Slovenská pošta ohlasuje verejnú súťaž na výpočtovú techniku a IT služby za 7 miliónov eur

BRATISLAVA, 28. júna 2013 (tlacovasprava.sk) – Slovenská pošta, a. s., vyhlasuje verejnú súťaž na obnovu a rozvoj Enterprise IT infraštruktúry (servery, diskové polia, aktívne prvky SAN, LAN), ktorej súčasťou je zabezpečenie všetkých súvisiacich služieb a niekoľkoročnej plnej záruky.

Slovenská pošta: 20 rokov vaša pošta
Slovenská pošta: 20 rokov vaša pošta

Cieľom pripravovanej verejnej súťaže je predovšetkým zabezpečenie výkonovo a funkčne dostačujúcej Enterprise architektúry, ktorá vytvorí predpoklady pre plynulú a bezporuchovú prevádzku informačných systémov Slovenskej pošty, a. s., vrátane očakávaného celkového zníženia nákladov na prevádzku a servis.

Ďalším cieľom je zabezpečenie dostatočne výkonnej podnikovej infraštruktúry pre naplnenie rozvojových a inovačných zámerov Slovenskej pošty, a. s., v oblasti priblíženia poštových služieb a služieb štátu k občanovi pri zvýšených bezpečnostných štandardoch v oblasti ochrany dát a osôb pracujúcich s hotovosťou.

Hodnotiacim kritériom je najnižšia cena, ktorá zohľadňuje všetky súvisiace služby vrátane dopravných nákladov na miesto dodania a  rozšírenú záruku, ktorá zabezpečí zníženie nepredvídaných nákladov na servis zariadení. Predpokladaná hodnota zákazky je 7 mil. €, ktoré Slovenská pošta, a. s., plánuje preinvestovať v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Predmetná súťaž bude vyhodnotená prostredníctvom systému automatizovanej elektronickej aukcie.

Vyhlásenie verejnej súťaže bude zverejnené v Európskom a Slovenskom Vestníku verejného obstarávania v prvom júlovom týždni 2013.

Slovenská pošta, a. s., prevádzkuje najväčšiu infraštruktúru pobočiek na Slovensku. Viac ako 1 500 pobočiek je plne automatizovaných, čo umožňuje pošte poskytovať okrem klasických poštových služieb aj služby finančné, bankové, komunikačné a služby približujúce elektronický výkon verejnej moci občanovi. Enterprise IT infraštruktúru tvorí viac ako 150 serverov viacerých platforiem, niekoľko centrálnych diskových polí strednej kategórie a ďalšia sieťová a podporná infraštruktúra.

O spoločnosti:

-Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a 1. októbra 2004 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. V súčasnosti pôsobí ako ekonomicky samostatný a konkurencieschopný hospodársky subjekt. Slovenská pošta plánuje v roku 2013 vyrovnané hospodárenie.

Slovenská pošta je popredným poskytovateľom moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu, s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a východnej Európe. Spoločnosť je dôveryhodnou inštitúciou, ktorá zohľadňuje meniace sa potreby zákazníkov a ponúka nové produkty a komplexné riešenia s pridanou hodnotou a vysokou kvalitou. Disponuje najrozsiahlejšou pobočkovou infraštruktúrou s viac ako 1540 poštami.

Ratingová agentúra Moody´s udelila Slovenskej pošte v roku 2006 rating úverového rizika na úrovni Aaa.sk, čo je najvyššia možná úroveň. Odvtedy sa rating spoločnosti nemení a jeho výhľad je naďalej stabilný. Spoločnosť garantuje profesionalitu a kvalitu služieb na základe čoho v roku 2008 získala Certifikáty manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva zodpovedajúce požiadavkám normy STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 14001:2005. Slovenská pošta je taktiež držiteľom prestížnej ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike.

Kontaktné údaje:
Stanislava Pondelová
Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.
Tel.: +421 903 130 571
E-mail: pondelova.stanislava@slposta.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.