Teplo budúci rok nezdražie, platby v niektorých teplárňach môžu dokonca mierne klesnúť

BRATISLAVA, 8. októbra 2013 (tlacovasprava.sk) – Priemerné náklady domácnosti na teplo sa na budúci rok zvyšovať nebudú. Podľa predbežných informácií členov Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT), môžu platby za teplo v niektorých teplárňach aj mierne klesnúť. Ministrovi hospodárstva SR Tomášovi Malatinskému to potvrdili zástupcovia SZVT v rámci diskusie počas konferencie, venovanej otázkam efektívnosti vo výrobe tepla. Tú zorganizoval zväz v spolupráci s MH SR. Dominantnou témou podujatia bola implementácia smernice EÚ o energetickej efektívnosti do národnej legislatívy v oblasti teplárenstva.

„Slovenské teplárenstvo má za sebou dlhoročnú tradíciu, na ktorej je možné stavať aj do budúcnosti. Existujúce systémy centralizovaného zásobovania teplom (CZT) predstavujú v slovenskom kontexte špecifický kapitál, ktorý je potrebné rozvíjať v rámci možností nových inovatívnych technológií, konštatoval na konferencii minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)

Transpozíciou smernice EÚ do legislatívy členských štátov sa budú musieť zaviesť nové, účinnejšie nástroje na dosiahnutie vyšších úspor energie. Medzi najvýznamnejšie opatrenia smernice patrí stanovenie národného indikatívneho cieľa úspor energie, zavedenie povinných schém energetickej efektívnosti, obnova budov ústredných orgánov štátnej správy, podpora kombinovanej výroby tepla a elektriny a efektívnych systémov centrálneho zásobovania teplom a chladom, uplatňovanie princípov energetickej efektívnosti vo verejnom obstarávaní, úlohy energetickej efektívnosti pre regulátora trhu, ako aj požiadavka na vytvorenie efektívnych nástrojov na financovanie energetickej efektívnosti.

Trendy zamerané na úspory energie, ako aj štrukturálne zmeny národného hospodárstva, spôsobujú postupné znižovanie potreby tepla. Výsledkom týchto procesov je znižovanie technickej účinnosti systémov CZT.

Navyše je potrebné zohľadniť európske požiadavky aj na znižovanie emisií a podporu vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a obnoviteľných zdrojov energie, ako aj požiadavky na modernizáciu existujúcich zariadení, najmä zastaraných rozvodov tepla. K týmto požiadavkám pribudne po roku 2019 ešte povinnosť členských štátov stavať výlučne budovy s takmer nulovou potrebou energie. Všetky tieto spomínané povinnosti výrazne ovplyvnia krivku potreby tepla.

„Naše teplárenstvo sa bude musieť vysporiadať so všetkými spomínanými požiadavkami vyplývajúcimi z európskeho strategického a legislatívneho rámca. Naplnenie týchto výziev znamená transformáciu na moderný technologicky aj efektívne fungujúci systém“, pripomenul minister hospodárstva SR T. Malatinský

Počas konferencie o implementácii Smernice EÚ o energetickej efektívnosti do slovenskej legislatívy v oblasti teplárenstva, zaznela aj výzva na prehodnotenie v súčasnosti platnej legislatívy, ktorá CZT vo výraznej miere znevýhodňuje oproti individuálnemu vykurovaniu.

“Malé zdroje nemusia plniť mnohé povinnosti, ktoré veľkým zdrojom spôsobujú náklady, napríklad aj v oblasti revízie zariadení. Rovnako v environmentálnej oblasti sú oslobodené o mnohé povinnosti, pritom práve malé zdroje znečisťujú obývané oblasti v mestách viac, ako veľké zdroje, vyrábajúce spravidla na okrajoch aglomerácií pre systémy CZT,“ upozornil Miroslav Obšívaný predseda predstavenstva SZVT.

Ďalej dodal, že neustály tlak na veľké zdroje viedol v posledných rokoch k preinvestovaniu desiatok miliónov eur do CZT. Vďaka tomu sú modernizované teplárne ekologickejšie a už teraz vo významnej miere spĺňajú budúce prísne normy Európskej únie o produkcii emisií. Spojená výroba tepla a elektriny pomáha znižovať náklady na prevádzku, a tým pádom aj celkové ceny tepla.

Slovensko má pritom jeden z najrozvinutejších systémov CZT. To umožňuje využívať jeho výhody, medzi ktoré patrí najmä možnosť kombinovanej výroby elektriny a tepla, možnosť adaptácie na alternatívne zdroje energie a komfort pre užívateľov. Výhody a potenciál nášho systému CZT na udržateľný rozvoj tepelnej energetiky a úspor energií vyzdvihla aj Svetová energetická agentúra.

CZT je najekologickejším spôsobom vykurovania a zároveň aj najefektívnejším. Vďaka tomu vieme ponúknuť najnižšiu celkovú cenu tepla pre všetkých odberateľov. Uvedomujeme si, že náklady na teplo predstavujú pre domácnosti veľkú položku. Preto nás teší, že sa nám podarilo aj v tejto zlej ekonomickej dobe náklady stabilizovať“ zdôraznil M. Obšívaný.  Dôležitým faktorom pre udržanie cien boli okrem znižovania vnútorných nákladov výrobcov aj stabilné ceny komodít, z ktorých sa teplo vyrába, najmä uhlia a plynu.

Stanislav Jurikovič
hovorca ministra hospodárstva SR

Komunikačné oddelenie
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
E-mail: tlacove@mhsr.sk
Webstránka: http://www.mhsr.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.