Slovenská pošta uzavrela 1. polrok 2013 so ziskom, oproti plánu hospodárila lepšie o vyše 1 milión Eur

BRATISLAVA, 2. augusta 2013 (tlacovasprava.sk) – Slovenská pošta, a. s., si v tomto roku naplánovala ambiciózny cieľ – po 3 rokoch červených čísiel dosiahnuť vyrovnané hospodárenie. Za I. polrok 2013 Slovenská pošta, a. s., hospodárila lepšie oproti plánu o viac ako 1 milión Eur. V danom trende chce pokračovať aj v nasledujúcom období.

„Spolu s mojimi kolegami sme pripravili ozdravný plán, ktorý je zameraný na zníženie prevádzkových nákladov a zvýšenie výnosov, zavedením nových poštových aj nepoštových služieb. Slovenská pošta už v roku 2012 dosiahla zníženie straty z plánovanej 8,6 milióna € na 2,7 milióna €. Pri tom ešte v roku 2011 hospodárila so stratou 9,1 milióna €, čím sme zlepšili hospodársky výsledok po zdanení o viac ako 70%,“ informuje generálny riaditeľ Slovenskej pošty Tomáš Drucker.

Slovenská pošta: 20 rokov vaša pošta
Slovenská pošta: 20 rokov vaša pošta

Zároveň dopĺňa, že pošta by na konci roka 2013 mala mať vyrovnané hospodárenie, nakoľko priebežné lepšie hospodárenie by sa malo prejaviť aspoň v čiastočnom lepšom ohodnotení zamestnancov.

Pošte sa podarilo zlepšiť hospodárenie najmä vďaka programu zmien, ktorý má umožniť transformáciu spoločnosti v celej škále služieb a vnútorných procesov, pri vytvorení nových oblastí poskytovaných služieb. Je to príklad, ako postupujú aj iné európske, či moderné pošty, napríklad Talianska pošta, Holandská, Novozélandská, Kanada, či iné krajiny. Významný podiel na pozitívnom hospodárení majú služby neuniverzálnej poštovej služby.

„Dôležité je, že všetky zmeny plánujeme realizovať pri udržaní zamestnanosti, to znamená, že v žiadnom prípade neplánujeme prepúšťať. Práve naopak, chceme nájsť ľuďom prácu, ktorá dotvára tradičný a moderný charakter pošty. Vzhľadom na dlhodobý celoeurópsky trend poklesu listových zásielok, je našim cieľom funkčne využiť svoju jedinečnú pobočkovú sieť, ktorou chceme aj v spolupráci so štátom priblížiť služby verejnej správy občanom, verejnému a súkromnému sektoru,“ dodal Tomáš Drucker.

Zároveň pošta pripravuje nové poštové, finančné, poisťovacie a komunikačné služby, ktorými chce ponúknuť svojim zákazníkom jednoduchšie, lacnejšie a dostupnejšie služby a produkty, ktoré sú najčastejšie využívané, potrebné, prípadne zložité pre väčšinu našich občanov a podnikateľov.

Vytvárame univerzálnu pobočkovú infraštruktúru, ktorá dokáže obsiahnuť viacero služieb, čím chceme ľuďom ponúknuť, aby si vybavili „pod jednou strechou“ napríklad aj jednoduché služby v oblasti financií, poisťovníctva prípadne telekomunikácií,” poodhalil Tomáš Drucker plány pošty na najbližšie obdobie.  Okrem tradičných poštových služieb pošta už teraz prináša pre zákazníkov aj pridanú hodnotu v podobe spolupráce s finančnou správou, či so štátom.

Zámerom spoločného projektu Slovenskej pošty, a. s., a Finančného riaditeľstva SR je dostať služby daňového úradu bližšie k občanom. Zatiaľ ide o pilotné pracoviská na pobočkách pôšt v Novej Bani, Veľkom Mederi, Vrábľoch a Novákoch.

V súčasnosti pošta rozšírila počet o ďalších 200 pôšt s IOM pracoviskom, kde je možné vydať výpis z obchodného registra a  overenie technických osvedčení. Od septembra pripravuje pilotnú spoluprácu s Úradom geodézie a kartografie na vydávanie výpisu z listu vlastníctva. Okrem toho úspešne naštartovala aj projekt spolupráce s Ticket portálom, aby si zákazníci mohli zakúpiť lístky na rôzne podujatia aj na našich pobočkách, čo im takisto ušetrí čas a prístup ku kultúre, či športovým podujatiam.

O spoločnosti:

Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a 1. októbra 2004 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. V súčasnosti pôsobí ako ekonomicky samostatný a konkurencieschopný hospodársky subjekt. Slovenská pošta plánuje v roku 2013 vyrovnané hospodárenie. Slovenská pošta je popredným poskytovateľom moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu, s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a východnej Európe. Spoločnosť je dôveryhodnou inštitúciou, ktorá zohľadňuje meniace sa potreby zákazníkov a ponúka nové produkty a komplexné riešenia s pridanou hodnotou a vysokou kvalitou. Disponuje najrozsiahlejšou pobočkovou infraštruktúrou s viac ako 1540 poštami. Ratingová agentúra Moody´s udelila Slovenskej pošte v roku 2006 rating úverového rizika na úrovni Aaa.sk, čo je najvyššia možná úroveň. Odvtedy sa rating spoločnosti nemení a jeho výhľad je naďalej stabilný. Spoločnosť garantuje profesionalitu a kvalitu služieb na základe čoho v roku 2008 získala Certifikáty manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva zodpovedajúce požiadavkám normy STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 14001:2005. Slovenská pošta je taktiež držiteľom prestížnej ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike.

Kontaktné údaje:
Stanislava Pondelová
Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.
Tel.: +421  903 130 571
E-mail: pondelova.stanislava@slposta.sk
Web: http://www.posta.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.