Podielové fondy Asset Managementu Slovenskej sporiteľne najvýkonnejšie za posledné roky

BRATISLAVA, 16. januára 2013 (tlacovasprava.sk) – Výnosy z peňazí uložených v podielových fondoch v minulom roku rástli. Tí, ktorí investovali svoje peniaze do podielových fondov, preto urobili dobre. Akciové fondy Asset Managementu Slovenskej sporiteľne dosiahli ročnú výkonnosť až 13 %. Nezaostávali ani dlhopisové fondy, keď zhodnotili naakumulované prostriedky až o 9 %.

Podielové fondy Asset Managementu Slovenskej sporiteľne zaznamenali v uplynulom roku najvyššiu výkonnosť za posledné roky. SPORO Euro Plus Fond dosiahol ročnú výkonnosť 3,5 % a SPORO Eurový dlhopisový fond 9,1 %. Tieto zároveň patria k fondom krátkodobých investícií a k dlhopisovým fondom, v ktorých Asset Management Slovenskej sporiteľne spravuje najväčší objem majetku (447 mil. eur).

Výkonnosti akciových fondov sa pohybovali v dvojciferných číslach. Príkladom je SPORO Globálny akciový fond, ktorý zhodnotil o 13,2 % a SPORO fond maximalizovaných výnosov o 11,2 %. Podobné vynikajúce výsledky dosiahli aj ďalšie fondy.

Podielové fondy Asset Managementu Slovenskej sporiteľne najvýkonnejšie za posledné roky

K dobrým výsledkom dopomohla aj situácia na finančných trhoch.

„Ukázalo sa, ako sme predpokladali, že pokles cien cenných papierov v roku 2011 bol len dočasný a zároveň zabezpečil vysoký výnosový potenciál pre nasledujúci rok. Kým počas roka 2012 sme registrovali nepretržitý pokles úrokových mier na peňažných a dlhopisových trhoch, čo sa odrážalo v nižších úrokových sadzbách tradičných vkladových produktov, výkonnosti podielových fondov lámali rekordy,“ hovorí Roman Vlček, člen predstavenstva spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne.

Úrokové miery na európskom peňažnom a dlhopisovom sú aktuálne na historických minimách.

„Naďalej bude našou hlavnou úlohou hľadanie výnosných investícií pri zachovaní primeranej miery investičného rizika,“ dodáva Roman Vlček.

O spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., vznikla v roku 2001. Je 100-percentná dcérska spoločnosť Erste Asset Management, GmbH.  Spravuje peňažné prostriedky sústredené v podielových fondoch a individuálnych portfóliách s cieľom ich investovania a zhodnocovania. V súčasnosti ponúka možnosť investovať do podielových fondov s rôznym investičným zameraním – fondy krátkodobých investícií, fondy peňažného trhu, dlhopisové fondy, zmiešané fondy, akciové fondy, špeciálny fond nehnuteľností, ako aj do produktov ako sú sporiace programy. K záveru novembra 2012 hodnota spoločnosťou spravovaného majetku v 17 podielových fondoch a individuálnych portfóliách klientov prekročila sumu 646 miliónov eur, čo na Slovensku predstavuje trhový podiel 15,28 %. Prostredníctvom obchodných miest Slovenskej sporiteľne distribuuje Asset Management Slovenskej sporiteľne aj podielové fondy rakúskej správcovskej spoločnosti Erste Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Slovenská sporiteľňa je s 2,5 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku. Jediným akcionárom Slovenskej sporiteľne je rakúska Erste Group Bank. Slovenská sporiteľňa má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov pre obyvateľstvo, vkladov klientov, v počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné bankové služby poskytuje v 296 obchodných miestach a 18 firemných centrách na celom Slovensku.

Slovenská sporiteľňa, a. s., oddelenie komunikácie
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Štefan Frimmer, tel. 02/48 62 43 54, fax 02/48 62 70 97, e-mail: frimmer.stefan@slsp.sk
press@slsp.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.