Rača upozorňuje občanov na možnosť pripomienkovať Urbanistickú štúdiu Račany Rosso (FOTO)

BRATISLAVA, 9. januára 2013 (tlacovasprava.sk) – Miestny úrad Bratislava Rača informuje občanov, že do 28. januára 2013 je možné uplatniť pripomienky a stanoviská k Urbanistickej štúdii zóny Račany Rosso, ktorá je územnoplánovacím podkladom a je momentálne v procese prerokovania.

Štúdia je k nahliadnutiu na Úradnej tabuli miestneho úradu (tu) a v miestnosti č. 8 na prízemí MÚ Bratislava – Rača, Alstrova 249 počas stránkových hodín.

MÚ BA Rača informuje občanov, že do 28. januára 2013 je možné uplatniť pripomienky a stanoviská k Urbanistickej štúdii zóny Račany Rosso.
MÚ BA Rača informuje občanov, že do 28. januára 2013 je možné uplatniť pripomienky a stanoviská k Urbanistickej štúdii zóny Račany Rosso.

Štúdiu vypracoval investor a má overiť všetky možné dôsledky navrhovanej zmeny, ktorá sa týka možnosti navýšenia podlažnosti bytových domov z 2 na 4 nadzemné podlažia a v časti pri starej Púchovskej ceste na 9 podlažné bytové domy.

MČ Bratislava – Rača dala súhlas na overenie tejto zmeny intenzity výstavby v predmetnom území, konkrétne za sídliskom Komisárky, ešte v roku 2010. Predmetná lokalita, na ktorej sa v súčasnosti nachádzajú vinohrady, je od roku 2007 určená na zastavanie.

Po spripomienkovaní štúdie odborným útvarom na základe prerokovania návrhu v Komisii výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku, taktiež ostatnými zainteresovanými orgánmi, organizáciami a verejnosťou, bude štúdia následne predložená na prerokovanie miestneho zastupiteľstva, kde poslanci rozhodnú, či návrh zmeny odporučia kompetentnému orgánu územného plánovania, ktorým je Hlavné mesto SR Bratislava na prerokovanie v mestskom zastupiteľstve,“ povedala vedúca Oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku v Rači Iveta Virsíková a dodala: „Zatiaľ teda ide o overovanie urbanistického návrhu a o ničom nie je rozhodnuté. Na to, aby investor začal stavať, je potrebné preukázať súlad návrhu s územným plánom, vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebné povolenia.“

V rámci prerokovania štúdie, kedy je možné poslať k návrhu pripomienky, iniciovala mestská časť verejné prerokovanie štúdie s občanmi za účasti investora a spracovateľa návrhu, ktoré sa bude konať 22. januára 2013.

Fotogaléria:

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Kontakt pre médiá:
Eva Miklánková
hovorkyňa starostu Rače
vedúca mediálneho a marketingového oddelenia MČ Rače
0908 700 551
eva.miklankova@raca.sk

One comment

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.