Pfizer prináša na Slovensko život zachraňujúcu vakcínu Prevenar

BRATISLAVA, 16. januára 2013 (tlacovasprava.sk) –  Európska Komisia schválila rozšírené používanie konjugovanej pneumokokovej vakcíny Prevenar 13 (Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína [13-valentná, adsorbovaná]) pre staršie deti a mládež vo veku 6 až 17 rokov pre aktívnu imunizáciu a prevenciu invazívnych ochorení, zápalu pľúc a akútneho zápalu stredného ucha spôsobených vakcínovými sérotypmi baktérie Streptococcus pneumoniae. Deťom z tejto vekovej skupiny, ktoré ešte neboli očkované Prevenarom 13, môže byť podaná jedna dávka tejto vakcíny.

logo„Prevenarom 13, ktorý pomáha chrániť organizmus pred často smrteľnými následkami pneumokokového ochorenia, boli vakcinované milióny dojčiat a detí po celom svete,“ povedal Emilio Emini, Ph.D., hlavný vedecký pracovník Divízie výskumu vakcín spoločnosti Pfizer. „Ako celosvetový líder v oblasti prevencie pneumokokových ochorení spoločnosť Pfizer pokračuje vo výskume využitia tejto život zachraňujúcej vakcíny vo všetkých vekových skupinách.“

Rozhodnutiu Európskej Komisie o rozšírení tejto indikácie predchádzalo podanie a revízia III. fázy otvorenej štúdie vakcíny Prevenar 13 na 592 zdravých deťoch a mladistvých, vrátane jedincov s existujúcimi diagnózami ako astma (17,4 % zúčastnených). Štúdia potvrdila bezpečné podávanie pre skupinu detí a mládeže vo veku 6 až 17 rokov, ktoré korešponduje s bezpečným podávaním potvrdeným v predchádzajúcich štúdiách u dojčiat a maloletých detí.

„U detí a mládeže vo veku 6 až 17 rokov s určitými existujúcimi diagnózami je riziko pneumokokového ochorenia zvýšené,“ povedal Luis Jodar, Ph.D., viceprezident skupiny Vaccines Global Medicines Development Group spoločnosti Pfizer. „Spoločnosť Pfizer bude aj naďalej spolupracovať so zdravotníckymi organizáciami po celom svete v snahe poskytnúť prístup k vakcíne Prevenar 13 ohrozeným skupinám.“

O vakcíne Prevenar 13

Prevenar 13 bol v Európe prvý krát uvedený do užívania pre dojčatá a maloleté deti v decembri 2009 a k dnešnému dňu bol pre takéto užívanie schválený vo viac ako 120 krajinách po celom svete. Je to najpoužívanejšia konjugovaná pneumokoková vakcína – celosvetovo už bolo distribuovaných viac ako 500 miliónov dávok vakcíny Prevnar/Prevenar 13. V súčasnosti sa Prevenar 13 využíva v rámci národných alebo regionálnych imunizačných programov vo vyše 60 krajinách sveta, kde každoročne pomáha chrániť viac ako 30 miliónov detí pred invazívnymi pneumokokovými ochoreniami.

Spomedzi všetkých súčasne dostupných konjugovaných pneumokokových vakcín poskytuje Prevenar 13 najširšie sérotypové pokrytie na prevenciu pneumokokových ochorení, vrátane zápalu pľúc a zápalu stredného ucha. Trinásť pneumokokových sérotypov nachádzajúcich sa vo vakcíne Prevenar 13 (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F a 23F) predstavuje celosvetovo najbežnejšie invazívne kmene spôsobujúce ochorenia detí.

Prevenar 13 bol tiež schválený pre používanie u dospelých vo veku 50 rokov a vyššie vo viac ako 80 krajinách a zároveň je prvou a jedinou konjugovanou pneumokokovou vakcínou, ktorej Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) udelila predbežné schválenie pre užívanie staršou dospelou populáciou.
Pneumokokové ochorenia

Pneumokokové ochorenia sú skupinou ochorení spôsobených baktériou Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae), známou aj pod názvom pneumokok. Pneumokok môže infikovať ľudí všetkých vekových kategórií, avšak toto riziko je zvýšené u dojčiat, maloletých detí, starších osôb a osôb s  existujúcimi chronickými ochoreniami. Riziko nákazy jedinca pneumokokovým ochorením môžu zvýšiť konkrétne ochorenia, ako napríklad astma alebo choroby ovplyvňujúce imunitný systém.

„I napriek tomu, že u detí a dospievajúcich vo veku 6 až 17 rokov je incidencia pneumokokového ochorenia nižšia, riziko morbidity a mortality u tých jedincov, ktorí zároveň trpia aj inými ochoreniami, napr. astmou je vyššie. Preto je veľmi dôležité poskytnúť ochranu proti pneumokokovým infekciám aj u týchto rizikových skupín detí a dospievajúcich” , hovorí prim. MUDr. Pavol Šimurka, PhD., prednosta Pediatrickej kliniky vo FN Trenčín.

Indikácie Prevenaru 13 v Európe

Prevenar 13 je schválený v Európe pre aktívnu imunizáciu a prevenciu invazívnych ochorení, zápalu pľúc a akútneho zápalu stredného ucha spôsobených vakcínovými sérotypmi baktérie Streptococcus pneumoniae u dojčiat a detí vo veku 6 až 17 rokov, ako aj pre invazívne pneumokokové ochorenia u dospelých vo veku 50 a viac rokov.

Pfizer Inc.: Spoločne za zdravší svet

V spoločnosti Pfizer využívame vedecké poznatky a globálne zdroje na zlepšenie zdravia a kvality života v každom štádiu života jednotlivca. Usilujeme sa stanovovať štandard kvality, bezpečnosti a hodnoty výskumu, vývoja a výroby liekov pre ľudí aj zvieratá. Naše diverzifikované globálne portfólio zdravotnej starostlivosti zahŕňa biologické a malo-molekulové lieky pre ľudí aj zvieratá, ako aj mnohé celosvetovo známe spotrebiteľské produkty. Spolupracovníci spoločnosti Pfizer z rozvinutých aj vznikajúcich trhov pracujú na rozvoji kvality života, prevencii a liečbe najobávanejších chorôb našej doby. Na základe zodpovednosti, ku ktorej sa ako popredná svetová biofarmaceutická spoločnosť hlásime, spolupracujeme s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, vládami aj lokálnymi komunitami na podpore a rozširovaní prístupu k spoľahlivej a dostupnej zdravotnej starostlivosti po celom svete. Spoločnosť Pfizer sa už viac ako 150 rokov usiluje byť prospešnou pre všetkých, ktorí sa na nás spoliehajú. Bližšie informácie o našich aktivitách nájdete na stránke http://www.pfizer.com.

Kontakt pre médiá:
Adela Vráblová
+421 52 962 011
vrablova@comm.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.