Deň Dunaja oslavoval Juraj Kemka spolu s víťazmi Vodnej akadémie ZŠ Kudlovská v Humennom (FOTO)

BRATISLAVA, 28. júna 2013 (tlacovasprava.sk) – K oslavám medzinárodného dňa Dunaja, ktorý každoročne pripadá na predposledný júnový deň, sa pridali i štyri víťazné tímy súťaže Vodná akadémia z rôznych kútov Slovenska.

Celoročný edukačný projekt Inštitútu DAPHNE priniesol štyridsiatim zúčastneným školám nielen informácie o vode, ale motivoval ich k aktívnemu poznávaniu povodia, v ktorom žijú a k priamej účasti na jeho ochrane. Vďaka získaným finančným prostriedkom od Nadácie Coca-Cola zrealizovali tri školy aj malé školské environmentálne projekty.

Pre žiakov víťazných škôl bolo najväčším zážitkom stretnúť naživo ambasádora Vodnej akadémie Juraja Kemku, ktorý ich počas celej súťaže sprevádzal ako kapitán.
Pre žiakov víťazných škôl bolo najväčším zážitkom stretnúť naživo ambasádora Vodnej akadémie Juraja Kemku, ktorý ich počas celej súťaže sprevádzal ako kapitán.

Príroda v okolí rieky Dunaj je vzácna a nenahraditeľná. Pri príležitostí osláv tohto veľtoku boli odmenení aj víťazi súťaže Vodná akadémia, ktorej cieľom bolo zvýšiť povedomie o dôležitosti a nenahraditeľnosti vodných zdrojov a ich ochrany.

Ako hovorí koordinátorka súťaže Viera Lasáková: „Na Slovensku netradičná forma súťaže mala charakter on-line hier a kvízov s prepojením na praktické úlohy v teréne. Na začiatku súťaže dostala každá škola mapu povodia pripravenú špeciálne pre územie, kde sa ich škola nachádza. Žiaci tak spoznávali svoje najbližšie okolie, robili rôzne experimenty, napríklad zisťovali znečistenie vody. Vyhľadávali aj odborné informácie a navrhovali riešenia konkrétnych problémov s vodou vo svojom okolí.“

Prvé miesto vo Vodnej akadémii patrí  ZŠ Kudlovská v Humennom, striebornú priečku obsadila ZŠ Dr. Jozefa Dérera v Malackách a tretia skončila ZŠ Lúčky.

Poslednou a zároveň najdôležitejšou úlohou Vodnej akadémie bolo navrhnúť miestny projekt, ktorého cieľom malo byť vyriešenie environmentálneho problému, ktorý ich trápi. Tri najúspešnejšie školské tímy získali na praktické uskutočnenie nimi navrhnutých projektov finančný príspevok od nadácie Coca-Cola spolu vo výške 1 348 Eur.

Fotogaléria:

.

Každý z vybraných projektov splnil svoje poslanie: „vodná“ kampaň naučila miestnu komunitu šetriť vodu, obnovená studnička sa stala príjemným miestom oddychu pre ľudí a  priestorom pre mnohých živočíchov a vytvorené prírodné jazierko triedou v prírode.

Ako povedal Marián Pavelka, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy zo spoločnosti Coca-Cola HBC Slovenská republika: „Som rád, že sa víťazné projekty vďaka našej finančnej podpore už zrealizovali a spríjemnia tak žiakom a verejnosti letné dni. Environmentálne vyučovanie a výchova k ochrane životného prostredia patria medzi podporované aktivity Nadácie Coca-Cola, pričom ochrana vodného ekosystému a efektívne využívanie vody sú základné princípy, ktoré by mal dodržiavať každý z nás.“

Pre žiakov víťazných škôl však bolo najväčším zážitkom stretnúť naživo ambasádora Vodnej akadémie Juraja Kemku, ktorý ich počas celej súťaže sprevádzal ako kapitán. V rámci osláv Medzinárodného dňa Dunaja sa žiaci mali možnosť spolu s hercom plaviť loďou po Dunaji.

Počas plavby sa oboznámili s vzácnymi druhmi živočíchov a rastlín, ktoré sa vyskytujú v povodí druhej najdlhšej európskej rieky. V jazierku pod hradom Devín zisťovali „kvalitu“ vody, lovili vodných živočíchov – bezstavovcov a nakoniec predstavili svoje víťazné projekty. Aj žiaci mohli zistiť, že Jurajovi Kemkovi na životnom prostredí veľmi záleží. „Je úžasné, aké projekty tímy vytvorili. Som rád, že som mohol byť pri tom a stráviť zábavný deň s tými najlepšími. Vďaka Vodnej akadémii sa žiaci o vode a o jej význame veľa dozvedeli. Verím, že im to vydrží a stanú sa z nich ozajstní milovníci prírody.“

Projekt Vodná akadémia podporilo aj Ministerstvo životného prostredia. Súčasťou odbornej poroty, ktorá projekty hodnotila, bola aj Ing. Lýdia Bekerová, hlavný štátny radca odboru vodnej politiky: „Hodnotené projekty boli environmentálne zaujímavé, niektoré z nich dokonca aj vynikajúco spracované. Teší ma, že aj medzi mladými ľuďmi sa nájdu takí, ktorým na okolitej prírode a vode ako nenahraditeľnej zložke života, naozaj záleží. Chcela by som ich v ďalšom správnom smerovaní povzbudiť a vyzvať aj ostatných, aby sa do ochrany vôd, vrátane vodných ekosystémov a ostatných zložiek životného prostredia zapojili tiež.“

Celý projekt finančne podporil program Európskej únie LIFE+ a Ministerstvo životného prostredia SR. Školská súťaž sa uskutočnila v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode, ktorý finančne podporuje Európska únia z programu LIFE+ a MŽP SR ako aj Nadácia Coca-Cola.

Medzinárodný Deň Dunaja – 29. júna (Danube day) vyhlásila v roku 2004 Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) so sídlom vo Viedni pri príležitosti 10. výročia podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom tohto dohovoru je prispieť  vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Medzinárodný deň Dunaja spája viac ako 81 miliónov ľudí, ktorí žijú pri rieke Dunaj a 14 krajín, cez ktoré preteká. Hlavným odkazom tohto dňa je myšlienka, že za čistotu riečnych tokov sme zodpovední všetci, nielen vlády jednotlivých krajín, ale aj občania.

Pri tejto príležitosti sa v krajinách povodia Dunaja každoročne organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, ktoré upozorňujú aj na vzácnu prírodu v okolí rieky. Napríklad pre mnohé druhy vtákov, ako napr. orliak morský, je oblasť podunajskej prírody  nepostrádateľným územím nielen počas obdobia rozmnožovania, ale slúži aj ako významný zdroj potravy počas migrácie, či ako útočisko počas zimovania.

Lenka Kollerová
Account manager
M +421 902 901 610 | T +421 2 330 705 11
lenka.kollerova@neo.sk
NEOPUBLIC PORTER NOVELLI

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.