Výdavky obcí sa v roku 2012 znižovali rýchlejším tempom ako ich príjmy

BRATISLAVA, 10. apríla 2013 (tlacovasprava.sk) – Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. zanalyzovala objem a štruktúru celkových príjmov, výdavkov a salda rozpočtu municipalít (vrátane ich rozpočtových organizácií) za rok 2012 a výsledky porovnala s údajmi za rok 2011. Osobitná pozornosť bola v analýze venovaná vývoju výnosu dane z príjmov fyzických osôb poukázaného územnej samospráve (tzv. podielových daní z príjmov fyzických osôb).

 Vývoj výšky celkových výdavkov municipalít v rokoch 2011 a 2012
Tabuľka č. 4: Vývoj výšky celkových výdavkov municipalít (vrátane ich rozpočtových organizácií) podľa krajov

Z analýzy vyplýva, že celkové príjmy municipalít a ich rozpočtových organizácií (vrátane príjmov z finančných operácií) síce medziročne poklesli, ale objem daňových príjmov a v rámci nich výnosu dane z príjmov fyzických osôb poukázaného územnej samospráve sa v porovnaní s rokom 2011 veľmi mierne zvýšil.

Obce očakávali vo svojich rozpočtoch medziročný nárast výnosu dane z príjmov fyzických osôb poukázaného územnej samospráve a jeho objem vo výške 1 222 miliónov eur. Tieto predpoklady sa však nenaplnili, objem podielových daní bol v porovnaní s rozpočtom nižší o 2,07 % a dosiahol čiastku necelých 1 197 miliónov eur.

Medziročne rýchlejším tempom ako celkové príjmy poklesol objem celkových výdavkov municipalít a ich rozpočtových organizácií a výsledok rozpočtového hospodárenia municipalít sa v porovnaní s rokom 2011 zlepšil.

Vývoj celkových príjmov, výdavkov a ich štruktúry, ako aj salda rozpočtu nebol vo všetkých municipalitách totožný s vývojom za municipality v SR celkom.

Do zdrojov analýzy vstupovali finančné výkazy o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy za 2 921 z celkového počtu 2 937 municipalít v roku 2012 (za 2 917 municipalít v roku 2011)  a za 2 196 nimi zriadených rozpočtových organizácií (za 2 064 v roku 2011). Štruktúra subjektov vstupujúcich do analýzy je uvedená v grafe č. 1 a výsledkom analýzy sú súhrnné údaje za municipality v SR celkom, resp. za municipality podľa krajov a osobitne za Bratislavu hlavné mesto a Mesto Košice, ktoré majú z hľadiska financovania štatút kraja.

Celá správa o analýze aj s grafmi tu: Výdavky obcí sa medziročne znížili rýchlejším tempom ako ich príjmy, obce zlepšili výsledok svojho rozpočtového hospodárenia

O spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau:
Spoločnosť  CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky. Obom registrom CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje technický servis a služby klientskych centier. Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau je prevádzkovateľom významného informačného portálu Univerzálny register Plus obsahujúceho komplexné informácie o všetkých subjektoch na Slovensku, vrátane informácií o ich platobnej disciplíne.
Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau bola založená v máji 2004, jej jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF, ktorá je štvrtý najväčší prevádzkovateľ úverových registrov a systémov pre podporu úverového rozhodovania na svete.

Profil skupiny CRIF
CRIF je globálna spoločnosť špecializujúca sa na oblasť rozvoja a riadenia úverového reportingu, obchodných informácií a systémov pre podporu rozhodovania. Bola založená v roku 1988 v talianskej Bologni. Dnes pôsobí na štyroch kontinentoch, a to v Európe, Amerike, Afrike a v Ázii, kde poskytuje svoje služby viac ako 1 900 bankovým a finančným inštitúciám. CRIF je vedúcou spoločnosťou v kontinentálnej Európe v oblasti úverových bankových služieb a je jedným z najväčších poskytovateľov medzinárodných integrovaných služieb pre riadenie obchodných a podnikateľských rizík či efektívne riadenie úverov a pre marketingové rozhodnutia. Patrí tiež k najväčším spoločnostiam, ktoré celosvetovo ponúka systémy pre podporu úverového rozhodovania.

Kontakty pre médiá:
Media In – PR agentúra
Zuzana Lacová
zuzana.lacova@cohnwolfe.sk
Mobil: 0911 229 399

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.