Budú po novom podávať daňové priznania za spoločnosti iba daňoví poradcovia?

BRATISLAVA, 24. júla 2013 (tlacovasprava.sk) – Radi by sme Vás informovali, že vládou SR bol schválený návrh novely zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov. Návrh novely by v prípade jeho schválenia mal byť účinný od 01.01.2014.

Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, miezd, pracovnoprávneho a daňového poradenstva, Vám prináša prehľad najvýznamnejších navrhovaných zmien, medzi ktoré patrí zavedenie definície daňového poradenstva, nová úprava pre zahraničných daňových poradcov a zmena podmienok pre poskytovanie daňového poradenstva prostredníctvom právnických osôb.

Nová definícia daňového poradenstva

Navrhovanou úpravou sa zavádza definícia daňového poradenstva, ktorá doteraz v zákone chýbala. V médiách v tejto súvislosti zarezonovali niektoré návrhy z pripomienkového konania, ktoré túto definíciu navrhovali obšírnejšie, pričom hrozilo, že sa bude prekrývať s činnosťou účtovníkov, čím by sa značne skomplikovala činnosť účtovných firiem.

V návrhu schválenom vládou ostala definícia daňového poradenstva užšia, a to len v rozsahu poradenstva pri zisťovaní základu dane a dane, pri plánovaní daní a poskytovania stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii právnych predpisov v oblasti daní.

Obava, že by účtovné spoločnosti za svojich klientov nemohli podávať daňové priznania, je teda nateraz neopodstatnená. „Hoci novela zákona zatiaľ nie je schválená parlamentom, zásadné rozšírenie definície daňového poradenstva nepredpokladáme,“ uviedol Peter Pašek, Managing Director spoločnosti Accace.

Zahraničný daňový poradca

Novela ďalej upravuje poskytovanie daňového poradenstva prostredníctvom daňových poradcov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iných členských štátov  EÚ, resp. EHP a poskytujú daňové poradenstvo v týchto štátoch. Pre takýchto daňových poradcov novela navrhuje zjednodušiť zápis do zoznamu daňových poradcov v SR, a tým aj zjednodušiť ich podnikanie na Slovensku.

Právnické osoby

Ďalšia navrhovaná zmena sa týka poskytovania daňového poradenstva prostredníctvom právnických osôb. Novela navrhuje zrušiť podmienku, aby bolo daňové poradenstvo poskytované výlučne komanditnými spoločnosťami a verejnými obchodnými spoločnosťami. Daňové poradenstvo tak po novom bude možné poskytovať aj prostredníctvom napr. spoločnosti s ručením obmedzeným. Na zápis právnickej osoby do zoznamu komory daňových poradcov bude navyše postačovať, aby daňoví poradcovia (fyzické osoby) mali na základnom imaní alebo hlasovacích právach v spoločnosti podiel najmenej 50 % namiesto doterajších 75 %.

„Chceli by sme upozorniť, že zápis právnických osôb do  komory daňových poradcov nebude povinný a daňové poradenstvo bude môcť byť poskytované právnickými osobami, ak majú túto činnosť zapísanú v OR a fyzické osoby, ktoré v ich mene poskytujú daňové poradenstvo musia mať oprávnenie na výkon daňového poradenstva,“ uviedol Pašek.

Ostatné zmeny

Z ostatných zmien navrhovaných novelou by sme radi upozornili na sprísnenie požiadaviek na vzdelanie asistentov daňových poradcov a skutočnosť, že výkon niektorých povolaní najmä v štátnej správe už nebude automaticky znamenať vyškrtnutie zo zoznamu daňových poradcov.

Rovnako bude pravdepodobne zrušený „monopol“ na zabezpečovanie povinného vzdelávania daňových poradcov zo strany komory daňových poradcov.

O spoločnosti Accace

Accace je významná poradenská spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti outsourcingu účtovníctva, spracovania miezd a daňového poradenstva. Pridanú hodnotu komplexného portfólia služieb, inovatívne a efektívne riešenia poskytované spoločnosťou Accace oceňujú slovenské a zahraničné spoločnosti, ktoré sa chcú etablovať na slovenskom i zahraničnom trhu, ale i subjekty, ktoré sa snažia zefektívniť fungovanie svojej firmy využívaním outsourcingu. Vďaka svojmu dynamickému, zodpovednému a odbornému prístupu pri plnení potrieb svojich klientov je spoločnosť Accace vhodným partnerom pre dlhodobú spoluprácu. Na medzinárodnej úrovni je Accace členom Economist Corporate Network a KS International.

Spoločnosť Accace („Accounting ace“, čo môžeme preložiť ako „eso v účtovníctve“) bola na Slovensku založená v roku 2006 a dnes úspešne pôsobí prostredníctvom vlastných pobočiek v Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, UK, Ukrajine a USA. V ďalších 11 krajinách ponúka Accace svoje služby prostredníctvom dlhodobých partnerských firiem v Brazílii, Bulharsku, Chorvátsku, Číne, Holandsku, Indii, Luxembursku, Rakúsku, Rusku, Slovinsku a Srbsku. Spoločnosť Accace momentálne zamestnáva viac ako 280 kvalifikovaných pracovníkov a neustále rozširuje svoje klientske portfólio o významné spoločnosti, čím urýchľuje svoj rast na globálnej úrovni.

Tlačové kontakty:
Accace
Denisa Helembayová
Marketing Assistant
+421 2 3255 3038
Denisa.Helembayova@accace.com

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.