Rada udelila JOJ PLUS pokutu 5000 eur za extrémne prekročenie dĺžky reklamy

BRATISLAVA, 2. júla 2013 (tlacovasprava.sk) – Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 2. 7. 2013 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby SENZI spoločnosti MAC TV s.r.o.;

udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby my.JOBBER.TV spoločnosti Lugera Holding, s. r. o.;

udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Info TV spoločnosti TES Media, s.r.o.;

udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby eM-TV spoločnosti PROGRES -TS, s.r.o.;

udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Žilinská televízia FENIX spoločnosti Lotos Plus, s.r.o.;

udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby 3M media spoločnosti 3M media, s.r.o.;

udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby NTV Nesvady spoločnosti NTV Nesvady, s.r.o.;

udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Info kanál Komjatice spoločnosti Káblová televízia Komjatice s.r.o.;

uložila sankciu – pokutu vo výške 5 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programov Geronimo a Pasca v džungli dňa 27. 1. 2013 a Nevyslovená pravda dňa 7. 2. 2013 a § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že v čase od 16:00 do 17:00 hod odvysielal telenákupné šoty a reklamné bloky v celkovom časovom rozsahu 18 minút a 35 sekúnd, teda o 6 minút a 35 sekúnd dlhšom ako povolených 12 minút;

uložila sankciu – pokutu vo výške 4 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním programu Bučkovci – Slnko, seno, dedina dňa 14. 1. 2013, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do práva na súkromie účinkujúcich v programe označených ako Jánovi rodičia;

uložila sankciu – pokutu vo výške 3 500 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 3 ZVR (zvuková intenzita reklamy) v súvislosti s tým, že dňa 25. 1. 2013  odvysielal v rámci programu Stroskotanec o cca 15:12 hod reklamný blok, ktorého priemerná hladina intenzity zvuku bola o 17,4 dB vyššia ako zvuková intenzita programu vysielaného pred ním;

uložila sankciu – pokutu vo výške 3 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programov Experti zo dňa 4. 2. 2013, Kuriér zo dňa 6. 2. 2013, Dr. Dolittle zo dňa 10. 2. 2013 a súvislý záznam vysielania zo dňa 10. 2. 2013 v čase od 19:50 do 23:10 hod (spolu štyri záznamy);

uložila sankciu – pokutu vo výške 3 000 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 3. 3. 2013 o cca 16:48 hod odvysielal program Prípad na vidieku, ktorý nesprávne klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov;

uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť
a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s tým, dňa 15. 12. 2012 odvysielal v programe Správy TA3 príspevok Dva roky bez elektriny,
v ktorom boli prezentované jednostranné a neúplné informácie o prípade rodiny Kollárikovej, pričom stanovisko dotknutej strany nebolo v príspevku sprostredkované;

uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť
a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s tým, dňa 29. 1. 2013 o cca 18:30 hod odvysielal v programe Hlavné správy príspevok Poslanecký prieskum nebude, v ktorom boli prezentované jednostranné, neúplné a nezrozumiteľné informácie ohľadne vyjadrenia Daniela Lipšica na adresu riaditeľa žilinskej nemocnice, pričom stanovisko dotknutej strany nebolo v príspevku sprostredkované;

začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 10. 4. 2013 odvysielaním príspevku NA STOPE – Ďalšie týrané deti! v programe Noviny a dňa 11. 4. 2013 príspevku VÁŽNE PODOZRENIE – Chyby v systéme ochrany detí v rámci programu Noviny;

začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Slovensko) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 7. 5. 2013 odvysielaním príspevku Tepelné hospodárstvo  v Liptovskom Mikuláši v programe Rádiožurnál;

začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o.  (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 4. 4. 2013 odvysielaním príspevku Obrovské peniaze na zlých účtoch v programe Televízne noviny a príspevku Obrovské peniaze (No na zlých účtoch) v programe Nočné televízne noviny;
začala správne konanie voči vysielateľovi TV LUX (programová služba TV LUX) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (povinnosť zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby), ku ktorému došlo dňa 22. 4. 2013 vysielaním programu U Nikodéma;

začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 písm. b) ZVR (zákaz skrytej reklamy), ku ktorému došlo dňa 13. 4. 2013 v rámci programu Test magazín;

začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom)
v súvislosti s tým, že dňa 4. 5. 2013 v čase od 9:00 do 10:00 hod mohlo dôjsť
k odvysielaniu reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o.  (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 28. 5. 2013 o cca 20:56 a 21:23 hod odvysielal upútavku na program Modré z neba, ktorú neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program;

začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka)
v súvislosti s tým, že dňa 27. 4. 2013 odvysielal program Ty schudni a ty priber!, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom;

začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania zo dňa 25. 4. 2013 v čase od 9:20 do 9:40 hod
a zo dňa 25. 4. 2013 v čase od 17:50 do 22:10 hod;

začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania zo dňa 25. 4. 2013 v čase od 9:20 do 9:40 hod
a zo dňa 25. 4. 2013 v čase od 17:50 do 22:10 hod;

začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ a JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programov Noviny zo dňa 16. 3., 8. a 10. 4. 2013, Panelák zo dňa 5. 4. 2013, Súdna sieň zo dňa 12. 4. 2013, Titanic (dve časti) zo dňa 14. 4. 2013, KRIMI zo dňa 16. 4. 2013, Geissenovci – Ťažký život milionárov zo dňa 20. 4. 2013, Ty schudni a ty priber! zo dňa 27. 4. 2013, Bučkovci 2 – Slnko, seno, dedina zo dňa 29. 4. 2013, X-men 2 zo dňa 4. 5. 2013, súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ zo dňa 23. 3. 2013 v čase od 19:55 do 23:05 hod, zo dňa 2. 5. 2013 v čase od 08:55 do 14:05 hod a súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ PLUS zo dňa 16. 4. 2013 v čase od 16:15 do 16:30 hod a zo dňa 29. 4. 2013 v čase od 15:35 do 15:50 hod (spolu 15 záznamov);

začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 18 ods. 3 písm. c) (povinnosť zabezpečiť multimodálny prístup) a § 18b ods. 1 ZVR (povinnosť zreteľne označiť programy s multimodálnym prístupom) v súvislosti s vysielaním v januári 2013.

Všetky uznesenia prijaté dňa 2. 7. 2013 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

Mgr. Lucia Jelčová, PhD.
Útvar riaditeľa kancelárie
Rada pre vysielanie a retransmisiu
Dobrovičova 8, P. O. BOX 155
810 00  Bratislava
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.