DNI SRDCA PODPORUJÚ SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA – krvný tlak či cukor vám zmerajú aj vo vlaku (FOTOGALÉRIA)

BRATISLAVA, 15. marca 2013 (tlacovasprava.sk) -Hypertenziou (vysokým krvným tlakom) trpí takmer polovica Slovákov, pričom častejšie s ňou majú problémy muži ako ženy. Je to alarmujúce, pretože hypertenzia je jednou z hlavných príčin kardiovaskulárnych chorôb, ktoré sú dlhodobo najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Srdcovocievnym ochoreniam každoročne podľahne takmer 30 tisíc Slovákov a Sloveniek, často  predčasne. Aj preto bude marcová edukačná kampaň v rámci posledného roka Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev a následné podujatia venovaná najmä rizikám vysokého krvného tlaku.

Kampaň dni srdca
Kampaň dni srdca

Deň srdca je tentoraz v netradičnom – jarnom termíne a to pri príležitosti Svetového dňa zdravia, ktorý bude 7. apríla. MOST – Mesiac o srdcových témach si v tomto roku pripomíname po prvýkrát aj v marci. Slovenská nadácia srdca v spolupráci s Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku pripravila množstvo edukačných podujatí a nielen to. Záujemcovia sa opäť budú môcť nechať bezplatne vyšetriť odborníkmi, ktorí prídu priamo za nimi. „V celej Európe zaznamenávame nepriaznivý stav v oblasti kardiovaskulárnych chorôb, a tak sme pred siedmimi rokmi založili Slovenskú nadáciu srdca, ktorá sa zameriava predovšetkým na prevenciu a edukáciu ohľadom rizík“, vraví predseda Správnej rady Slovenskej nadácie srdca prof. MUDr. Ján Murín CSc., FESC a dodáva: „Pri hypertenzii sa na steny ciev vyvíja vyšší tlak než normálne, a preto srdce a steny ciev hrubnú a strácajú pružnosť. Takto sa urýchľuje proces artériosklerózy. Ak sa vysoký krvný tlak nelieči, vedie napríklad k infarktu myokardu, srdcovému zlyhaniu, alebo mozgovej porážke“.

Meracie miesta budú zriadené v nákupných a biznis centrách. Návštevníkom tam budú k dispozícii odborné zdravotnícke tímy. Záujemcovia si môžu nechať odmerať tlak krvi, EKG, hladinu svojho cholesterolu a skonzultovať svoj zdravotný stav s lekármi, ktorí sa zameriavajú na srdcovocievne ochorenia. Začne sa v Bratislave a prvé merania sú určené pre biznis klientelu. V bratislavských biznis centrách budú takéto meracie miesta od 11. do 14. marca od 10.00 do 15.00 hod. Dňa 15. marca (v čase od 10.00 do 17.00) pokračujeme v nákupných centrách vo Zvolene, Bratislave, Michalovciach, Nových Zámkoch, Poprade, Leviciach, Dunajskej Strede a v Liptovskom Mikuláši. Následne 16. marca prídu tímy lekárov za obyvateľmi Banskej Bystrice, Bratislavy, Košíc, Nitry, Prešova, Trenčína, Trnavy a Žiliny. Takisto do obchodných centier v čase od 10.00 do 17.00 hod.
Správca Slovenskej nadácie srdca a hlavný odborník pri MZ SR pre kardiológiu, doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC hovorí: „Pre úspešnosť liečby hypertenzie, ale aj ostatných závažných kardiovaskulárnych rizikových faktorov je mimoriadne dôležité vzdelávanie obyvateľstva. Jeho význam vychádza zo známeho poznania, že najzávažnejšie rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení vo väčšine prípadov nemajú takmer žiadne „varovné“ príznaky. Preto ich ľudia často podceňujú. Takéto edukačné kampane sa nám mimoriadne osvedčili, dnes už oveľa viac ľudí pozná riziká srdcovocievnych chorôb, ale stále to nie je dosť. Tentoraz budú zdravotníci počas kampane na meracích miestach hovoriť aj o rýchlej pomoci pri akútnych príznakoch infarktu alebo mozgovej príhody. Málokto by si totiž v takejto situácii dokázal poradiť, pritom dobre poskytnutá prvá pomoc môže zachrániť nejeden život“.
Ani tentoraz nebudú chýbať vlaky zdravia. Železnice ich vypravia štyri, a to 15. marca na trase Bratislava – Žilina – Košice a Bratislava – Zvolen – Košice. Druhý deň – 16. marca – to budú vlaky R 812 Sitno na trase Košice – Lučenec – Zvolen – Bratislava, ktorý vyštartuje o 09.25 a druhý R 606 Liptov na trase Košice – Žilina – Bratislava s odchodom o 10.15. V oboch budú pripravené tímy zdravotníkov, ktorí cestujúcich vyšetria počas jazdy.
Na organizácii kampane sa tentoraz podieľa aj SZO na Slovensku. Riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike MUDr. Darina Sedláková, MPH vysvetľuje: „Keďže je tentoraz kampaň MOST v termíne blízkom Svetovému dňu zdravia (7. apríla), ktorý každoročne vyhlasuje WHO, rozhodli sme sa spojiť sily so Slovenskou nadáciou srdca. Svetová zdravotnícka organizácia totiž Svetový deň zdravia vždy venuje niektorému z akútnych zdravotných problémov a kardiovaskulárne ochorenia sú zabijakom číslo jeden v celej západnej Európe. Aj my chceme prispieť k tomu, aby sa tento alarmujúci stav zmenil“.
Na záver pár čísel:
Zistenia na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva vo veku 18 – 64 rokov v Slovenskej republike v projekte EHES realizovaného v roku 2011 v rámci NPPOSC ukazujú, že za posledných 10 rokov došlo k nasledovným zmenám vo výskyte najzávažnejších rizikových faktorov KVO:
k zníženiu počtu osôb so zvýšenou hladinou cholesterolu o 6,6% u mužov a o 7,2% u žien,
k zníženiu strednej hodnoty systolického (horného) tlaku krvi o 1,9% u mužov a o 7,2% u žien a tým došlo k zníženiu výskytu osôb s hypertenziou vo veku 18 – 64 rokov na 21,1%,
k zvýšeniu podielu liečených osôb s hypertenziou zo všetkých hypertonikov o 11%,
k zníženiu proporcie pravidelných fajčiarov o 10% u mužov a o 5% u žien,
počet osôb bez prítomnosti akýchkoľvek rizikových faktorov KVO stúpol z 11% na 22%.

Naopak:
došlo k nárastu obezity a nadváhy až o 62%, pričom významný je nárast nadváhy v mladších vekových skupinách,
počet osôb s dostatočnou fyzickou aktivitou je stále nízky a nízky je aj v mladších vekových skupinách,
následkom vyššie uvedených rizík narastá výskyt cukrovky 2. typu,
napriek znižujúcemu sa trendu výskytu zvýšeného celkového cholesterolu naďalej pretrváva vysoká prevalencia osôb vo vysokom riziku (46,2%).
Aj keď za posledných 10 rokov došlo k pozitívnym trendom v poklese úmrtnosti na KVO aj na Slovensku, tento pokles je stále podstatne menší ako vo väčšine vyspelých štátov Európy vrátane Českej republiky a Poľska.

Vydal: Slovenská nadácia srdca
PR Servis: Advantage, spol. s r.o., 02/5443 0478, 0911/265 285, radimska@advantage.sk

SLOVENSKÁ NADÁCIA SRDCA

Slovenská nadácia srdca (ďalej len „SNS“) vznikla v októbri 2006. Zakladateľom a odborným garantom je Slovenská kardiologická spoločnosť. Jej cieľom je podporiť prevenciu kardiovaskulárnych chorôb.
Hlavným projektom nadácie je edukačno-informatívna kampaň MOST – mesiac o srdcových témach. Prostredníctvom tejto kampane sa podarilo SNS zvýšiť záujem obyvateľov Slovenska o témy zdravého životného štýlu, prevencii kardiovaskulárnych ochorení (ďalej len „KVO“) a prehĺbiť povedomie o najdôležitejších rizikových faktoroch.
KAMPAŇ MOST
Aktivity celonárodnej vzdelávacej kampane MOST – Mesiac o srdcových témach – realizuje Slovenská nadácia srdca už 6 rokov a v roku 2013 sa uskutoční už jej 7. ročník. Aj v tomto roku budú vrcholiť Dňom srdca – 29. september – určeným Svetovou federáciou srdca. Vzhľadom na to, že tohtoročný Deň srdca pripadá na sobotu bude Deň srdca na Slovensku a jednotlivé meracie miesta zriadené v rámci celého Slovenska už v piatok, 28. septembra. Slovenská nadácia srdca spolu so svojimi partnermi pripravuje túto celonárodnú edukačnú kampaň po šiestykrát a tretíkrát je neoddeliteľnou súčasťou Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev. Už tradične budú v uliciach miest zorganizované tzv. meracie miesta, kde bude odborný zdravotnícky personál vykonávať merania krvného tlaku, cholesterolu, indexu BMI, prípadne iných rizikových faktorov a poskytovať odborné poradenstvo.

Kampaň MOST 2013 (jar) v číslach
do kampane sa zapája 18 partnerov,
pripravujeme zriadenie 20 meracích miest, z toho v 4 bizniscentrách, 1x počas tlačovej konferencie a 15 meracích miest v nákupných centrách
dňa 15. marca vypravíme 4 vlaky zdravia (Bratislava – Žilina – Košice, Bratislava – Zvolen – Košice a späť),
na kampani sa bude podieľať 15 pobočiek RÚVZ + ÚVZ SR,

Prehľad meracích miest
11. marec Biznisuite Technopol Bratislava
12. marec City Business Center, Bratislava
13. marec Business Center Aruba, Bratislava
14. marec Tower 115, Bratislava
15. marec Bratislava, Avion Shopping Park
Dunajská Streda, OC Galéria
Levice, HM Tesco
Liptovský Mikuláš, NC Liptov
Nové Zámky, OC Aquario
Poprad, OC Max
Zvolen, SC Europa
16. marec Banská Bystrica, Europa SC
Bratislava, Avion Shopping Park
Košice, OC Optima
Nitra, OC Max
Prešov, OC Max
Trenčín, OC Max
Trnava, OC Max
Žilina, OC Max

Vo všetkých stánkoch, ktoré budú sprístupnené verejnosti od 10:00 do 17:00 hod., bude možné nechať si zmerať tlak krvi, hladinu cholesterolu, BMI index a EKG. Prítomní lekári špecialisti poskytnú záujemcom poradenstvo k prevencii kardiovaskulárnych ochorení a osobné konzultácie k možnostiam liečby existujúcich ochorení.

Vlaky zdravia
Dňa 15.3.2013 piatok
R 607 Liptov  – Bratislava  (s odchodom 11.57 hod.)  –  Žilina   –   Košice  (s príchodom 17.53 hod. )
vozeň č. 5 miesta 51-56
R 813 Sitno – Bratislava (s odchodom 12.03 hod.) – Lučenec – Zvolen – Košice  (s príchodom 18.37 hod.)
vozeň č. 4 miesta 51-56

Dňa 16.3.2013 sobota      
R 606  Liptov   – Košice  (s odchodom 10.15 hod.) – Žilina –   Bratislava  (s príchodom 16.07 hod.)
vozeň č. 5 miesta 51-56
R 812 Sitno – Košice  (s odchodom 9.25 hod.)  – Lučenec – Zvolen – Bratislava  (s príchodom 15.57 hod.)
vozeň č. 3 miesta 51-5

V každom vlaku bude 1 kupé vyčlenené pre hliadku zdravia, ktorú tvoria lekári. Cestujúci budú mať možnosť bezplatne si nechať zmerať tlak krvi, hladinu cholesterolu, BMI index, získať informačné a propagačné materiály a konzultovať otázky ohľadom kardiovaskulárnych ochorení. Kupé budú označené plagátmi formátu A3 s informáciou o Dni srdca na Slovensku.
Na vlakových staniciach, na ktorých budú rýchliky zastavovať budú odvysielané rozhlasové oznamy a televízne spoty s informáciou o Dni srdca na Slovensku.
Partneri kampane MOST – projektu Dni srdca
Sanofi Aventis, Zentiva, Úrad verejného zdravotníctva SR, Worwag
Nadácia Tesco, Flora, Walmark,
Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim, Celimed, DHL, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Gedeon Richter, Rajo, a.s., Roche Slovensko, SUNPHARMA, Železnice SR, Železničná spoločnosť SR,

Ľubica Radimská
Michalská 12
811 01 Bratislava
02/5443 0478, 0911/265 285
radimska@advantage.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.