V programe SPPoločne vybrali 48 projektov, ktoré získajú finančný príspevok v roku 2013

BRATISLAVA, 27. júna 2013 (tlacovasprava.sk) – SPP dnes zverejnil výsledky verejného hlasovania v rámci verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý pomôže ľuďom zlepšiť kvalitu života v ich bezprostrednom okolí, alebo oživí aktivity v ich komunite.

42 projektov s najvyšším počtom verejných hlasov môže už v júli začať realizáciu svojich projektov. Dokonca  6 mimoriadnych projektov, ktoré zaujali partnerov programu, získa bonusovú cenu.

Grantový program SPPoločne
Grantový program SPPoločne

SPP spolu s Nadáciou SPP a EkoFondom vyhlásili v marci 2. ročník partnerského verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Program SPPoločne zaznamenal mimoriadny pozitívny ohlas u širokej, ale aj odbornej verejnosti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Cieľom programu SPPoločne je podporiť čo najviac regionálnych a komunitných projektov z celého Slovenska.

Program SPPoločne priniesol nový rozmer – ľudia sa môžu aktívne pričiniť a transparentne sami rozhodnúť o projektoch, ktoré skvalitnenia životnú úroveň, spolunažívanie občanov, skrášlia ich  okolie, či oživia tradície v regióne, v ktorom žijú a najlepšie tak poznajú jeho potreby a záujmy.

Od 20. marca do 6. mája 2013 mohli nepodnikateľské právnické osoby prihlasovať svoje projekty. Každá nepodnikateľská právnická osoba mohla prihlásiť maximálne 1 projekt.

Do 2. ročníka partnerského programu SPPoločne sa prihlásilo 700 projektov. Z prihlásených projektov vybrali odborné hodnotiace komisie v každom z troch regiónov Slovenska (západ, stred, východ) 40 projektov z každej kategórie (spolu 240 projektov), ktoré následne postúpili do verejného on-line hlasovania.

Od 30. mája do 23. júna 2013 mohla široká verejnosť on-line hlasovať o najprínosnejšie projekty v troch regiónov Slovenska. Ľudia mohli rozhodnúť až 3 hlasmi, ktorý projekt získa finančný príspevok na svoju realizáciu. Projekty mohli získať finančný príspevok vo výške  od 3 000 eur do 8 000 eur.

Verejnosť poslala takmer 260 000 hlasov, aby podporila 240 najoriginálnejších a najprínosnejších  projektov, ktoré postúpili  do transparentného, verejného on-line hlasovania. O  príspevok v celkovej výške 320 000 eur sa podelí až 48 projektov, z toho 42 projektov s najvyšším počtom hlasov získaných vo verejnom hlasovaní – 7 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí a 7 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu v každom z 3 regiónov Slovenska (niektorí predkladatelia projektov nepožadovali maximálnu výšku podpory) a 6 mimoriadne zaujímavých projektov získa bonusové ceny v celkovej výške 30 000 eur.

Minulý rok v rámci prvého ročníka program SPPoločne podporil 43 projektov v celkovej sume  320 000 eur. Takmer všetky projekty sú dnes už úspešne zrealizované.

Podobne ako vlani, aj v druhom ročníku ľudia využívali osvedčené techniky na získavanie hlasov. Mnohí propagovali vybraný projekt priamo na vlastných webových stránkach, sociálnych sieťach, prostredníctvom elektronickej pošty, cez informačné letáky, ale aj prostredníctvom regionálnych médií. Dobrovoľníci s notebookmi oslovovali na uliciach okoloidúcich.

Obce zorganizovali verejné podujatia. Dokonca samotný starosta v Nižnom Žipove spolu s jeho obyvateľmi sedeli v posledný deň hlasovania priamo na obecnom úrade pri počítačoch a  hlasovali až do polnoci. Vybojovali si tak prvenstvo pre svoj projekt, vďaka ktorému si folklórny súbor Žipovčan môže kúpiť nové kroje.

Mesto Šahy a obec Chorvátsky Grob – Čierna voda zabodovali so svojimi projektmi aj v 2. ročníku SPPoločne, a pre dostatočný počet verejných hlasov môžu opäť zrealizovať svoje nápady.

„Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí sa zapojili do programu SPPoločne, alebo svojím hlasom podporili niektorý z vybraných projektov. Opäť sa nám vďaka programu SPPoločne podarilo spojiť  celé obce a mestá pre tento úžasný  program. Projekty so zameraním  na vylepšenie miest v obciach a mestách a na oživenie tradícii, či života v jednotlivých komunitách nadobudli pre mnohých Slovákov skutočnú cenu, pretože o ne museli zabojovať,“ zdôraznila Martina Nehézová, vedúca útvaru korporátneho imidžu, CSR a sponzoringu, SPP.

Zoznam všetkých podporených projektov: Výsledky verejného hlasovania 2. ročníka programu SPPoločne

.

Výsledky verejného hlasovanie a bonusové ceny

Druhý ročník programu SPPoločne so sebou prináša aj jednu novinku. Všetci predkladatelia prihlásených projektov do programu SPPoločne, ktorí nezískali finančný príspevok, môžu využiť  jedinečnú možnosť získať na svoj projekt verejnú finančnú podporu.

Stačí zaregistrovať výzvu na podporu svojho projektu prostredníctvom partnerského programu SPPoločne Ľudiaľuďom na špeciálnej webovej stránke, ktorá bude zriadená koncom augusta 2013. Na tejto stránke budú tiež k dispozícii bližšie informácie k spolupráci programu SPPoločne a portálu Ľudiaľuďom.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (www.spp.sk) je energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby  na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Fond národného majetku SR: 51 % a Slovak Gas Holding B.V. (Energetický a průmyslový holding, a.s.): 49 %.

Neinvestičný fond EkoFond (www.ekofond.sk) zriadil SPP v roku 2007 za účelom napĺňania politiky Európskej únie v oblasti energetickej efektívnosti. Podpora fondu je určená pre všetky nepodnikateľské subjekty, pričom primárnou cieľovou skupinou sú najmä subjekty financované z verejných zdrojov a subjekty zaoberajúce sa verejnoprospešnými aktivitami, ako školy, nemocnice, sociálne a humanitárne organizácie či občianske združenia. EkoFond je zameraný na grantovú podporu projektov zameraných na zlepšenie parametrov energetickej efektívnosti a životného prostredia. Ďalšou oblasťou činnosti je spolupráca na partnerských projektoch, ktoré sú v súlade s účelom EkoFondu, a realizácia vlastných projektov fondu, ktoré sú zamerané na podporu vzdelávacieho procesu najmä na základných a stredných školách, formou súťaže pre  základné školy, multimediálnej platformy o energii 3. tisícročia, web hry, iniciovania vzniku a etablovania nového študijného odboru Technik energetických zariadení budov a pod. Aj vďaka financovaniu EkoFondu a jeho širokej škále projektov určených nepodnikateľským subjektom SPP v roku 2012 opäť obhájil titul TOP firemný filantrop.

Nadácia SPP (www.nadaciaspp.sk) je neziskovou organizáciou, ktorú v roku 2002 založil SPP na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytovanie pomoci ľuďom v ťažkých životných situáciách. Nadácia SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosť meniť život okolo seba, ale aj o ľudí, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú pomoc. Činnosť Nadácie SPP odráža úsilie o skvalitnenie spoločenskej zodpovednosti v podnikaní. Svoju Víziu nadácie napĺňa poskytovaním darov na charitatívne a filantropické aktivity, zahraničné štipendiá a dlhodobé inovatívne projekty. Pre nadáciu je dôležitá otvorenosť, transparentnosť a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľuje prostredníctvom grantov s jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia. Výsledky našej podpory sú verejne dostupné.

Patricia Kubicová
špecialista externej komunikácie
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
tel.: +421 (2) 6262 4153
mobil: +421 905 333 515
e-mail: patricia.kubicova@spp.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.