Slovenská pošta pripravuje verejné obstarávanie zdravotnej služby, predpokladaná hodnota zákazky je 950 000,-€ bez DPH

BRATISLAVA, 22. januára 2014 (tlacovasprava.sk) – Slovenská pošta, a.s., (ďalej SP, a.s.) vyhlasuje obstaranie výkonov pracovnej zdravotnej služby (PZS) na roky 2014 až 2015. Povinnosť zabezpečiť uvedené služby spoločnosti vyplýva zo zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. Obstaranie týchto služieb  realizuje postupmi v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe skúseností a v súlade s definíciou činností podľa zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Slovenská pošta postupuje obstaraním prostredníctvom dvoch samostatných verejných súťaží.

1. PZS – Medicínska oblasť bude zabezpečená verejnou súťažou na poskytovanie služieb PZS, ktoré právna úprava určuje vykonávať výlučne v zdravotníckych zariadeniach a zdravotníckym personálom (napr. vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok zamestnancov vo vzťahu k práci, psychotesty zamestnancov). Predpokladaná hodnota zákazky je 950 000,-€ bez DPH na obdobie 24 mesiacov

2. PZS – nemedicínska oblasť, kde ide o vykonávanie meraní faktorov v oblasti pracovného prostredia, spracovávanie odborných posudkov, vykonávanie školení 1. pomoci, vykonávanie kontrol pracovísk objednávateľa, poskytovanie poradenstva zamestnávateľovi a zamestnancom a pod., je v predpokladanej hodnote 750 000,-€  bez DPH na obdobie 24 mesiacov.

Vyhlásením dvoch samostatných verejných súťaží chceme posilniť transparentnosť a nediskrimináciu, z dôvodu zvýšenia konkurečného prostredia a aby sa do súťaží mohli zapojiť subjekty, poskytujúce samostatne medicínsku časť PZS, resp., nemedicínsku časť PZS.

Súčasné vedenie SP zastavilo hromadné prepúšťanie, ktoré sa malo dotknúť približne 3000 zamestnancov v priebehu 3 rokov a zamestnanosť plánuje SP zachovať. Pre SP, a.s., je podstatné, aby nevytvárala dlh a udržala zamestnanosť, ktorá vytvára pozitívny vplyv aj na štátny rozpočet. SP v minulom roku zvýšila ohodnotenie zamestnancov v priemere o 5,5% ich miezd.

V tomto roku sa spoločnosti podarilo hospodáriť lepšie, za rok 2013 očakávame hospodársky výsledok vo výške viac ako 2 milióny € po zdanení, čo predstavuje v porovnaní s minuloročnou stratou na úrovni 2,7 mil. € zlepšenie hospodárskeho výsledku o takmer 5 miliónov €. V rámci podnikateľského plánu na roky 2013 – 2015 plánujeme vyrovnané hospodárenie, pričom cieľom je dostať spoločnosť dlhodobo do pozitívnych čiernych čísiel.

Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a 1. októbra 2004 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. Slovenská pošta je popredným poskytovateľom moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu, s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a východnej Európe. Spoločnosť je dôveryhodnou inštitúciou, ktorá zohľadňuje meniace sa potreby zákazníkov a ponúka nové produkty a komplexné riešenia s pridanou hodnotou a vysokou kvalitou. Disponuje najrozsiahlejšou pobočkovou infraštruktúrou s viac ako 1540 poštami. Ratingová agentúra Moody´s udelila Slovenskej pošte v roku 2006 rating úverového rizika na úrovni Aaa.sk, čo je najvyššia možná úroveň. Odvtedy sa rating spoločnosti nemení a jeho výhľad je naďalej stabilný. Spoločnosť garantuje profesionalitu a kvalitu služieb na základe čoho v roku 2008 získala Certifikáty manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva zodpovedajúce požiadavkám normy STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 14001:2005. Slovenská pošta je taktiež držiteľom prestížnej ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike. Slovenská pošta v novembri 2013 získala „Národnú cenu SR za kvalitu 2013“. Toto výnimočné ocenenie sa jej podarilo získať aj vďaka ambicióznym cieľom v oblasti udržania zamestnanosti, zlepšenia hospodárskeho výsledku a realizácie programu zmien.

Kontaktné údaje:
Stanislava Pondelová
Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.
Tel.: +421  903 130 571
E-mail: pondelova.stanislava@slposta.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.