Zákon o elektrických registračných pokladniciach: Novela platí od 1. januára 2014, aké zmeny prináša?

BRATISLAVA, 2. decembra 2013 (tlacovasprava.sk) – Už 1. januára 2014 vstúpi do platnosti Novela Zákona o elektrických registračných pokladniciach (ďalej len „ERP“), ktorá prináša nové povinnosti pre predajcov ERP ako aj pre podnikateľov a servisné organizácie. Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, miezd, pracovnoprávneho a daňového poradenstva, Vám prináša prehľad zmien, ktoré predstavila novela a na ktoré je potrebné sa pripraviť.

Viac povinných údajov v knihe ERP

Od 1. januára 2014 bude musieť kniha ERP obsahovať viac povinných údajov. V tejto súvislosti bolo vydané prechodné ustanovenie, ktoré upravuje, že ak podnikateľ používa knihu ERP aj pred 1.januárom 2014, môže ju používať aj naďalej s tým, že záznamy ustanovené resp. doplnené novelou Zákona o ERP účinnou k 1.1.2014 dopíše ručne.

Malo by sa jednať hlavne o nasledujúce záznamy:

– V prípade, že predajné miesto, v ktorom sa prijíma tržba nie je uvedené v knihe ERP, treba túto informáciu ručne doplniť.
– Je potrebné, aby v knihe ERP bol uvedený typ, model, výrobné číslo, názov výrobcu, dovozcu alebo distribútora ERP, ktorému bol vydaný certifikát.
– Je rovnako potrebné, aby v knihe ERP bolo uvedené obchodné meno, sídlo a DIČ servisnej organizácie, pričom po novom budú môcť byť v knihe ERP uvedené 2 servisné organizácie.
– Servisná organizácia musí zaznamenať do knihy ERP číslo plomby, ktorou označila ERP.

Z tohto dôvodu je nevyhnutné kontaktovať vašu servisnú organizáciu, aby vám danú skutočnosť zaznamenala do knihy ERP, pokiaľ už tento údaj nie je zaznamenaný.

Fiškálna pamäť s jedinečným kódom

Od 1.júla 2014 musia byť ERP vybavené fiškálnou pamäťou, ktorá bude musieť byť označená  jedinečným kódom, ktorý je vygenerovaný výrobcom ERP. Tento kód musí byť vytlačený na deštruktívnej samolepke, ktorá je v procese výroby nalepená na fiškálnu pamäť, pričom táto nálepka bude nalepená aj na vonkajšom kryte ERP spolu s výrobným štítkom ERP.

Pokiaľ bude podnikateľ pred 1. júlom 2014 používať ERP vybavenú fiškálnou pamäťou, ktorá nebude obsahovať hore uvedený údaj, môže ju používať aj naďalej až do momentu kedy nastane zákonný dôvod na jej výmenu (napríklad vyčerpaná kapacita, porucha, zmena údajov podnikateľa, zmena vlastníka ERP atď.)

Páska uchovávajúca údaje po dobu 5 rokov

Podnikateľ bude povinný na vytlačenie výstupov používať takú pásku, na ktorej sa údaje uchovajú po dobu 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Vystavenie vzoru pokladničného bloku

Od januára 2014 pribudne podnikateľom rovnako aj povinnosť vystaviť vzor pokladničného dokladu vytlačeného ich pokladnicou. Toto by malo umožniť  zákazníkom možnosť skontrolovania, či dostali správny doklad.

Na účely tzv. „bločkovej lotérie“ bude potrebné na tomto vzore zvýrazniť (napríklad podčiarknutím):

– daňový kód elektronickej registračnej pokladnice
– dátum a čas
– celkovú sumu platenej ceny
– ochranný znak

V prevádzke, kde sa nachádza viacero pokladníc toho istého druhu, bude postačovať jediný vzor umiestnený na vhodnom mieste.

Komunikačný kábel

Pre uľahčenie kontrol zavádza novela povinnosť mať na predajnom mieste komunikačný kábel na prepojenie počítača s ERP. Uvedená povinnosť sa nebude vzťahovať na ERP, ktoré sú k počítaču pripojené bezdrôtovou technológiou.

Od roku 2014 bude zakázané, aby mal podnikateľ na predajnom miesta umiestnenú ERP, ktorá nebola uvedená do prevádzky, resp. ERP, ktorá nespĺňa požiadavky kladené na ERP,“ uviedol Peter Pašek, Managing Director, Accace k.s.

O spoločnosti Accace

Accace je významná poradenská spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti outsourcingu účtovníctva, spracovania miezd a daňového poradenstva. Pridanú hodnotu komplexného portfólia služieb, inovatívne a efektívne riešenia poskytované spoločnosťou Accace oceňujú slovenské a zahraničné spoločnosti, ktoré sa chcú etablovať na slovenskom i zahraničnom trhu, ale i subjekty, ktoré sa snažia zefektívniť fungovanie svojej firmy využívaním outsourcingu. Vďaka svojmu dynamickému, zodpovednému a odbornému prístupu pri plnení potrieb svojich klientov je spoločnosť Accace vhodným partnerom pre dlhodobú spoluprácu. Na medzinárodnej úrovni je Accace členom Economist Corporate Network a KS International.

Spoločnosť Accace („Accounting ace“, čo môžeme preložiť ako „eso v účtovníctve“) bola na Slovensku založená v roku 2006 a dnes úspešne pôsobí prostredníctvom vlastných pobočiek v Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Ukrajine a Veľkej Británii. V ďalších 12 krajinách ponúka Accace svoje služby prostredníctvom dlhodobých partnerských firiem v Brazílii, Bulharsku, Chorvátsku, Číne, Holandsku, Indii, Luxembursku, Rakúsku, Rusku, Slovinsku, Srbsku a USA. Spoločnosť Accace momentálne zamestnáva viac ako 280 kvalifikovaných pracovníkov a neustále rozširuje svoje klientske portfólio o významné spoločnosti, čím urýchľuje svoj rast na globálnej úrovni.

Tlačové kontakty:

Accace
Denisa Helembayová
Marketing Assistant
+421 2 3255 3041
Denisa.Helembayova@accace.com

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.