Markíza Slovakia schytala od Rady rekordnú pokutu za telefonickú súťaž Sexy výhra!

BRATISLAVA, 11. septembra 2013 (tlacovasprava.sk) – Rada pre vysielanie a retransmisiu včera uložila prvú pokutu za vysielanie audiotextových televíznych súťaží, v ktorých majú diváci riešiť matematické a iné vedomostné úlohy. Pokutu vo výške 16 000 eur dostala spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. za vysielanie Sexy výhry dňa 11. a 20. januára 2013 a Akčnej výhry  dňa 30. marca a 1. mája 2013 na programovej službe DAJTO.

Vzhľadom na ich povahu posudzovala Rada súťaže ako telenákup a sankciu vysielateľovi uložila za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) zákona o vysielaní a retransmisii – povinnosť zabezpečiť čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu, pretože obsahovali nejednoznačné, nepresné a nesprávne inštrukcie o spôsobe riešenia zadaných úloh. Pri dodržaní zadania príkladu nebolo možné dospieť k výsledku, ktorý označil vysielateľ v rámci konania pred Radou za správny.

Rada prešetrovala početné podnety divákov, ktorí sa súťažami cítia byť oklamaní a považujú ich za podvod. „Skonštatovali sme, že existuje viacero relácií, ktoré podľa nášho názoru chcú nečestným spôsobom vylákať z ľudí peniaze, a my proti nim musíme zasiahnuť. Zároveň chceme upozorniť občanov, aké riziko predstavuje zapájať sa do hier a súťaží, ktoré tieto relácie ponúkajú,“ povedal predseda Rady Miloš Mistrík.

Rada pre vysielanie a retransmisiu má kompetenciu prešetrovať len samotný obsah vysielaných súťaží – zadanie úloh, jednoznačnosť ich riešení, uvedenie správnej odpovede a pod. Podnety, v ktorých sa diváci sťažujú, že napriek opakovaným telefonátom neboli prepojení do štúdia, dovolali sa len automatickému telefonickému systému alebo im neúspešné hovory boli spoplatnené neúmerne vysokými sumami, postupuje Rada na riešenie Slovenskej obchodnej inšpekcii.

Na svojom zasadnutí dňa 10. 9. 2013 Rada v súvislosti s telefonickými hrami zároveň začala ďalšie správne konanie, a to v súvislosti s komunikátom Akčná výhra, ktorý spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. odvysielala dňa 15. júna 2013 na programovej službe DAJTO. Jeho vysielaním mohlo dôjsť k porušeniu ustanovenia o slušnosti a čestnosti reklamy a telenákupu, ako aj povinnosti zabezpečiť, aby vysielaný telenákup nepoškodzoval záujmy spotrebiteľov a nezneužíval ich dôveru.

V krátkom čase Rada na základe sťažností prešetrí ďalšie vysielania Akčnej výhry, reláciu FOOORMANIA televízie FOOOR a súťaže odvysielané na programovej službe RING TV. Ak sa aj v týchto prípadoch preukáže porušenie zákona, Rada vysielateľom uloží sankciu v rozpätí od 3 319 do 165 969 eur.

Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová, PhD.
hovorkyňa
Rady pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rvr.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.