Nové portfólio úložísk HP StoreEver prináša väčšiu jednoduchosť, spoľahlivosť a bezpečnosť v oblasti dlhodobej ochrany a uchovávania dát

BRATISLAVA, 15. marca 2013 (tlacovasprava.sk) – Spoločnosť HP predstavila nové portfólio páskových úložísk HP StoreEver, využívajúcich technológiu Linear Tape-open šiestej generácie (LTO-6), ktorá na rovnakom pôdoryse dosahuje dvojnásobnú kapacitu a o 44 % vyššiu rýchlosť oproti LTO-5.(1)

Nejednotný prístup k uchovávaniu a ochrane dát môže zapríčiniť, že organizácie zostanú zraniteľné voči právnym a finančným rizikám. Z technologického hľadiska môže byť takýto prístup tiež príčinou vysokých nákladov a náročnej správy dát. Konvergované dátové centrá znižujú náklady a zložitosť riadenia, vyžadujú však komplexný prístup k ochrane dát, ktorý z dôvodu minimalizácie rizík musí zahŕňať softvér, diskové i páskové technológie.

Ponuka úložných riešení HP StoreEver, najrozsiahlejšieho portfólia páskových produktov v odbore, kombinuje najlepšie páskové zariadenia a technológie na trhu(2) s produktmi HP Converged Storage, HP Data Protector a zálohovacím softvérom popredných dodávateľov. Táto premyslená integrácia a nové možnosti technológie LTO-6 umožňujú úložiskám dát HP StoreEver zabezpečovať spoľahlivé dlhodobé uchovanie a ochranu dát v podobe, ktorá vyhovie požiadavkám takmer akéhokoľvek prostredia.

„Páskové úložiská zažívajú renesanciu. Tak, ako organizácie zápasia s archiváciou dát veľkého rozsahu, uvedomujú si, že fragmentovaný prístup k ochrane a uchovávaniu dát môže prinášať zvýšené náklady a riziká,“ povedal David Scott, viceprezident a generálny riaditeľ divízie HP Storage. „Vzhľadom na kapacitu a odolnosť produktov HP StoreEver, portfólio HP Converged Storage predstavuje najkomplexnejší a vysoko integrovaný prístup k ukladaniu, optimalizácii a ochrane dát. Umožňuje organizáciám výrazne zjednodušiť infraštruktúru a znížiť náklady.“

Páskové médiá, samostatné páskové jednotky a páskové knižnice, ponúkané v rámci portfólia úložísk HP StoreEver, dokážu obsiahnuť viac ako 44 petabajtov (PB) dát v rámci jediného systému.(3) Knižnice HP StoreEver podporujú vyberateľné jednotky a média a tak umožňujú dosiahnuť doslova neobmedzenú kapacitu, čím zákazníkom dávajú možnosť pružne reagovať na ich potreby z hľadiska škálovateľnosti ich digitálnych archívov.

Inovácie HP na štandarde LTO-6 zvyšujú odolnosť páskových zariadení a médií
Produkty HP StoreEver zabezpečujú významne zvýšenú životnosť offline uchovávaných dát vďaka využívaniu páskových kaziet LTO-6, ktoré poskytujú skladovaciu životnosť až 30 rokov. V rámci minimalizácie rizík zlyhania média, HP vykonalo niekoľko inovácií, vďaka ktorým zvýšilo odolnosť pások a predĺžilo životnosť páskových hláv nad rámec štandardu LTO-6. Tieto inovácie:
Znižujú opotrebenie a zvyšujú výkon vďaka využívaniu navíjacej „kladky“ s väčším priemerom a dynamického zdvíhača pásky, čo minimalizuje zbytočné trenie.
Zvyšujú spoľahlivosť a výkon vďaka algoritmu HP pre prispôsobovanie prenosovej rýchlosti, ktorý plynule upravuje rýchlosť páskovej jednotky podľa veľkosti prúdenia dát z hostiteľského servera.
Proaktívne rieši prípadné problémy prostredníctvom technológie HP StoreEver TapeAssure, ktorá monitoruje páskové jednotky, knižnice a médiá a zabezpečuje optimálny chod každého prvku celej infraštruktúry páskového úložiska – teda spoľahlivý zápis a čítanie dát.
Zvyšujú odolnosť médií vďaka unikátnemu výrobnému procesu HP, počas ktorého sa hlavy jednotiek pokrývajú ochrannou vrstvou.

Hospodárna ochrana a uchovávanie rapídne rastúcich objemov dát
Pri cene 2,5 centa (necelých 0,02 eur) za gigabajt (GB)(4) a maximálnej kapacite 6,25 terabajtov (TB) na páskovú kazetu, riešenia HP StoreEver s technológiou LTO-6 sú príkladom nákladovo a energeticky vysoko efektívnych úložísk. Sú ideálnou voľbou pre dlhodobú ochranu a archiváciu kľúčových podnikových dát pre organizácie všetkých veľkostí. K hlavným výhodám pre zákazníkov patria:
Nižšie náklady na energiu vďaka využitiu páskových jednotiek, ktoré na rozdiel od diskových jednotiek nepotrebujú byť napájané nepretržite a po uplynutí krátkej doby nečinnosti implicitne prechádzajú do režimu spánku.
Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo (total cost of ownership, TCO) pri dlhodobej archivácii až o 93 % – vďaka úsporám energie v porovnaní s rotačnými médiami, ktoré vyžadujú 238x viac energie oproti páskovým médiám.(5)

Nezávislá štúdia celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) v prípade dlhodobej archivácie digitálnych dát vykonaná, poradenskou firmou The Clipper Group preukázala, že „v prípade bežného diskového riešenia sú len samotné náklady na energiu vyššie, než celkové náklady na vlastníctvo bežného páskového riešenia.“(5)

S HP je využívanie offline úložísk rovnako jednoduché, ako v prípade online úložísk
Vďaka softvérovému riešeniu HP StoreOpen pre správu súborových systémov, vybavenému podporou lineárneho páskového súborového systému (LTFS, Linear Tape File System), je správa pások HP StoreEver Storage rovnako jednoduchá, ako v prípade diskových úložísk. Výsledkom sú preto nižšie náklady a vyššia produktivita. Toto riešenie zákazníkom umožňuje:
Zvýšiť prevádzkovú agilitu vďaka funkcii preťahovania položiek (drag-and-drop), ktorá uľahčuje vyhľadávanie a správu súborov na páskových médiách.
Znížiť administratívnu záťaž zjednodušením distribúcie a zdieľaním súborov naprieč organizáciami vďaka heterogénnym platformám.
Minimalizovať podnikové riziká vďaka možnosti riadiť zálohovanie na disky prostredníctvom HP StoreOnce a presúvať dáta na pásky priamo v zálohovacej aplikácii.
Znížiť náklady na administráciu úložísk vďaka ovládaniu všetkých funkcií pre vytváranie diskových a páskových záloh a replikácií prostredníctvom jediného rozhrania, ktoré integruje nástroje HP StoreOnce Catalyst, HP Data Protector a softvérové doplnky pre zálohovanie z produkcie tretích strán.
Obmedziť zložitosť administrácie vďaka centralizácii správy knižníc kdekoľvek na svete – prostredníctvom jednotného rozhrania v rámci softvéru HP Command View Tape Library (CV-TL).

Zvýšenie bezpečnosti dlhodobého uchovávania a ochrany dát
Spárovanie riešenia HP StoreEver so systémom HP StoreOnce Backup na ochranu dát, alebo s riešením HP StoreAll Storage pre uchovávanie dát, umožňuje zákazníkom minimalizovať riziká straty či poškodenia dát prostredníctvom ukladania na prenosné offline médiá, pričom dáta sú chránené pred online hrozbami, typicky vírusmi.

Ďalšie posilnenie zabezpečenia dát dosahujú zariadenia HP StoreEver aplikáciou hardvérového šifrovania dát a ochrany WORM (write once, read many), ktorá zabraňuje ich nechcenému prepísaniu.(6)

Cena a dostupnosť(4)
Portfólio páskových médií, jednotiek a produktov pre automatizáciu páskových úložísk HP StoreEver LTO-6 je už dostupné za uvádzaciu cenu 3 999 dolárov (3 063,66 eur) za páskovú jednotku HP StoreEver LTO-6 a cenu 8 600 dolárov (6 588,52 eur) za páskovú knižnicu HP StoreEver LTO-6.

O spoločnosti HP
HP vytvára nové príležitosti pre uplatnenie technológií, ktoré významne ovplyvňujú jednotlivcov, firmy, štátnu správu a celú spoločnosť. Portfólio najväčšej technologickej firmy sveta, ktoré zahŕňa špičkové produkty z oblasti tlačových riešení, osobnej výpočtovej techniky, softvéru , služieb a IT infraštruktúry, je starostlivo vyvíjané pre riešenie problémov zákazníkov.

(1) Pri použití kompresného pomeru 2,5:1 a základných technologických postupov je kapacita LTO-6 kazety 6,25 TB, v porovnaní s 3 TB v prípade LTO-5; rýchlosť LTO-6 je 1,44 TB/h, v porovnaní s 1 TB/h v prípade LTO-5.
(2) Podľa štúdie spoločnosti IDC „Branded Tape Tracker CQ2 2012“ má HP celosvetovo najväčší podiel na trhu LTO páskových zariadení z hľadiska predajov a obratu od segmentu jednotlivých páskových jednotiek po produkty pre ich automatizáciu.
(3) S využitím kompresného pomeru 2,5:1 a plne osadenou 16 rámovou páskovou knižnicou ESL G3.
(4) Doporučené cenníkové ceny v USA. Skutočné ceny sa môžu odlišovať.
(5) Prieskum spoločnosti The Clipper Group „In Search of the Long-Term Archiving Solution–Tape Delivers Significant TCO Advantage over Disk“, David Reine a Mike Kahn, 23. decembra 2010.
(6) Dostupné pre LTO-6 na jar 2013.

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové prehlásenia, ktoré obsahujú riziká, neistoty a predpoklady. Pokiaľ sa také riziká či neistoty premenia na skutočnosť, alebo sa predpoklady HP ukážu ako nesprávne, výsledky spoločnosti HP a jej konsolidovaných dcérskych spoločností sa môžu zásadne líšiť od toho, čo výslovne alebo implicitne vyplýva z takých výhľadových prehlásení a predpokladov. Za výhľadové prehlásenia môžu byť považované všetky prehlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, napríklad prehlásenie ohľadne plánov, stratégií a cieľov vedenia spoločností pre budúce kroky; akékoľvek prehlásenia ohľadne očakávaného vývoja, výkonnosti alebo podielu na trhu s ohľadom na produkty a služby; očakávané prevádzkové a finančné výsledky, akékoľvek prehlásenia o očakávaní alebo presvedčení a akékoľvek prehlásenia o domnienkach, na ktorých sa zakladá čokoľvek z uvedeného. Medzi zmieňované riziká, neistoty a predpoklady patrí uskutočňovanie a plnenie kontraktov zo strany HP a jej zákazníkov, dodávateľov a partnerov; úspešnosť očakávaných výsledkov; vplyv makroekonomických a geopolitických trendov a udalostí; tlaky konkurenčných firiem na HP; rozvoj nových produktov a služieb a zlepšovanie stávajúcich výrobkov a služieb pre splnenie aktuálnych potrieb zákazníkov; reakcie na novo vznikajúce technologické trendy; realizácia kontraktov HP a jej dodávateľov, zákazníkov a partnerov; ochrana duševného vlastníctva a majetku HP, vrátane duševného vlastníctva súvisiaceho s licenciami tretích strán; integrácia a ostatné riziká spojené s obchodnými procesmi a investičnými transakciami; prijímanie a udržanie kľúčových zamestnancov, predpoklady týkajúce sa dôchodkového zabezpečenia a ďalšie náklady súvisiace s odchodom zamestnancov; očakávania a predpoklady týkajúce sa načasovania a nasadenia programov pre ďalšie znižovanie nákladov, plány reštrukturalizácie a ich integrácia; dôsledky nevybavených pohľadávok, vyšetrovaní, a sporov; a ďalšie riziká, ktoré sú popísané v oznámeniach spoločnosti HP, podaných americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC), vrátane výročnej správy HP na formulári 10-K za fiškálny rok končiaci 31. októbra 2012. HP na seba neberie žiadny záväzok a nemá v úmysle tieto výhľadové vyhlásenia aktualizovať.

Copyright © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tu uvedené informácie podliehajú zmenám bez upozornenia. Jediné záruky k produktom a službám HP sú výslovne uvedené v záručných prehláseniach, ktoré sa dodávajú s príslušnými produktmi a službami. Žiadne tu uvedené informácie by nemali byť považované za ďalšiu záruku. HP nezodpovedá za prípadné technické alebo redakčné chyby, alebo opomenutia.

Karel Taschner
Tel: +420 261 108 126
karel.taschner@hp.com

HewlettPackard Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7
P. O. Box 43
820 02 Bratislava 22
tel.: +421-2-57 52 51 11
fax: +421-2-57 52 52 22

Kateryna Matušková
Tel: +421 903 267 223
katkam@neo.sk

Neopublic Porter Novelli
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava
http://www.neopublic.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.