Pracovníci Slovenskej pošty začnú robiť odpočty plynomerov SPP. Ako si overíte, či nejde o podvodníkov?

BRATISLAVA, 12. novembra 2013 (tlacovasprava.sk) – Potom ako Slovenská pošta, a.s., (ďalej SP) úspešne zahájila spoluprácu so štátom rozširuje svoje pôsobenie aj do oblasti služieb v sektore energetiky. SP v spolupráci so spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s., bude v období od 14. novembra 2013 do 12. decembra 2013 vykonávať odpočty spotreby zemného plynu.

„Veríme, že rozširovanie služieb je tá správna cesta, ktorá nám umožní dosahovať pozitívne hospodárske výsledky aj do budúcnosti“, hovorí Tomáš Drucker, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SP.
Zamestnanci SP budú aktuálne stavy plynomerov zaznamenávať tak že ich odfotografujú mobilným telefónom.

Pracovníci SP budú v uvedenom termíne realizovať fyzické odpočty spotreby energií vo vybraných lokalitách Slovenska. Celkovo pôjde o 28 miest, v ktorých zamestnanci pošty vykonajú viac ako 62 tisíc fyzických odpočtov spotreby energií. Odpočty budú realizované počas pracovných dní v čase od 8:30 do 20:30 hod. a počas dní pracovného voľna v čase od 10:00 do 20:30 hod. v odberateľskej kategórii malé podnikanie a organizácie (tzv. maloodberatelia) a tiež v segmente domácnosti.

Zoznam vybraných lokalít, v ktorých bude SP  vykonávať odpočty spotreby energií
Zoznam vybraných lokalít, v ktorých bude SP vykonávať odpočty spotreby energií

Spotrebiteľov bude SP o odpočtoch informovať prostredníctvom vývesiek na odberných miestach.  Údaje z fyzického odpočtu následne poskytne prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete SPP – distribúcia, a. s., jednotlivým dodávateľom plynu, ktorí pre svojich zákazníkov pripravia vyúčtovacie faktúry.

Zamestnanci SP, ktorí budú vykonávať funkciu odpočtárov, budú identifikovaní na základe služobnej uniformy, preukazu zamestnanca SPpoverovacieho  listu od SPP – distribúcia, a. s. Pre odberateľov zemného plynu bude zriadená bezplatná infolinka 0800 122 413, resp. e-mail odpoctyplynomerov@slposta.sk. Bezplatná infolinka bude k dispozícii počas pracovných dní v čase od 8:00 do 19:00 hod. Overenie identity odpočtárov bude možné aj prostredníctvom telefonického kontaktu 0903 297 558, ktorý bude k dispozícii v čase po 19 hod. a cez víkend.

V prípade, ak sa počas návštevy odpočtára nebudú odberatelia zemného plynu zdržiavať na danej adrese, bude im zanechaný oznam o náhradnom termíne odpočtu. Ten si bude možné dohodnúť prostredníctvom bezplatnej infolinky, ktorú je potrebné kontaktovať najneskôr do 12. dňa v mesiaci. Pred kontaktovaním infolinky je potrebné pripraviť si číslo plynomeru a adresu odberného miesta (meno, ulica, číslo domu, obec).

SP a  SPP – distribúcia, a. s., zdvorilo žiadajú odberateľov, aby v období od 14. novembra 2013 do 12. decembra 2013 umožnili odpočtárom SP prístup k plynomerom. Svojou prítomnosťou tak zabezpečia presné a rýchle vykonanie odpočtu.

Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a 1. októbra 2004 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. V súčasnosti pôsobí ako ekonomicky samostatný a konkurencieschopný hospodársky subjekt. Slovenská pošta je popredným poskytovateľom moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu, s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a východnej Európe. Spoločnosť je dôveryhodnou inštitúciou, ktorá zohľadňuje meniace sa potreby zákazníkov a ponúka nové produkty a komplexné riešenia s pridanou hodnotou a vysokou kvalitou. Disponuje najrozsiahlejšou pobočkovou infraštruktúrou s viac ako 1540 poštami. Ratingová agentúra Moody´s udelila Slovenskej pošte v roku 2006 rating úverového rizika na úrovni Aaa.sk, čo je najvyššia možná úroveň. Odvtedy sa rating spoločnosti nemení a jeho výhľad je naďalej stabilný. Spoločnosť garantuje profesionalitu a kvalitu služieb na základe čoho v roku 2008 získala Certifikáty manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva, zodpovedajúce požiadavkám normy STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 14001:2005. Slovenská pošta je taktiež držiteľom prestížnej ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike.

Kontaktné údaje:

Stanislava Pondelová
Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.
Tel.: +421  903 130 571
E-mail: pondelova.stanislava@slposta.sk
Web: http://www.posta.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.