Grafton Recruitment: Prehľad platov 2014 na Slovensku a rebríček najžiadanejších profesií

BRATISLAVA, 14. augusta 2014 (tlacovasprava.sk) – Personálna agentúra Grafton Recruitment, popredný dodávateľ personálnych služieb prináša aktuálny sektorový prehľad platov na Slovensku, s cieľom uľahčiť orientáciu v platoch podľa pozícií. Personalisti Grafton Recruitment zmapovali aktuálnu situáciu na slovenskom trhu práce a odhadujú možný vývoj v rámci rôznych segmentov pracovného trhu.

Prehľad platov 2014 realizovala personálna agentúra Grafton Recruitment v druhom kvartáli 2014, pričom v ňom analyzuje 7 segmentov: IT a telekomunikácie, Priemyselná výroba a inžiniering, Stavebníctvo a nehnuteľnosti, Bankovníctvo a finančné služby, Obchod a marketing, Centrá zdieľaných služieb a Ľudské zdroje.

Údaje sa spracovávali s ohľadom na regionálne pokrytie v kombinácii so špecifikami jednotlivých pozícií. Pri spracovaní prieskumu spoločnosť vychádzala z viacerých zdrojov dát, a to: z reálnych platových ohodnotení uchádzačov, ktorí prešli v agentúre Grafton osobným pohovorom od začiatku roka 2013 (viac ako 12 000 uchádzačov); z výšky nástupných platov nimi umiestnených uchádzačov za dané obdobie, a v neposlednom rade z platových očakávaní záujemcov o prácu.

Prehľad platov slúži pre proces nastavenia rozumného a zároveň konkurencieschopného odmeňovacieho systému každej spoločnosti. Tiež je užitočnou pomôckou pre uchádzačov o pracovnú pozíciu, pre rýchle zorientovanie sa na pracovnom trhu,“ uviedla Katarína Bobotová, Country manažérka personálnej agentúry Grafton Recruitment.

Hlavným údajom pre porovnanie výšky platov je pracovná pozícia. Na základe analýzy platov, ktorý pripravila spoločnosť Grafton Recruitment, môžeme vidieť rôznorodosť pracovných pozícií – ich maximálny a minimálny mesačný plat v hrubom bez bonusov, ako aj prehľad platov v rámci krajov. Prehľad platov 2014 na Slovensku spracovaný agentúrou Grafton Recruitment je rozsiahly, preto pripravili prehľadný rebríček najžiadanejších profesií zo strany zamestnávateľov, ktorý je kategorizovaný do 6 segmentov (Pozri prílohu – tabuľky: Prehľad najžiadanejších profesií 2014 a Prehľad vybraných pozícií 2014).

Podľa personalistov Grafton Recruitment dominujú v regiónoch Žilina a Trenčín pozície ako inžinier kvality, projektový manažér a procesný inžinier. Tie isté pozície sú žiadané aj v regiónoch Nitra a Banská Bystrica. Na východnom Slovensku prevláda dopyt po IT pozíciách ako vývojár/programátor Java (senior, junior) a SAP konzultant (MM, CRM, FI, ERP, HR, FICA).

Pre oblasť financií sú najžiadanejšími účtovníci s praxou minimálne 5 rokov a aktívnou znalosťou minimálne jedného svetového jazyka, najčastejšie anglického. Personalisti v regiónoch Prešov a Košice sa zhodli, že najviac dopytovanými pozíciami vo svete technológií sú strategický nákupca a manažér kvality.

V Bratislave a jej okolí, kde je dopyt najväčší, podľa personalistov prevláda záujem o IT pozície ako vývojár/ programátor JAVA a v rámci Centier zdieľaných služieb (SSC/BPO centers) najmä pozície špecifikované v tabuľke Prehľad najžiadanejších profesií 2014.

Prehľad platov 2014 realizovala personálna agentúra Grafton Recruitment v druhom kvartáli 2014, pričom v ňom analyzuje 7 segmentov: IT a telekomunikácie, Priemyselná výroba a inžiniering, Stavebníctvo a nehnuteľnosti, Bankovníctvo a finančné služby, Obchod a marketing, Centrá zdieľaných služieb a Ľudské zdroje.
Prehľad platov 2014 realizovala personálna agentúra Grafton Recruitment v druhom kvartáli 2014, pričom v ňom analyzuje 7 segmentov: IT a telekomunikácie, Priemyselná výroba a inžiniering, Stavebníctvo a nehnuteľnosti, Bankovníctvo a finančné služby, Obchod a marketing, Centrá zdieľaných služieb a Ľudské zdroje.

Pri ktorých profesiách sa menia pozície najčastejšie?

Súčasťou Prehľadu platov sú aj sektorové analýzy, ktoré sa venujú fluktuácii a celkovému vývoju pracovného trhu v danej oblasti. Najvyššia fluktuácia je zaznamenaná v segmente Obchod a marketing. Priemerná doba zamestnania u jedného zamestnávateľa je 1 – 2 roky, v regiónoch Žilina a Trenčín sú to 2 – 3 roky. Na vyšších pozíciách fluktuácia vykazuje nižšie hodnoty, platí to aj pre maloobchod.  Úroveň fluktuácie vykazuje vysoké hodnoty aj v stavebníctve, ide najmä o nižšie pracovné pozície. Je to spôsobované tým, že zamestnanci najčastejšie migrujú do iných spoločností, ktoré v danom období majú dostatok zákaziek.

„Zamestnanci pôsobiaci v rôznych sektoroch a na rôznych pozíciách potvrdzujú, že zaujímavé platové ohodnotenie inej spoločnosti je tým najčastejším dôvodom zmeny súčasného zamestnania. Na druhej strane sa stávame svedkami tzv. preplácania zamestnancov, čo z krátkodobého hľadiska rieši pokrytie potrieb zamestnávateľov, ale v konečnom dôsledku môže narušiť trh umelo navýšenými cenami,“ uviedla Katarína Bobotová, Country manažérka personálnej agentúry Grafton Recruitment.

Prognózy: Vzdelanie nestačí, dopyt je po lingvistoch

Prieskum platov 2014 poukazuje na fakt, že samotné vzdelanie nestačí. Uchádzač o prácu by mal v súčasnosti ovládať minimálne jeden svetový jazyk a mať minimálne 2-ročnú prax v danej oblasti.

Prognózy poukazujú na to, že vo viacerých segmentoch už nestačí znalosť jedného svetového jazyka a zamestnávatelia hľadajú na obsadzované pozícií lingvistov so znalosťou viacerých svetových jazykov. Neustále sa zvyšuje dopyt po nemeckom jazyku a záujem je navyše nielen o európske či škandinávske jazyky, ale aj tzv. „exotické“ jazyky, akými sú napr. čínština, hebrejčina či arabčina a podobne. Ide o pozície v rámci segmentu centier zdieľaných a podporných  služieb (SSC/BPO centers) a znalosť viacerých jazykov je vítaná aj v segmente Ľudské zdroje a IT a telekomunikácie.

O spoločnosti Grafton Recruitment
Personálna agentúra Grafton Recruitment pôsobí na slovenskom trhu už 10 rokov a vďaka širokému portfóliu služieb spĺňa všetky požiadavky v oblasti ľudských zdrojov. Svojim lokálnym i medzinárodným klientom, i uchádzačom o prácu, ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia a outsourcingu brigádnikov, talent manažmentu či rôznorodých HR riešení, napríklad Talent Banka, konzultácie v oblasti ľudských zdrojov, vrátane služieb, ktoré odbremenia zákazníkov od náročnej administratívy spojenej s celým náborovým procesom veľkého počtu zamestnancov.
Grafton Recruitment pôsobí v rámci CEE v 6 krajinách. Od roku 2004 našiel zamestnanie pre viac ako 7000 kandidátov na slovenskom pracovnom trhu a uchádzačom o zamestnanie ponúka viac ako 600 voľných pracovných pozícii, čo je najviac na Slovensku. Referenciou odborných skúseností v oblasti ľudských zdrojov je dlhodobá spolupráca a partnerstvo s viac ako  1500 spoločnosťami.
Grafton Recruitment pôsobí na Slovensku v Bratislave, v Trenčíne, v Nitre, v Košiciach a zamestnáva viac ako 55 zamestnancov. Grafton konzultanti sa úzko špecializujú na oblasti: IT & Telekomunikácie, Financie a Bankovníctvo, Výrobu, Inžiniering a Logistiku, Stavebníctvo a Reality, Obchod a Marketing, Ľudské zdroje (HR) a Absolventské pozície.

Tlačový kontakt
Media In – public relations agentúra
Jana Malaga
Account Director
+421 911 704 111
jana.malaga@cohnwolfe.sk

Komentuj...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.