Slovenská sporiteľňa v prvom štvrťroku 2013 zvýšila objem úverov aj vkladov, zisk po zdanení dosiahol vyše 41,9 miliónov EUR

BRATISLAVA, 30. apríla 2013 (www.tlacovasprava.sk) – Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. marcu 2013 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Slovenská sporiteľňa v silnom konkurenčnom prostredí potvrdzuje pozíciu lídra na bankovom trhu. Aj napriek poklesu čistého zisku, ktorý bol spôsobený najmä zvýšeným daňovým zaťažením pre banky, sa nám darí udržiavať si stabilne veľmi dobré hospodárske výsledky. Naše úverové portfólio rastie a je veľmi zdravé, čo nám umožnilo znížiť objem opravných položiek o vyše 14 %. Navyše si udržiavame vysoko nadštandardnú kapitálovú primeranosť, ktorá k hodnotenému obdobiu prekročila úroveň 20 percent ” povedal Štefan Máj, podpredseda predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

HLAVNÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI SLOVENSKEJ SPORITEĽNE K 31. MARCU 2013

Čistý úrokový výnos medziročne klesol o 3,0 % zo 112,7 mil. EUR na 109,3 mil. EUR.  Daný trend bol ovplyvnený pretrvávajúcou nízkou úrovňou kľúčových úrokových sadzieb na trhu, čo vedie k následnému znižovaniu čistej úrokovej marže.

Čistý príjem z poplatkov a provízií klesol o 1,4 % z úrovne 29,5 mil. EUR v prvom štvrťroku 2012 na 29,1 mil. EUR. Tento pokles zodpovedá očakávanému vývoju na trhu poplatkov v zmysle avizovaných legislatívnych zmien.

Čistý zisk z obchodných operácii v objeme 2,4 mil. EUR bol ovplyvnený hlavne pozitívnym vývojom v trhovom ocenení aktív v obchodnej knihe banky (0,3 mil. EUR) a výsledkom z aktívneho obchodovania s klientmi banky (1,9 mil. EUR).

Všeobecné prevádzkové náklady klesli na úroveň 58,9 mil. EUR, v porovnaní s prvým štvrťrokom 2012, kedy boli vo výške 60,6 mil. EUR. Pokles je spôsobený jednak sezónnym vplyvom a riadenou optimalizáciou nákladov.

Slovenská sporiteľňa pokračovala v dlhodobom úsilí skvalitňovať sieť svojich obchodných miest a bankomatov. Klientom banka sprístupnila 4 čiastočne alebo kompletne zrekonštruované obchodné miesta v Piešťanoch, Novej Dubnici a Šahách. S celkovým počtom 297 obchodných miest a 773 bankomatov je tak Slovenská sporiteľňa dlhodobo najdostupnejšou bankou na Slovensku. Pomer prevádzkových nákladov a výnosov vzrástol na 41,7 % v porovnaní s minulým obdobím kedy bol na úrovni 40,6 %. Prevádzkový zisk dosiahol za prvý štvrťrok 81,9 mil. EUR, čo predstavuje  v medziročnom porovnaní pokles o 7,0 %.

Rizikové náklady sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka výrazne znížili a to až o 14,3 % z 19,6 mil. EUR na 16,8 mil. EUR vzhľadom k zlepšeniu rizikových parametrov portfólia banky a tým nižšej potrebe tvorby opravných položiek. Podiel zlyhaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil zo 7,5 % na 5,6 %. Pokrytie zlyhaných úverov opravnými položkami sa zároveň zvýšilo z 83,0% na úroveň 89,3%.

Konsolidovaný zisk po zdanení medziročne klesol o 16,7 % z 50,3 mil. EUR na 41,9 mil. EUR. Slovenská sporiteľňa zaplatila v prvom štvrťroku bankovú daň vo výške 10,5 mil. EUR.

Objem úverov klientom sa v porovnaní s prvým štvrťrokom roka 2012 zvýšil o 6,5 % a dosiahol 7,2 mld. EUR. Z tohto objemu tvoria úvery poskytnuté obyvateľstvu 4,9 mld. EUR a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zaznamenali nárast o 10,4 %. Úvery na bývanie medziročne vzrástli o 16,0 %. Slovenská sporiteľňa je tak dlhodobo lídrom na slovenskom trhu v úveroch na bývanie.

Záväzky voči klientom vzrástli o 9,7 % z 8,1 mld. EUR na 8,9 mld. EUR. Vklady obyvateľstva vzrástli v prvom štvrťroku 2013 na úroveň 6,7 mld. EUR (2012: 6,3 mld. EUR), čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie. Pomer úverov ku vkladom klesol na 81,1 % z 83,6 % v predchádzajúcom porovnateľnom období.

Kompletná správa tu: Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. marcu 2013 podľa medzinárodných úètovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

Slovenská sporiteľňa je s 2,5 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku, Jediným akcionárom Slovenskej sporiteľne je rakúska Erste Group Bank, Slovenská sporiteľňa má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov pre obyvateľstvo, vkladov klientov, v počte obchodných miest a bankomatov, Komplexné bankové služby poskytuje v 297 obchodných miestach a 18 firemných centrách na celom Slovensku.

Slovenská sporiteľňa:

Kontakt pre médiá: Štefan Frimmer; tel,: +421 2 4862 4354; frimmer.stefan@slsp.sk

Erste Group:

Public Relations: Hana Cygonková; tel,: +435010011675; hana.cygonkova@erstegroup.com

Investor Relations: Thomas Sommerauer; tel,: +435010017326; thomas.sommerauer@erstegroup.com

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.