HP FlexNetwork Utility Advantage: Program pay-per-use od HP prináša operátorom nové obchodné príležitosti

BRATISLAVA, 9. januára 2013 (tlacovasprava.sk) – Spoločnosť HP predstavila program HP FlexNetwork Utility Advantage, ktorý umožňuje poskytovateľom komunikačných služieb (communication service providers, CSP) ponúknuť ich zákazníkom sieťové riešenia s flexibilným modelom financovania pay-per-use(1) – platby za použitie. HP tak prináša CSP nové obchodné príležitosti bez nutnosti počiatočných kapitálových investícií.

Organizácie utrácajú viac než 70 % ich IT rozpočtu(2) na udržanie jestvujúcich technológií; na zavádzanie inovácií tak zostáva len necelých 30 %. Tento pomer môže brzdiť ich snahu o modernizáciu IT infraštruktúry – potrebujú investovať do zlepšenia siete, aby podporovala najnovšie cloudové technológie, mobilný prístup, flexibilné pripojenie externých zariadení (BYOD)(3), či interaktívne multimediálne funkcie. Ide o inovácie, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie rozširovanie firemných aktivít.

Program HP FlexNetwork Utility Advantage umožňuje CSP v spolupráci so spoločnosťou HP osloviť firemných zákazníkov s ponukou modernizácie ich jestvujúcich sieťových technológií prostredníctvom ucelených riešení, ktoré zahŕňajú hardvérové i softvérové inovácie, bez počiatočných kapitálových investícií. Zákazníci následne môžu rýchlo a jednoducho uzavrieť s CSP zmluvu o dodávke sieťových technológií ako služby, okamžite dosiahnuť modernizáciu siete a platiť len za reálne využívanie zvolených sieťových technológií (pay-per-use).

„Naši zákazníci sa chcú venovať rozvoju firemných aktivít namiesto zdĺhavej správy siete pre prístup zamestnancov k aplikáciám, poskytujúcim VoIP či videokonferencie,“ povedal Oliver Spring, vedúci oddelenia správy a rozvoja produktov v spoločnosti Swisscom. „Vďaka programu FlexNetwork Utility Advantage spoločnosti HP môžeme vyplniť medzeru v našej ponuke siete ako služby a poskytnúť zákazníkom spoľahlivú sieťovú infraštruktúru, zabezpečujúcu posun od jednoduchej prevádzky k rozvoju a inováciám.“

Nový program HP umožňuje CSP rýchle zlepšiť siete firemných zákazníkov a zaistiť 100 % funkcionalitu týchto sietí a čiastkových služieb aj do budúcnosti. Využíva riešenia, založené na otvorenej štandardizovanej sieťovej architektúre HP FlexNetwork, ktorá podporuje softvérovo definované siete (SDN). Firemní zákazníci môžu vďaka tomu vyťažiť maximum z výhod cloudu, mobilného prístupu a BYOD bez vysokých počiatočných nákladov a súčasne uvoľniť IT zdroje na rozvoj inovácií namiesto náročnej reaktívnej správy IT infraštruktúry.

„Cloudové technológie priniesli nové obchodné modely, postavené na platbe za použitie, namiesto kapitálových investícií pre široké spektrum podnikových aplikácií,“ povedal Petr Skořepa, riaditeľ divízie HP Networking pre Českú a Slovenskú republiku. „Program HP FlexNetwork Utility Advantage prináša výhody tohto modelu operátorom (CSP), ktorí tak môžu svojim zákazníkom uľahčiť rozvoj ich sietí a umožniť zamerať sa na inovácie a rast.“

Zjednotenie drôtových a bezdrôtových sietí uľahčuje prácu používateľov CSP, ktorí využívajú program HP FlexNetwork Utility Advantage, môžu svojim zákazníkom ponúknuť unifikované prostredie, umožňujúce jednotný drôtový a bezdrôtový prístup ku cloudovým službám či aplikáciám v rámci výhodného platobného modelu pay-per-use.

„Zaznamenali sme zvýšený záujem organizácií o bezdrôtový prístup ku cloudu s platobným modelom pay-per-use,“ povedal Tim Zimmerman, viceprezident spoločnosti Gartner. „Odporúčame organizáciám nasadiť zjednotené drôtové a bezdrôtové siete, ktorých správu dokáže zabezpečiť jediná riadiaca aplikácia; vďaka tomu budú môcť dodávať svojim zákazníkom vysoko konzistentné služby a pritom zjednodušiť prevádzku.“

Dostupnosť
Program HP FlexNetwork Utility Advantage je celosvetovo dostupný prostredníctvom autorizovaných CSP.
Doplňujúce informácie o programe HP FlexNetwork Utility Advantage, jeho výhodách a možnostiach využitia v organizáciách nájdete tu.

Doplňujúce informácie pre CSP, ktorí by sa chceli stať súčasťou programu HP FlexNetwork Utility Advantage, sú k dispozícii tu.

O spoločnosti HP
HP vytvára nové príležitosti pre uplatnenie technológií, ktoré významne ovplyvňujú jednotlivcov, firmy, štátnu správu a celú spoločnosť. Portfólio najväčšej technologickej firmy sveta, ktoré zahŕňa špičkové produkty z oblasti tlačových riešení, osobnej výpočtovej techniky, softvéru , služieb a IT infraštruktúry, je starostlivo vyvíjané pre riešenie problémov zákazníkov. Viac informácií o spoločnosti HP (NYSE: HPQ) je k dispozícii na webe http://www.hp.sk.

(1) Model financovania „pay-per-use“ je založený na platbe za reálne využitie konkrétnych zdrojov a služby spoločnosti HP, zabezpečujúcej správu týchto zdrojov. Zákazníci môžu využívať jednotlivé porty (aktivovať či deaktivovať ich) podľa presných zmluvných podmienok uzavretých s poskytovateľmi služieb a účtovaných v rámci mesačných poplatkov.
(2) Na základe interného prieskumu spoločnosti HP.
(3) BYOD (z anglického výrazu „Bring Your Own Device“) je vzrastajúcim trendom, v ktorého rámci zamestnanci vo firemných sieťach používajú ich vlastné „chytré“ zariadenia (notebooky, smartfóny, tablety a pod.).

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové prehlásenia, ktoré obsahujú riziká, neistoty a predpoklady. Pokiaľ sa také riziká či neistoty premenia na skutočnosť, alebo sa predpoklady HP ukážu ako nesprávne, výsledky spoločnosti HP a jej konsolidovaných dcérskych spoločností sa môžu zásadne líšiť od toho, čo výslovne alebo implicitne vyplýva z takých výhľadových prehlásení a predpokladov. Za výhľadové prehlásenia môžu byť považované všetky prehlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, napríklad prehlásenie ohľadne plánov, stratégií a cieľov vedenia spoločností pre budúce kroky; akékoľvek prehlásenia ohľadne očakávaného vývoja, výkonnosti alebo podielu na trhu s ohľadom na produkty a služby; očakávané prevádzkové a finančné výsledky, akékoľvek prehlásenia o očakávaní alebo presvedčení a akékoľvek prehlásenia o domnienkach, na ktorých sa zakladá čokoľvek z uvedeného. Medzi zmieňované riziká, neistoty a predpoklady patrí uskutočňovanie a plnenie kontraktov zo strany HP a jej zákazníkov, dodávateľov a partnerov; úspešnosť očakávaných výsledkov; vplyv makroekonomických a geopolitických trendov a udalostí; tlaky konkurenčných firiem na HP; rozvoj nových produktov a služieb a zlepšovanie stávajúcich výrobkov a služieb pre splnenie aktuálnych potrieb zákazníkov; reakcie na novo vznikajúce technologické trendy; realizácia kontraktov HP a jej dodávateľov, zákazníkov a partnerov; ochrana duševného vlastníctva a majetku HP, vrátane duševného vlastníctva súvisiaceho s licenciami tretích strán; integrácia a ostatné riziká spojené s obchodnými procesmi a investičnými transakciami; prijímanie a udržanie kľúčových zamestnancov, predpoklady týkajúce sa dôchodkového zabezpečenia a ďalšie náklady súvisiace s odchodom zamestnancov; očakávania a predpoklady týkajúce sa načasovania a nasadenia programov pre ďalšie znižovanie nákladov, plány reštrukturalizácie a ich integrácia; dôsledky nevybavených pohľadávok, vyšetrovaní, a sporov; a ďalšie riziká, ktoré sú popísané vo výročnej správe HP na formulári 10-Q za fiškálny štvrťrok, ktorý sa skončil 31. júla 2012, a v ďalších oznámeniach spoločnosti HP, podaných americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC), vrátane výročnej správy HP na formulári 10-K za fiškálny rok končiaci 31. októbra 2011. HP na seba neberie žiadny záväzok a nemá v úmysle tieto výhľadové vyhlásenia aktualizovať.

Copyright © 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tu uvedené informácie podliehajú zmenám bez upozornenia. Jediné záruky k produktom a službám HP sú výslovne uvedené v záručných prehláseniach, ktoré sa dodávajú s príslušnými produktmi a službami. Žiadne tu uvedené informácie by nemali byť považované za ďalšiu záruku. HP nezodpovedá za prípadné technické alebo redakčné chyby, alebo opomenutia.

Program pay-per-use spoločnosti HP prináša operátorom nové obchodné príležitosti
Vďaka ponuke HP organizácie môžu okamžite a bez veľkých počiatočných investícií využívať cloudové, mobilné a BYOD technológie

Kateryna Matušková
Account director
T +421 2 330 705 41
M +421 903 267 223
katkam@neo.sk
Blog | Facebook | LinkedIn | Web

NEOPUBLIC PORTER NOVELLI
Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, Slovakia
Drtinova 10/557, 150 00 Praha 5, Czech republic

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.