HP bude naďalej spolupracovať s 34 poprednými výrobcami automobilov na odstraňovaní škodlivých látok

BRATISLAVA, 22 marca 2013 (tlacovasprava.sk) – Spoločnosť HP oznámila, že počas ďalších piatich rokov bude spolupracovať s 34 poprednými svetovými výrobcami automobilov na odstraňovaní škodlivých látok v rámci celého automobilového dodávateľského reťazca. Náplňou tejto spolupráce bude poskytovanie komplexných údajov o materiálovom zložení autodielov z Medzinárodného systému pre správu údajov o materiáloch International Material Data System (IMDS).

Systém IMDS pomáha popredným svetovým výrobcom automobilov a ďalším viac než 100 000 organizáciám, ktoré sú súčasťou automobilového dodávateľského reťazca, dodržiavať nariadenia a limity, týkajúce sa obsahu nebezpečných látok. Poskytuje špecifikácie vyše 40 miliónov produktov a ich zloženie, takže výrobcovia automobilov majú k dispozícii podrobnosti o každej čiastkovej látke či zlúčenine, ktorá je použitá pri výrobe akýchkoľvek autodielov. Databáza IMDS pomáha výrobcom automobilov zabrániť používaniu ťažkých kovov, ako je kadmium, olovo, ortuť, či šesťmocný chróm a používať len materiály, potvrdené ako recyklovateľné.

Na základe predĺženého zmluvného kontraktu bude divízia HP Enterprise Services pokračovať vo vývoji, udržovaní a poskytovaní celosvetovo dostupnej databázy komplexných IMDS informácií.

„V minulosti si OEM dodávatelia viedli svoje vlastné zoznamy povolených a zakázaných látok, ktoré však podstatne zvyšovali obťažnosť ich identifikácie v rámci celého dodávateľského reťazca,“ povedal Matthew Griffin, zástupca spoločnosti Jaguar Land Rover a hovorca riadiaceho výboru IMDS. „Databáza IMDS poskytuje štandardizovaný formát pre výmenu informácií o jednotlivých materiáloch počas celého výrobného procesu v rámci automobilového priemyslu, vďaka čomu automobilky môžu oveľa ľahšie a nákladovo efektívnejšie zabezpečiť dodržovanie predpisov a ekologických noriem.“

Systém IMDS bol pôvodne vyvinutý v reakcii na smernicu Európskej únie o skončení prevádzky cestných vozidiel End-Of-Life Vehicles (ELV) Directive, ktorá sa zameriava na znižovanie množstva odpadov. Neskôr bol IMDS prijatý ako celosvetový štandard pre reporting materiálového zloženia autodielov v rámci celého automobilového priemyslu. K prvotným členom IMDS, automobilkám BMW, Daimler, Ford, Opel, Porsche, Volvo a VW sa tak teraz pripájajú OEM(1) výrobcovia autodielov z celého sveta a spoločne prispievajú k dlhodobej ekologickej udržateľnosti automobilového priemyslu.

Databáza IMDS poskytuje centrálne miesto pre výmenu informácií medzi výrobcami automobilov, ich dodávateľmi a dodávateľmi ich dodávateľov o materiáloch, použitých na výrobu všetkých súčastí vozidiel. Výrobcovia a OEM dodávatelia musia poskytovať informácie o použitých materiáloch, aby bolo možné určiť podiel jednotlivých zložiek a stupeň nebezpečnosti daného výrobku, a posúdiť súlad s právnymi predpismi smernice ELV. Vďaka tomu systém IMDS pomôže výrobcom automobilov splniť záväzok voči vyhláške ELV, nariaďujúcej schopnosť recyklácie 95 % hmotnosti každého vozidla, ktoré bude predané počínajúc rokom 2015.

„Automobilový priemysel musí spĺňať podmienky neustále sa meniacej legislatívy a zvyšovať recyklovateľnosť starých automobilov,“ povedal Oliver Bahns, celosvetový riaditeľ obchodnej jednotky HP Automotive and Aerospace. „HP už 12 rokov úzko spolupracuje s poprednými organizáciami z oblasti automobilového priemyslu, aby zabezpečilo, že systém IMDS bude obsahovať komplexné informácie o všetkých materiáloch, používaných v čiastkových automobilových komponentoch a na každom stupni dodávateľského reťazca.“

O spoločnosti HP
HP vytvára nové príležitosti pre uplatnenie technológií, ktoré významne ovplyvňujú jednotlivcov, firmy, štátnu správu a celú spoločnosť. Portfólio najväčšej technologickej firmy sveta, ktoré zahŕňa špičkové produkty z oblasti tlačových riešení, osobnej výpočtovej techniky, softvéru , služieb a IT infraštruktúry, je starostlivo vyvíjané pre riešenie problémov zákazníkov.

(1) Skratka OEM (Original Equipment Manufacturer) označuje výrobcu, ktorý pri výrobe používa diely, komponenty a zariadenia od iných výrobcov a hotový výrobok predáva pod svojou vlastnou obchodnou značkou. Skratku OEM niekedy nahrádzajú pojmy subdodávateľ a subdodávka.

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové prehlásenia, ktoré obsahujú riziká, neistoty a predpoklady. Pokiaľ sa také riziká či neistoty premenia na skutočnosť, alebo sa predpoklady HP ukážu ako nesprávne, výsledky spoločnosti HP a jej konsolidovaných dcérskych spoločností sa môžu zásadne líšiť od toho, čo výslovne alebo implicitne vyplýva z takých výhľadových prehlásení a predpokladov. Za výhľadové prehlásenia môžu byť považované všetky prehlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, napríklad prehlásenie ohľadne plánov, stratégií a cieľov vedenia spoločností pre budúce kroky; akékoľvek prehlásenia ohľadne očakávaného vývoja, výkonnosti alebo podielu na trhu s ohľadom na produkty a služby; očakávané prevádzkové a finančné výsledky, akékoľvek prehlásenia o očakávaní alebo presvedčení a akékoľvek prehlásenia o domnienkach, na ktorých sa zakladá čokoľvek z uvedeného. Medzi zmieňované riziká, neistoty a predpoklady patrí uskutočňovanie a plnenie kontraktov zo strany HP a jej zákazníkov, dodávateľov a partnerov; úspešnosť očakávaných výsledkov; vplyv makroekonomických a geopolitických trendov a udalostí; tlaky konkurenčných firiem na HP; rozvoj nových produktov a služieb a zlepšovanie stávajúcich výrobkov a služieb pre splnenie aktuálnych potrieb zákazníkov; reakcie na novo vznikajúce technologické trendy; realizácia kontraktov HP a jej dodávateľov, zákazníkov a partnerov; ochrana duševného vlastníctva a majetku HP, vrátane duševného vlastníctva súvisiaceho s licenciami tretích strán; integrácia a ostatné riziká spojené s obchodnými procesmi a investičnými transakciami; prijímanie a udržanie kľúčových zamestnancov, predpoklady týkajúce sa dôchodkového zabezpečenia a ďalšie náklady súvisiace s odchodom zamestnancov; očakávania a predpoklady týkajúce sa načasovania a nasadenia programov pre ďalšie znižovanie nákladov, plány reštrukturalizácie a ich integrácia; dôsledky nevybavených pohľadávok, vyšetrovaní, a sporov; a ďalšie riziká, ktoré sú popísané v oznámeniach spoločnosti HP, podaných americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC), vrátane výročnej správy HP na formulári 10-K za fiškálny rok končiaci 31. októbra 2012. HP na seba neberie žiadny záväzok a nemá v úmysle tieto výhľadové vyhlásenia aktualizovať.

Copyright © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tu uvedené informácie podliehajú zmenám bez upozornenia. Jediné záruky k produktom a službám HP sú výslovne uvedené v záručných prehláseniach, ktoré sa dodávajú s príslušnými produktmi a službami. Žiadne tu uvedené informácie by nemali byť považované za ďalšiu záruku. HP nezodpovedá za prípadné technické alebo redakčné chyby, alebo opomenutia.

Karel Taschner
Tel: +420 261 108 126
karel.taschner@hp.com

Hewlett‑Packard Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7
P. O. Box 43
820 02 Bratislava 22
tel.: +421-2-57 52 51 11
fax: +421-2-57 52 52 22

Kateryna Matušková
Tel: +421 903 267 223
katkam@neo.sk

Neopublic Porter Novelli
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.