne aj s rekonštrukciou Pezinskej baby (AUDIO)

BRATISLAVA, 9. januára 2013 (tlacovasprava.sk) – Aj v roku 2013 opraví Bratislavská župa viaceré cesty a mosty, ktoré má vo svojej správe. V rozpočte je na to vyčlenených 4 mil. €, na bežnú údržbu 7,8 mil. €. Plánovaná je rekonštrukcia cesty cez horský prechod na Pezinskej babe, ktorá je v havarijnom stave, opraví sa aj most cez Malý Dunaj v Zálesí a cesty v obciach Závod, Hrubá Borša, Dunajská Lužná a Modra, ktoré boli kvôli nedostatku financií, resp. sanáciám ciest a objektov po povodniach, presunuté do tohtoročného plánu z roku 2011. Plánovaná je aj rekonštrukcia priesečnej križovatky na okružnú v Novej Dedinke.

„Na jar začneme s rekonštrukciou cesty cez Pezinskú Babu. V kritickom stave sú viaceré úseky komunikácie. Je porušená stabilita cestného telesa, vytvárajú sa pozdĺžne trhliny a zosúvajú sa časti vozovky. Vlani sme preto v záujme bezpečnosti cestnej premávky obmedzili dopravu na kritických úsekoch. Ak by sme tak neurobili, hrozil by úplný zosuv časti telesa,“ povedal župan Pavol Frešo. Rekonštrukcia bude podľa neho náročná, bude potrebné čiastočné rozobratie telesa, tiež vybudovať kotvenia násypu, urobiť odvodňovacie vrty a oporné múry. Sanačné práce na všetky tri havarijné lokality sa budú robiť naraz v rámci jednej stavby, treba počítať aj s lokálnymi odstávkami dopravy. Predpokladané náklady sú viac ako 2,5 mil. €.

2013-01-09 Freso_Doprava

V roku 2011 sa vykonali potrebné geologické prieskumné práce – prieskumné vrty, laboratórne skúšky a vyhotovili sa inžiniersko-geologické podklady. Už počas roku 2012 sa pripravovali všetky sanačné práce podľa schválenej projektovej dokumentácie na všetky tri havarijné lokality. Od júna 2011 je v troch úsekoch usmernená premávka do jedného jazdného pruhu so semaformi. Okrem toho tu platí zákaz prejazdu nákladných vozidiel nad 7 ton.

V roku 2012 bolo v rozpočte kraja vyčlenených na bežnú údržbu a výkon správy 8,5 mil. € a na rekonštrukcie ciest cca 6,3 mil. €. Najnákladnejšou bola rekonštrukcia cesty II/502 v intraviláne obce Vinosady. Cesta bola zničená v dôsledku jazdenia ťažkej nákladnej dopravy v kombinácii s nevyhovujúcim stavom podložia podmáčaným zrážkovými vodami, ako aj nevyhovujúcou konštrukciou pôvodného násypu. Cesta to nevydržala, vytvárali sa trhliny, vozovka sa postupne prepadávala, až došlo k úplnému zosuvu násypu.

Pokračovalo sa v sanáciách ciest zničených povodňami v roku 2011 v okrese Pezinok – dokončili sa práce na novom moste v  Doľanoch, zrekonštruovala sa vozovka, most, priepusty aj oporné múry v obci Píla a tiež sa vybudoval nový most v Budmericiach. Zrekonštruovali sa cesty v Zohore a urobili sa veľkoplošné vysprávky na viacerých úsekoch ciest – v okrese Malacky v celkovej výmere 4 700 m2, v okrese Pezinok 3 420 m2, Senec 3 734 m2, v celkovom náklade cca 360 000 €.

BSK má vo vlastníctve 511,68 km ciest (178,94 km ciest II. triedy a 332,74 km ciest III. triedy) a 130 mostov, z toho je 11 nad diaľnicami. Ich údržbu zabezpečuje správcovská spoločnosť Regionálne cesty Bratislava, a.s. (RCB).
Mgr. Iveta Tyšlerová
hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja
Sabinovská 16, Bratislava, 820 05

T: 00421 2 48 26 49 97
M: 00421 903 480 471
E: iveta.tyslerova@region-bsk.sk

http://www.bratislavskykraj.sk
twitter.com/BA_kraj
http://www.facebook.com/pages/Bratislavsk%C3%BD-kraj-najlep%C5%A1ie-miesto-pre-%C5%BEivot/192397734962
http://www.flickr.com/photos/fotopavolfreso/sets/

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.