Paneurópska vysoká škola: Fakulta psychológie ponúka od školského roku 2013/14 aj sociálnu a poradenskú psychológiu

BRATISLAVA, 26. júla 2013 (tlacovasprava.sk) – Jediná fakulta psychológie na Slovensku, Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy, získala akreditáciu na magisterské štúdium pre nový študijný program – sociálnu a poradenskú psychológiu. Dopĺňa tak doterajší magisterský odbor Školská a pracovná psychológiu.

Sociálnu a poradenskú psychológiu tak bude možno študovať už od najbližšieho akademického roku 2013/14, a to v dennej i externej forme. V oboch prípadoch môže byť prijatých po 25 uchádzačov. Prihlášku je potrebné podať do 10. septembra 2013.

Paneurópska vysoká škola
Paneurópska vysoká škola

Nový študijný program je určený absolventom bakalárskeho štúdia v študijnom odbore psychológia alebo absolventom magisterského štúdia v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v študijnom programe psychológia, v kombinácii s ďalším akademickým/profesijným/umeleckým predmetom. Uchádzači budú zaradení do prijímacieho konania bez prijímacích skúšok.

Absolvent získa uplatnenie v systéme zdravotnej starostlivosti (komunitné tímy pre duševné zdravie, terciárne zariadenia pre psychiatrických hospitalizovaných pacientov, špeciálne služby pre starších ľudí, pre ľudí s poruchami príjmu potravy, poruchami osobnosti, ťažkosťami v učení, v zariadeniach všeobecnej zdravotnej starostlivosti, kde sú ponúkané psychologické služby), vo väzniciach a v službách pre podmienečne odsúdených, v sociálnych službách, v dobrovoľníckych organizáciách, v programoch asistencie zamestnancom, v oblasti zdravia na pracovisku, v študentských poradenských službách a v samostatnej praxi.

Pre Fakultu psychológie PEVŠ je získanie akreditácie na študijný program sociálnej a poradenskej psychológie veľmi dôležitý krok. Rozširuje totiž jej vzdelávací záber a posilňuje jej pozíciu poskytovateľa odborného vzdelania s kvalitným uplatnením v praxi,“ povedal dekan Fakulty psychológie, prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.

Doteraz mohli poslucháči Fakulty psychológie PEVŠ absolvovať bakalárske štúdium vo všeobecnom odbore Psychológia zahŕňajúce základy pracovnej, školskej, sociálnej, vývinovej, kognitívnej, komparatívnej, klinickej a poradenskej psychológie, neuropsychológie a psychológie osobnosti. Absolvent bakalárskeho programu tak bol pripravený na absolvovanie „Európskeho certifikátu z psychológie“, ale tiež asistovať pri psychodiagnostickom vyšetrení, či odborne komunikovať v cudzom jazyku. Magisterské štúdium bola postavené na študijnom programe Školská a pracovná psychológia. Absolventi nájdu uplatnenie v oblastiach kariérneho poradenstva a rozvoja, personálneho výberu a riadenia, ale tiež v psychodiagnostike.

O FAKULTE PSYCHOLÓGIE

Je prvou a jedinou fakultou psychológie na Slovensku. Vznikla ako najmladšia fakulta Paneurópskej vysokej školy v roku 2011 a od začiatku sa stretla s veľkým záujmom o štúdium. V súčasnosti tu študuje 165 poslucháčov. O vysokú odbornú úroveň sa starajú domáci aj zahraniční pedagógovia, medzinárodne uznávaní odborníci ako napríklad dekan fakulty prof. T. Kollárik, DrSc., doc. Štech, prof. E. Gajdošová, K. Hennelová PhD., či doc. Lisá. Cieľom Fakulty psychológie je pripravovať pre prax kvalitných odborníkov v rôznych oblastiach psychológie.

O PEVŠ

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) je súkromná vysoká škola, ktorá od svojho založenia v roku 2004 patrí medzi najmodernejšie vedecko-vzdelávacie inštitúcie na Slovensku. Svojim študentom poskytuje kvalitné vzdelanie na piatich fakultách (vrátane jedinej fakulty psychológie na Sl­ovensku), v 17-tich akreditovaných študijných programoch. PEVŠ rozvíja kreativitu, podporuje moderné riešenia, výmenu vedomostí, myšlienok a informácií, rozvíja spoluprácu s prestížnymi zahraničnými univerzitami. Na PEVŠ študuje takmer 5000 poslucháčov.

Ďalšie informácie a kontakt:
Katarína Hodorová
Marketing a PR manager
Tel: +421 917 616 373
Email: katarina.hodorova@paneurouni.com

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.