Celonárodný IT FITNESS TEST už po tretíkrát preverí znalosti Slovenska v IT

BRATISLAVA, 21. mája 2013 (www.tlacovasprava.sk) – Na internetovej adrese odštartoval celonárodný on-line test IT znalostí Slovákov pod názvom IT FITNESS TEST. Cieľom testovania je zistiť úroveň základných IT vedomostí a zručností širokej verejnosti na Slovensku. Cieľovou skupinou sú predovšetkým mladí ľudia, študenti stredných a vysokých škôl, otestovať sa však môžu občania všetkých vekových skupín.

Zámer realizovať testovanie IT zručností predovšetkým študentov stredných a vysokých škôl v Slovenskej republike, IT FITNESS TEST, vznikol ešte v roku 2009, ako súčasť iniciatívy Európskej komisie, označovanej ako „Týždeň IT zručností (eSkills Week)”.

IT FITNESS TEST sa v oboch ročníkoch v konečnom dôsledku stal jednou z najúspešnejších aktivít Európskeho týždňa eSkills vôbec a na Slovensku sa do testovania zapojilo celkovo takmer 80 000 účastníkov. Myšlienka IT FITNESS testovania našla ohlas aj v iných krajinách, ktoré následne prevzali celkový koncept takéhoto on-line overovania IT. O koncept testovania prejavili záujem aj organizátori samotného eSkills Week projektu na Európskej úrovni.

Projekt IT FITNESS TEST 2013 je organizovaný v rámci pokračovania úspešnej aktivity testovania z rokov 2010 a 2012, v úzkej spolupráci IT Asociácie Slovenska, MF, MŠVVŠ a ostatných partnerov. Na tejto aktivite sa spolupodieľa aj pracovná skupina „Vzdelávanie  digitálnych zručností“ Digitálneho lídra SR – štátneho tajomníka Ministerstva financií SR Petra Pellegriniho, v rámci cieľa „Zvyšovanie digitálnych zručností detí, mládeže i učiteľov”.

IT FITNESS TEST 2013  bude prebiehať v termíne od 20.5.2013 do 20.6.2013.

„Testovanie prebehne formou on-line testu, prostredníctvom ktorého si záujemcovia overia úroveň svojich IT zručností, pričom sa preveruje len základná úroveň znalostí z IT. Našou snahou je, aby sa do tohto procesu zapojila čo najväčšia skupina respondentov a aby sme tak získali relevantné informácie o úrovni IT zručností na Slovensku,“ upresňuje Juraj Sabaka, prezident IT Asociácie Slovenska, ktorá projekt zastrešuje a dodáva: „Počítačová gramotnosť je v súčasnosti dôležitou konkurenčnou výhodou na trhu práce.“

Cieľom projektu je na základe dát získaných testovaním zistiť ako a kde mladí ľudia používajú digitálne technológie a na akej úrovni sú ich znalosti a zručnosti. Na základe výsledkov bude vypracovaná štúdia, ktorej závery budú ponúknuté Ministerstvu školstva SR ako inšpirácia pre vyučovanie na stredných a vysokých školách.

IT FITNESS TEST, ktorý zostavil tím pracovníkov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave pod vedením RNDr. Zuzany Kubincovej, IT Fitness test si môžete urobiť na internetovej adrese. Po krátkej registrácii nasledujú otázky týkajúce sa spôsobu používania a najčastejších činností vykonávaných na počítači a internete. Okrem teoretických otázok test preveruje aj praktické zručnosti s vyhľadávaním informácií na internete. Po zodpovedaní všetkých otázok sa test automaticky vyhodnotí a okamžite sa dozviete, ako ste v ňom obstáli.

Všetci otestovaní sa automaticky dostávajú do žrebovania o zaujímavé ceny od partnerov projektu. Okrem jednotlivcov budú ocenené aj najaktívnejšie a najúspešnejšie školy.

Tí, ktorí absolvujú IT FITNESS TEST majú možnosť urobiť si aj motivačné testy partnerov projektu a budú zaradení do žrebovania o ďalšie ceny. Veľkou novinkou aktuálneho ročníka je práve jeden z testov nášho partnera, ktorý ponúka otázky, ktoré by mohli potrápiť aj tých najskúsenejších, ktorým sa otázky IT FITNESS TESTu zdajú príliš jednoduché.

Stratégia eSkills EU má pomôcť motivovať mladých ľudí, predovšetkým študentov stredných a vysokých škôl pre štúdium, či prácu v oblasti informačných a komunikačných technológií. Zároveň má podnietiť záujem verejnosti o zvyšovanie úrovne vzdelanosti v oblasti využívania IKT v každodennom živote aj profesionálnej praxi. Jej cieľom je reagovať na rastúci dopyt po vysokokvalifikovaných odborníkoch a užívateľoch v oblasti IKT, spĺňať rýchlo sa meniace požiadavky priemyslu a zabezpečiť počítačovú gramotnosť všetkých občanov v kontexte celoživotného vzdelávania, ktoré si vyžaduje mobilizáciu všetkých zúčastnených strán.

Kontakt pre médiá:
Gustáv Budinský
IT Asociácia Slovenska
budinsky@itas.sk
+421 903 433 345

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.