*
článok
Financie & Poistenie, Obchod, TLAČOVÉ SPRÁVY

Migračný víkend (projekt SEPA): Klienti bánk nebudú môcť 1. a 2. februára 2014 využívať elektronické bankovníctvo ani hotovostné operácie

BRATISLAVA, 27. januára 2014 (tlacovasprava.sk) – Od 1. februára sú v platnosti ďalšie novinky v rámci projektu SEPA. Cieľom tohto projektu je zjednotenie podmienok a pravidiel pre realizáciu SEPA úhrad a SEPA inkás v mene EUR a vytvorenie jednotného platobného trhu v rámci SEPA krajín.

Čo je SEPA?

Jednotná oblasť platieb v eurách pre 33 krajín, kde pre firmy, podnikateľov, spotrebiteľov aj verejnú správu, teda všetky klientske segmenty, platia pri realizácii SEPA úhrad a SEPA inkás rovnaké podmienky, práva a povinnosti. Jednoducho povedané, všetci v  tomto priestore používajú pri platení z jednej SEPA krajiny do druhej rovnaké platobné  nástroje, postupy, pričom výška poplatkov za SEPA úhrady a SEPA inkasá  je rovnaká ako pri domácich platbách.

Európsky platobný trh sa zjednocuje a nadobúda spoločné pravidlá aj formáty. Taktiež sú garantovane rovnaké lehoty na zrealizovanie platieb.

Všetky platby v rámci krajín SEPA sa pokladajú za domáce platby, aj keď sú realizované cezhranične medzi SEPA krajinami. Prevody z účtov vedených v SEPA krajine  na účty vedené v bankách mimo SEPA krajín, ako aj prevody z jednej banky do druhej v inej mene ako euro, sa pokladajú za cezhraničné platby, bez výhod, ktoré prináša SEPA.

Krajiny, ktoré sú v systéme SEPA

Krajiny EHP (28 krajín EU + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Monako a Švajčiarsko).

Platnosť zmien

Projekt SEPA má viacero fáz. Možnosť posielať a prijímať SEPA úhrady a SEPA inkasá v rámci SEPA krajín je už v platnosti. Napríklad UniCredit Bank začala prijímať SEPA úhrady už v roku 2008 a platenie SEPA inkasom zaviedla v roku 2010. Od roku 2009 boli zjednotené poplatky za SEPA úhrady a SEPA inkasá do sumy 50.000,-EUR. Zjednocovanie pokračovalo v roku 2012, kedy bol zrušený limit 50.000,- EUR a zosúladené lehoty na zrealizovanie platieb.

Ďalšia významná zmena nastane od 1. 2. 2014, kedy sa SEPA formáty  začnú používať aj pre domáce úhrady a hlavne pre domáce inkasá, t.j. v rámci Slovenskej republiky.

Očakávané zmeny v oblasti platieb a inkás

SEPA úhrady
Napriek tomu, že od 1. 2. 2014 sa aj úhrady v rámci Slovenskej republiky stávajú SEPA úhradami, v čase od 1.2.2014 do 1.2.2016 platí tzv. prechodná fáza. V tomto období budú môcť klienti predkladať banke platobné príkazy tak ako doteraz, t.j. v starej forme, alebo už v novej SEPA forme. V prípade SEPA formy je potrebné, aby klient použil číslo účtu v tvare IBAN a kód banky príjemcu v tvare BIC. Uvádzanie kódu banky príjemcu bude na príkaze na úhradu  v rámci Slovenskej republiky pre klientov nepovinné.

Na pobočkách našej banky budú klientom dostupné formuláre príkazov na úhradu v oboch formách, záleží na klientovi, akú formu platobného príkazu si vyberie. Rovnako zostáva v platnosti používanie jednoduchých aj hromadných príkazov na úhradu.

SEPA Inkasá
SEPA inkasá budú realizované v dvoch základných schémach – a to ako SEPA inkaso spotrebiteľské (nazývané aj CORE) a SEPA inkaso podnikateľské (nazývané aj Business to Business, alebo v skratke B2B). Podnikateľským (B2B) SEPA inkasom si medzi sebou môžu platiť výlučne firmy, tento typ inkasa nie je určený pre občanov – spotrebiteľov. Naopak, hoci Spotrebiteľské SEPA inkaso je predovšetkým určené pre platenie medzi poskytovateľom služby a občanom, môže sa používať aj na platenie medzi firmami. Pre firmy však neplatia výhody vrátenia inkasovanej sumy v lehote 8 týždňov, ktoré platia pre spotrebiteľov.

Príkazy na inkaso budú môcť inkasanti (príjemcovia inkasných platieb) predkladať UniCredit Bank buď v novej SEPA forme, alebo po dohode s bankou (s malými úpravami) tak ako doteraz, t.j. v starej forme. Najväčšie zmeny sa však dotknú súhlasov s inkasom. Všetky doteraz platné súhlasy s inkasom banky automaticky skonvertujú na SEPA súhlasy s inkasom v schéme „CORE“. Znamená to, že klienti ktorí platia inkasom, nemusia chodiť do banky, ani si meniť súhlasy s inkasom cez svoje elektronické bankovníctvo.

Ak si však klient – platiteľ inkasa bude chcieť zriadiť nový súhlas s inkasom, bude už musieť dodržiavať podmienky SEPA. To znamená, že je potrebné  sa najskôr  dohodnúť s inkasantom, teda príjemcom inkasovaných platieb,  na platení SEPA inkasom.  Pri dohode platiteľ, teda klient podpíše príjemcovi inkasovaných platieb tzv. mandát. S týmto mandátom príde platiteľ inkasa buď na ktorúkoľvek pobočku banky, a tá mu zriadi súhlas so SEPA inkasom, alebo si súhlas so SEPA inkasom v zmysle mandátu zriadi klient sám cez elektronické bankovníctvo.

Klient má možnosť si vybrať jednu z troch úrovní ochrany svojho účtu voči SEPA inkasu:

1. ak nemá zriadený žiadny súhlas so SEPA inkasom, jeho účet je voči SEPA inkasu plne chránený, t.j. jeho účet je pre SEPA inkaso zatvorený;
2. zriadi si súhlas so SEPA inkasom pre konkrétneho príjemcu, to znamená, že jeho účet je voči SEPA inkasu podmienečne otvorený a inkasovať z jeho účtu môže iba inkasant, ktorého klient v súhlase so SEPA inkasom uviedol;
3. zriadi si súhlas so SEPA inkasom pre akéhokoľvek príjemcu, t.j. jeho účet je voči SEPA inkasu úplne otvorený, inkasovať z jeho účtu môže hociktorý inkasant.

Pre väčšiu bezpečnosť a kontrolu nad inkasami odporúčame klientom zriadiť si radšej viacero súhlasov so SEPA inkasom pre konkrétnych príjemcov, než otvoriť si účet voči inkasám úplne.

Ak mal firemný klient zriadený súhlas s inkasom už dávnejšie a jeho inkasant bude chcieť od 1. 2. 2014 vykonávať SEPA inkaso v schéme B2B, je potrebné, aby si klient  pôvodný súhlas s inkasom zrušil a zadal v banke nový súhlas so SEPA inkasom pre schému B2B.

Migračný víkend a obmedzenia platobného styku

V súvislosti s prechodom na nové formáty v domácom platobného styku bude banka počas migračného víkendu 1.- 2. 2. 2014 pracovať v obmedzenom režime:

– Odstávka elektronických kanálov je plánovaná  od 31.1.2014  od 20,30 do  2.2. 2014 do 22:00 hod.

– Obchodné miesta banky v obchodných centrách budú v dňoch 1.- 2.2.2014 vykonávať iba poradenskú činnosť a preberať platobné príkazy.

Pre klientov to znamená, že počas uvedeného víkendu nebudú môcť používať elektronické bankovníctvo, realizovať bezhotovostné platby ani hotovostné operácie, vrátane zmenárenských. Platobné príkazy, prevzaté na obchodných miestach v obchodných centrách, budú spracované  po ukončení odstávky, t.j. nasledujúci pondelok 3.2. 2014. Bankomaty a platobné karty budú plne funkčné.

Pre citácie: Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank

Kontakt:
Zuzana Ďuďáková
Hovorkyňa/Press Spokesperson
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A 813 33 Bratislava
Tel.: +421 2 4950 2303
Fax: +421 2 4950 2287
Email: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

Komentáre

Momentálne neexistujú žiadne komentáre.

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: