Komisia podáva podnet voči Slovensku za nevyplácanie tzv. vianočných dôchodkov penzistom žijúcim v zahraničí

BRATISLAVA, 25. apríla 2013 (www.tlacovasprava.sk) – Európska komisia podala podnet na začatie konania na Súdnom dvore EÚ voči Slovensku za to, že odmieta vyplácať jednu z dávok v starobe, tzv. vianočný príspevok, dôchodcom žijúcim v iných členských štátoch EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku, čím porušuje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Podľa práva EÚ nemožno nárok na dávku v starobe podmieniť pobytom dôchodcu v tom členskom štáte, v ktorom si dôchodca uplatňuje nárok na dávku. Toto pravidlo umožňuje dôchodcom, aby sa po odchode do dôchodku mohli presťahovať do iného členského štátu a naďalej dostávať starobný dôchodok.

Podľa slovenských právnych predpisov majú všetky osoby, ktoré poberajú zákonný starobný dôchodok alebo dôchodky vo výške, ktorá nepresahuje 60 % priemernej mzdy na Slovensku, nárok na vyplatenie vianočného príspevku. Táto dávka sa však nevypláca dôchodcom žijúcim mimo územia Slovenska. V dôsledku toho sú dôchodcovia, ktorí poberajú starobné dôchodky podľa slovenských zákonov a ktorí žijú v inom členskom štáte, znevýhodnení oproti dôchodcom žijúcim na Slovensku.

Keďže účelom vianočného príspevku je kompenzácia zvýšených životných nákladov dôchodcov, príspevok sa v zmysle výkladu Súdneho dvora EÚ považuje za dávku v starobe podľa pravidiel EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Súvislosti

Komisia upovedomila slovenské orgány po tom, čo jej boli doručené sťažnosti od slovenských občanov žijúcich v zahraničí. V novembri 2012 Komisia požiadala Slovensko, aby zastavilo diskrimináciu voči dôchodcom žijúcim v zahraničí (pozri MEMO/12/876), ale slovenské orgány Komisii neoznámili žiadne opatrenia, ktoré na tento účel prijali. Naopak slovenské orgány vo svojej oficiálnej odpovedi adresovanej Komisii potvrdili, že slovenským dôchodcom žijúcim v inom členskom štáte nebudú vianočný príspevok vyplácať a že naďalej namietajú uvedenú právnu klasifikáciu tohto príspevku podľa práva EÚ.

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd  (+32 2 299 41 07)
Cécile Dubois  (+32 2 295 18 83)

Andrej KRÁLIK
Vedúci tlačového a politického oddelenia
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Palisády 29
811 06 Bratislava
E-mail: andrej.kralik@ec.europa.eu
Tel.: 02 59 20 32 93
Mobil:  0911 426 126
Fax: 02 54 43 29 79

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.